Bu papaz,başka papaz.

Bu papaz,başka papaz.

Kanadalı vaiz ve matematik ve mantık hocası olan Profesör Gary Miller

Gary Miller;Gary Miller: Kuran'a meydan okuyan adam!

"Kuran'a meydan okuyan adam,sonunda,Müslüman oldu"

Kanadalı vaiz ve matematik ve mantık hocası olan Profesör Gary Miller, Kur'an-ı Kerim'deki bilimsel ve tarihi hataları,Müslümanları Hristiyanlığa çağırmada kendisine ve vaiz arkadaşlarına fayda sağlayacak şekilde ortaya koyarak Hristiyanlığa büyük bir hizmet sunmaya karar verdi. Ancak,sonuç tamamen tersi oldu.

ÖNCE İNKÂR ETMİŞTİ.ARAŞTIRDI İSLÂM DİNİNE GEÇTI

1977'de Toronto Üniversitesi'nde aktif Kanadalı vaiz ve matematik ve mantık hocası olan Profesör Gary Miller, Kur'an-ı Kerim'deki bilimsel ve tarihi hataları, Müslümanları Hristiyanlığa çağırmada kendisine ve vaiz arkadaşlarına fayda sağlayacak şekilde ortaya koyarak Hıristiyanlığa büyük bir hizmet sunmaya karar verdi. Ancak,sonuç tamamen tersi oldu.

Miller'ın yazıları adildi ve çalışmaları ve yorumları olumluydu, hatta birçok Müslümanın Kuran hakkında yazacağından daha iyiydi. Kuran'ı olması gerektiği gibi değerlendirdi ve bir insan eseri olamayacağı sonucuna vardı.

Profesör Miller için ilk şaşırtıcı konu, Kuran'ın birçok ayetinde, örneğin şu şekilde çevrilebilecek ayetlerdeki meydan okuyan tondu; Kur'ân'ı düşünmüyorlar mı? Eğer Allah'tan başkası tarafından (indirilmiş) olsaydı,onda birbirini tutmaz çok şey bulurlardı. (Nisa Suresi, 4, 82)

 KÂNATIN GÜNEŞİ   Hz.MUHAMMED

Eğer kulumuza (Muhammed'e) indirdiğimiz (Kur'an) hakkında şüphede iseniz, haydin onun benzeri bir sûre getirin ve eğer doğru söyleyenler iseniz, Allah'tan başka şahitlerinizi çağırın (ve bunu ispat edin). (Bakara 2, 23)

Miller'ın "The Amazing Qur'an" konferansında bahsettiği noktalardan bazıları şunlardır:

Böyle bir yazar kitap yazan ve sonra bu kitabın hatasız olduğu konusunda başkalarına meydan okuyan yoktur.

Kur'an-ı Kerim'e gelince, bu tam tersidir. Okuyucuya bunda hiçbir hata olmadığını söyler ve ardından tüm insanları varsa, bulmaya davet eder.

Kur'an-ı Kerim, sevgili eşi Hatice'nin ölümü, kızlarının ve oğullarının ölümü gibi Hz. Muhammed'in özel hayatındaki zorlu olaylardan bahsetmez. Gariptir ki,bazı aksaklıklar üzerine yorum olarak vahyedilen ayetler zaferi ilan ederken, zafer anında ortaya çıkanlar kibirden uyardı ve daha fazla fedakarlık ve çaba çağrısında bulundu.

Kişi kendi otobiyografisini yazarsa, zaferleri büyütür ve yenilgileri haklı çıkarır. Kur'an-ı Kerim tam tersini yaptı ve bu tutarlı ve mantıklı: belirli bir dönemin tarihi değil, daha çok Allah ile ona inananlar arasındaki ilişkinin genel kurallarını belirleyen bir metindi. Miller, şu şekilde çevrilebilecek belirli bir ayet hakkında düşündü:

“(Ey Muhammed!) De ki; “Ben size ancak bir tek şeyi, Allah için ikişer ikişer, teker teker kalkıp düşünmenizi öğütlüyorum. Arkadaşınız Muhammed'de cinnetten eser yoktur. O, şiddetli bir azaptan önce sizin için ancak bir uyarıcıdır.”  (Sebe, 34, 46)

Toronto Üniversitesi'nde bir araştırmacının “Toplu Tartışmanın Etkililiği” üzerine yaptığı deneyleri belirtti. Araştırmacı, tartışmalarda farklı sayıda muhatap topladı ve sonuçları karşılaştırdı. Görüşmenin maksimum verimliliğinin muhataplar iki olduğunda elde edildiğini, sayı ne kadar fazlaysa verimliliğin o kadar az olduğunu keşfetti. Kur'an-ı Kerim'de Meryem (Meryem) adında, Hz. Meryem'in (Allah ondan memnun olsun) İncil'de bile bulunmayan bir şekilde övüldüğü bir sure vardır.

Aynı zamanda, Hz. Ayşe (Allah ondan razı olsun) veya Hz. Fatma (Allah ondan razı olsun) adına sure yoktur. Kur'an-ı Kerim'de Hz.İsa'nın adı 25 kez geçerken, Hz.Muhammed'in adı yalnızca beş kez geçmektedir.

Bazı saldırganlar, Şeytanların Kuran'da ne yazacağını Peygamber Muhammed'e dikte ettiklerini söylüyor. Ancak soru şu şekilde çevrilebilecek ayetleri içerdiğinde bunun nasıl olabileceğidir:

Onu (ilâhî öğüdü) şeytanlar indirmedi. Bu onların yapacağı iş değildir, zaten buna güçleri de yetmez. (Şuara Suresi, 26, 210-211)

Kur'an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. (Nahl, 16, 98)

Eğer o ve Ebu Bekir Hira Mağarası'nın içindeyken Peygamber'in durumunda olsaydınız, aşağı baksalar onları görebilecek olan kâfirler tarafından kuşatılmıştı. İnsanın tepkisi, bir çıkış yolu aramak veya duyulmamak için susmak olacaktır. Ancak

Peygamberimiz Ebu Bekir'e şunları söyledi

“Üzülme; şüphesiz Allah bizimle beraberdir.” (Tevbe 9, 40)

Bu bir aldatmacanın zihniyeti değildir; Allah'ın ona kesinlikle bakacağına güvenen bir peygamberin zihniyetidir.

Tebbet Suresi, Peygamberimizin amcası Ebu Leheb'in vefatından on yıl önce vahyedildi. Kuran'ın yanlış olduğunu kanıtlamak için tam on yılı vardı. Ancak, inanmadı ve hatta inanıyormuş gibi yapmadı. Peygamber, Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın vahyi olduğundan emin olmadıkça nasıl bu kadar kendinden emin olabilir?

Ayet hakkında yorumm ise; 

(Ey peygamber!) İşte bu anlatılanlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin! Sabret, çünkü iyi son günahtan sakınanlarındır. ( Hud 11, 49)

Miller,Kutsî yazıların hiçbirinin bu tür bir üslup kullanmadığını yazar; yani okuyucuya bilgi parçasını verir ve sonra yeni bilgi olduğunu söyler. Bu gerçekten eşsiz bir meydan okuma. Yâ Mekke halkı bunu daha önce bildiklerini iddia etselerdi?

Yâ bir bilim adamı daha sonra bu bilginin daha önce bilindiğini keşfederse? Ancak,bu olmadı.

Profesör Miller, Çağdaş Katolik Ansiklopedisinin 'Kuran' başlığı altında içerdiklerinden bahsetti.

Çok sayıda çalışma, teori ve Kuran vahyinin doğruluğuna birçok bahaneyle saldırmaya yönelik girişimlere rağmen hiçbirinin mantıksal olarak benimsenemeyeceğinden bahseder. Kilise, bu tür teorilerden herhangi birini benimsemeye cesaret edemedi, ancak aynı zamanda, Müslümanların Kuran'ın şüphesiz son göksel vahiy olduğu teorisinin doğruluğunu da kabul etmedi.

Aslında, Profesör Miller yeterince adildi ve pozisyonunu değiştirecek ve doğru yolu seçecek kadar dürüsttü. 

1978'de İslamiyet'le şereflendi

1977'de Profesör Miller, İslami vaiz Ahmed Deedat ile ünlü bir tartışma yaptı. Mantığı açıktı ve gerekçeleri gurur ve önyargı olmaksızın gerçeğe ulaşma niyetine dayanıyor gibiydi. O zamanlar birçok kişi bu adamın İslam'ı benimsemesini diledi.

1978'de Profesör Miller İslamiyet'i seçti ve kendisine "Abdul-Ahad "adını verdi.Suudi Arabistan'daki Petrol ve Mineraller Üniversitesi'nde birkaç yıl çalıştı ve ardından hayatını televizyon programları ve halka açık konferanslar aracılığıyla Dava'ya adadı.
 ALLAH'IN,İSLÂMİYET İLE ŞEREFLENDİRDIĞI KULLAR.
Kaynak; blog.une.edu.au

Derleyen;YeniyurHaber.23.03.2021

Yazar Hakkında
0 Yorum
Yorum Yapın