Nazara karşı dualar

Nazara karşı dualar

Nazar,göz değmesi üzerine,ayet ve sureler

Nazar duası ve nazara karşı okunacak sure,dualar

Nazar "deveyi tencereye, insanı mezara koyar" diye tabir edilen bir hakikattir.

Nazar sahibi zararının dokunmaması için beğendiğinde "MAAŞALLAH" demeli, nazar değmesinden çekinen kişi ise Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (sav) nasihat buyurduğu duaları okuyarak korunmaya çalışmalıdır.

Nazar için en çok tavsiye edilen sureler Kur'an'ı Kerim'in son 3 suresi olan İhlas,Felak ve Nas'tır...

MÜSLÜMANIN ZIRHI

Abdestli gezmek Müslüman için bir zırhtır,zikir bir kalkandır, namaz, dua, sadaka vb esasen tüm ibadetler Müslümanlar için koruyucudur.

Elbette ezelde yazılan başa gelecektir. Ancak Müslüman korunmak için gerekenleri yaparsa,başa gelecek olanı Allah'ın kolaylaştırması, küçültmesi, bir rüzgar esindisi gibi geçirmesi umulur.

  Müslümanın vazifesi nazar dahi her türlü müsibete karşı tedbirini aldıktan sonra kadere razı olmaktır.    

BUNLARI SAKIN YAPMAYIN* PEYGAMBER EFENDİMİZİN BAZI TAKILARI YASAKLAMIŞTIR.

Nazar değmesin diye çocukların ve kişilerin elbiselerine, boncuk ve bunun gibi şeyler takmak cahillik ve dinsizlik alametidir. Şuraya buraya bu niyetle bir şeyler takmak,asmak dinimizde yoktur.

Peygamber Efendimiz (a.s.) bu halleri yasaklamıştır. Zaten aklı selim bir müslüman boncuk veya bu tür şeylerin fayda getirmeyeceğini bilir.

NAZARA KARŞI DUA

Dert, bela, fitne, hastalık, nazar, sihir ve zalimlerin şerrinden korunmak için sabah akşam, üç defa okunabilecek dua:

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِى لاَ يَضُرّ ُ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي اْلاَرْدِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمْ

“Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdi ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim.”

"Allah’ın yüce ismine sığınana yerde ve gökte hiç bir şey zarar veremez! O, her şeyi işitir ve her şeyi bilir."

Bu dua ile ilgili Hadis-i Şerf: "Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdi ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim." duasını sabah üç kere okuyana, akşama kadar, akşam okuyana da, sabaha kadar hiç bela gelmez." (İbni Mace)

NAZAR AYETİ

Kalem sûresinin 51 ve 52'inci ayetleridir. Bu ayetler nazar değmesine karşı okunur. Hasan Basri Hz.leri başta olmak üzere Ulema-i İslam (İslam uleması) göz değmelerine (isabet-i ay ve nazara) karşı bu ayetleri okumuşlar ve okunmasınıda tavsiye etmişlerdir.

Bu ayet-i kerimeler,Peygamber (a.s) Efendimizi nazara uğratarak çatlatmak ve göz değdirmek suretiyle O yüce Peygamberin mübarek vücudunu ortadan kaldırmak için kafirler(müşrkler, dinsizler) haian gözleriyle Resûlullaha baktıklarını bildirmek için nazil olmuştur.

بســـم الله الرحمن الرحيم * وَاِنْ يَكَا دُالَّذِينَ كَفَرُو ا َليُزْ لِقوُ نَكَ بِا َبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِ ّ كْرَ وَيَقوُ لوُ نَ اِنَّهُ لَمُجْنوُ نٌ * وَمَا هُوَ اِلا َّ ذِكْرٌ لِلْعَا لَمِنَ *

Okunuşu: "Ve in yekâdüllezîne keferû le yuzligu neke biebsarıhîm lemma semî ûzzîkra ve yeku lüne innehü le mücnûn. Ve mâ hüve illâ zîkrun lil âlemin."

Anlamı:  "Ey resûlüm Muhammed!) O kâfirler, az kaldı ki, (çıkası) gözleriyle seni devireceklerdi. Sana çatlatacak gibi çok hain bir bakışla baktılar." 

Peygamber Efendimizin (S.A.V) Okuduğu Nazar Duası ;

Okunuşu “Euzu bi kelimâtillâhi’t-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh.”

Türkçesi “Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah’a sığınırım.”

Okunuşu “Allahümme barik fihi ve la tedarruhü

Türkçe,mealı; “Allâh’im,bunu mübârek eyle. Ona zarar dokunmasina izin verme.

NAZAR HAKKINDA HADİSİ ŞERİFLER..;

İbnu Abbas (r.anh)’dan rivayet edilir ki; Resulullah (sav) buyurdular ki: “Göz değmesi (Nazar) haktır. Eğer kaderi (delip) geçecek bir şey olsaydı, bu göz değmesi (Nazar) olurdu. Yıkanmanız taleb edilirse yıkanıverin.” (Tirmizi’de “GÖZ değmesi haktır” ibaresi yoktur.) Kaynak; Müslim,Selam 42, (2188); Tirmizi,Tıbb 19, (2063)

Nazar insanı mezara,deveyi kazana sokar. [İbni Adiy]

İnsanların yarısı Nazardan ölür. [Taberani]

Nazar neredeyse kaderi geçecekti. Nazardan Allahü teâlâya sığının. [Deylemi]

NAZARA KARŞI FELAK VE NAS SURELERİNİN OKUNMASI TAVSİYE EDİLİR

Felak suresi ve Nas suresi

NAZAR HAKKINDA AYETLER

Kalem Suresi'nden;

 Ve in yekadullezîne keferû leyuzlikûneke biebsarihim lemmâ semiu’z-zikre ve yeku lûne innehu le mecnûnun ve ma huve illâ zikrun lil âlemîn.

“Gerçekten o küfredenler Kur’an-ı işittikleri zaman az kaldı seni gözleriyle,yıka caklardı. “O, mutlaka bir mecnundur” diyorlar. Oysa Kur’an bütün alemler için büyük bir uyarıcıdır…”(Kalem Sûresi, 51-52)

Nazardan Korunmak için yanlızca Allah’a sığınmak gerekir.  Kur’an'dan şu sure ve ayetler ile nazardan korunmak için dua edilmelidir. 

Fatiha Suresi,Ayetel Kursi,Kalem Suresi 50-52’inci Ayetler,İhlas Suresi,Felak Suresi,Nas Suresi

Resûl-i Ekrem Efendimiz, torunları Hasan ve Hüseyin (r.a.)’e, nazar değmesin diye duâ okurlarmış. Bu duâ:

Euzu bi kelimâtillâhi’t-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh.

Her türlü şeytandan,zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah’a sığınırım.”

Peygamber efendimiz nazar için (Allahümme barik fihi ve la tedarruhü ) okurdu. (İbni Sünni)

“Allâh’im,bunu mübârek eyle. Ona zarar dokunmasina izin verme.”

Büyük velîlerden Hasan Basrî Hazretleri göz değmesine karşı (Kalem Sûresinin 51-52. ayetleri olan) şu âyetleri okurdu:

“Ve in yekadullezîne keferû leyuzlikûneke biebsarihim lemmâ semiu’z-zikre ve yekulûne innehu le mecnûnun ve ma huve illâ zikrun lil âlemîn.”

“Gerçekten o küfredenler Kur’an-ı işittikleri zaman az kaldı seni gözleriyle yıkacaklardı.

O,mutlaka bir mecnundur” diyorlar. Oysa Kur’an bütün alemler için büyük bir uyarıcıdır..” (Kalem Sûresi, 51-52)

Nazar değen kimse şifa için; Fatiha Suresi, Ayetü’l-Kürsî, Felâk Suresi, Nâs Suresi, okumalıdır.

Bismillâhirrahmânirrahîm bismillâhi azîm-iş- şâni şedîd-il birri mâ şâallahü kâne habese hâbisün min hacerin yâbisin ve şihâbin kâbisin. Allahümme innî radedtü ayn-el âini aleyhi ve alâ men ehabb-en-nâsi ileyhi ve fî keyedihî ve kilyetihî lahmün rakîkun ve azmün dakîkun fîmâ lehû yelîku ferci-il basara hel terâ min fütûrin sümmerci-il basara kerrateyni yenkalib ileyk-el basaru hâsian ve hüve hasîr ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ semi-uz- zikra ve yekûlûne innehû lemecnûnün ve mâ hüve illâ zikrun lilâlemîne lâ havle velâ kuvvete illâ billâh-il aliyy-il azîmi Lâ ilâhe illallâhü hısnî, men kâle-hâ dehale hısnî, ve men dehale hısnî emine min azâbî. Sadaka rasûlullahi sallallahü teâlâ aleyhi ve selleme.

Nazar (Göz değmesi) Haktır,nazar yoktur,nazar değmez diyemeyiz. Nazar değmesi ile ilgili Peygamberimizden nakledilen bir çok hadis mevcuttur.

 Nazar duası olarak bilinen nazardanve kötülüklerden korunmak için Peygamber Efendimiz Kur’an-ı Kerim’in son 3 suresi olan İhlas, Felak ve Nas surelerini okumayı tavsiye buyurmuştur. Bunların yanında Ayetel Kürsi yani Bakara Süresinin 255. ayeti nazar ve kaza bela gibi şeyler için okunabilir. Nazar göz değmesidir, yani gözün sahip olduğu etkinin bir canlıya veya nesneye tesir etmesidir. Nazarvardır ve nazara karşı dua ve sureler ile korunmak mümkündür. İslam'da nazara karış alınacak tedbirler bellidir. Hz. Muhammed (sav) Efendimiz bu yolları biz ümmetine açıklamıştır.

Nazar kelimesinin türkçe anlamı göz değmesidir. Nazara yok demek doğru değildir.

Çünkü hadis-i şeriflerden öğrendiğimiz kadarıyla peygamber efendimizin de böyle bir mefhuma uğradığını biliyoruz.

Hadislerle de mevcut olan,nazar ve duaları.

Nazardan korunmak için yapılacak dualardan bazılarını aktardık.

Duası sizlerden,şıfası Allah'tan...

* * * 

Allah,nazar,gözden korusun. Bugün başımıza acayıp olaylar gelmesi üzerine,nazar ve göze karşı bu tavsiyeleri aktarıyoruz.Metehan.

Yazar Hakkında
0 Yorum
Yorum Yapın