Hristiyan Olunca...

Hristiyan Olunca...

Hıristiyan olunca tepki farklı

HRISTIYAN OLUNCA TEPKİ FARKLI OLUYORHıristiyan olunca tepki farklı

Mannheim Belediye Başkanı Peter Kurz, Ukrayna'daki savaşa gösterilen tepkinin Halep(*)'te, Grozni'de verilmediğini söyledi, "Hıristiyan toplum olunca mı hassasız" dedi

GROZNİ'DE GÖSTEREMEDİK

ALMANYA'nın Mannheim şehri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Peter Kurz, kentteki Müslüman derneklerin çatı kuruluşu AKİG'in iftar programına katıldı. Burada konuşan Kurz, Ukrayna'daki savaşa karşı gösterilen tepkinin doğru bir tepki olduğunu belirtti ve "Ancak bizler Halep'te, Grozni'de, Mariopol'daki saldırlar için tepki vermedik. Ukrayna halkı, Hıristiyan bir topluluk olduğu için mi hassasız" dedi.

DERS ÇIKARMALIYIZ

Durumun düşünülmesi ve değerlerin gözden geçirilmesi gereğine işaret eden Kurz, "Bundan ders çıkartmamız gerektiğine inanıyorum" diye konuştu. Başkan, Mannheim'daki Yavuz Sultan Selim Camisi'nden de konuşmasında söz etti ve 'Cami şehrin sembolü oldu. Mannheim'daki cami sanayi bölgesine değil, şehir merkezine inşa edildi. Bu bakımından da önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı. 

*)

HALEP İLE İLGİLİ HABERLER

Halep (Arapça: حلب [ˈħalab]), Suriye'de bir şehirdir. Halep merkezinin 2007 nüfusu 1.7 milyon civarında olup, Halep'e bağlı olan yerleşim yerleri ile toplam nüfusu 4.393.000 'dir. Halep Arapça'da ve diğer bazı Sami dillerinde süt veren demektir. Halep ilinin de merkezidir.Halep, Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli kentleri arasında yer almış, Türkçe deyimlere ve Türk edebiyatına yerleşmiştir. "Halep oradaysa arşın burada" deyimi, Aşık Ömer'in "İşte geldim gidiyorum şen olasın Halep şehri" beyiti, Aşık Emrah'ın sevdiğini Halep'te araması, Kerem'in Aslı'nın ateşine Halep'te yanıp kül olması bu meyanda sayılabilir.

Tarihi MÖ 3000'li yıllara uzanan Halep Kalesi'nde çeşitli Mezopotamya devletleri, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Arap hakimiyeti, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Mirdasiler, Ukayliler çok kısa bir süreliğine Büyük Selçuklu Devleti ve Osmanlı İmparatorluğu devirleri yaşanmıştır. I. Dünya Savaşı sonucunda Osmanlı İmparatorluğu'nun ortadan kalkmasından sonra bir müddet Fransızlarda kaldıktan sonra, Suriye Devleti kurulmuştur. Suriye'nin sürekli ticaret ve üretim merkezlerinden biri olmuştur.

Osmanlı İmparatorluğu'nda Bursa ve İstanbul'dan sonraki en önemli dokumacılık merkezi Halep olmuştur. İpekli dokumaları ve meşhur sabunları Halep'in en önemli ihraç malı olmuştur. İstanbul'dan sonra ikinci en büyük ticaret merkezi ve altın çarşıları Halep'te olmuştur. 1500'lü yıllardan itibaren Venedikliler, İngilizler, Fransızlar ve Hollandalılar Halep'te konsolosluklar ve acenteler kurmuştur. Osmanlı'da ilk mason locası da Halep'te kurulmuştur. Osmanlı arşivlerinde yer alan hicri 1304 tarihli bir vesikada, Halep'te İngiliz konsolosu Handerson'un riyasetinde Mason Locası namıyla bir gizli teşkilat kurulduğu bildirilmektedir. Arap harfleriyle ilk matbaa İstanbul'dan önce Halep'e uğramıştır.

Osmanlı şehirciliğinin klasik bir örneği olan Halep'in özelliklerinden biri de Kayşani ismindeki taş cinsinin yapılarda kullanılmasıdır. Halep Kalesi, hanlar, hamamlar, çarşılar, camiler (Halep Ulu Camii dahil), medreseler bu taşlardan yapılmıştır. Halepliler günümüzde bile evlerini taş kaplama yapmaya devam etmektedir. Selçuklu, Eyyubi, Memlük ve Osmanlı izlerini taşıyan Halep; Bursa, Konya, İstanbul'un bir alaşımı gibidir.Halep'te birçok etnik kökenden topluluk yaşamaktadır. Halep'in nüfus yapısı esas itibarı ile Arap ve Türkmen'lerden oluşmaktadır çok az sayıda Ermeni, Süryani, Yahudi, Kürt, Çerkez de şehirde yaşamaktadır. Şehir merkezinin nüfusu 2011 tahminine göre 1.7 milyon, çevresi ile birlikte 4 milyondan fazla olduğu tahmin ediliyor. şehrin tahmini nüfus oranı ise şöyledir; 50% Arap, 40% Türkmen, 10%'unu da Ermeni, Asuri, Yahudi, Kürt ve Çerkesler teşkil etmektedir. Ulaşım karayolu, havayolu ve Demiryolu ile sağlanmaktadır. Şehirdeki yurtiçi-yurtdışı uçuşlara açık olan Halep Havalimanı, Suriye'nin ikinci en büyük havalimanıdır.Halep, "2006 İslâm Kültür Başşehri" unvanını kazandı, ve aynı zamanda 2011 yılında Suriye İç Savaşı ve Halep Muharebesi'nin başlangıcına kadar olan tarihi yerleri başarılı restorasyonlar dalgasına tanıklık etmiştir.)

Fatih Yılmaz/YeniyurtHaber/2.5.2022

Yazar Hakkında
0 Yorum
Yorum Yapın