Unutkanlık,Gedanken verloren

Unutkanlık,Gedanken verloren

Bazlarında görülen bu sıkıntı verıcı"unutkanlık" hastalık,hakkında kısaca araştırma yaptık,umarız faydalı oluruz.

Unutkanlik,gedanken verloren /Vergesslichkeit

Bazı insanlarda görülen,bilhssa,Avrupa,Almanya'da oldukça yoğun olan hastalık,gedanken verloren

Bazlarında görülen bu sıkıntı verıcı"unutkanlık" hastalık,hakkında kısaca araştırma yaptık,umarız faydalı oluruz.

EĞER TEDAVI OLMAZSANIZ,BAŞKALARININ YÖNETİMİNE TABİİ OLUR,KENDİ İRADENİZİ UYGULAMAYA KOYAMAZSINIZ.

" Ben bilmem karım bilir",veya,"Ben bilmem kocam bilir",durumu devam eder!..

(Hipotiroidi,yani, tiroit bezinin yeterli hormon üretememesidir. )

 Gerçekten bu halde olanları gördükçe,bizi de üzmektedir.Bu açıdan bakıldığında,bu arştırma yazımız  ile faydalı olur. 

Bu bakımdan,Almanca olarak,Alman uzman sayfalarına göz attık."Gedanken verloren",Vergesslichkeit" Alzhei mer gibi yazıları inceledik.

* 10 Anzeichen für Alzheimer

1. ) Vergesslichkeit/Unutkanlık

Bild: Rawpixel.com / Shutterstock.com

Vergesslichkeit allein ist noch lange kein Warnsignal, sollte jedoch dennoch nicht unterschätzt werden. Jeder vergisst hin und wieder einmal wo er seine Brille abgelegt hat oder den Namen eines Gegenüber. Tritt diese Vergesslichkeit jedoch regelmäßiger auf, kann dies ein Anzeichen für eine Alzheimer-Erkran kung sein.

So wiederholen die Betroffenen oft ihre Fragen, da sie die Antwort bereits wieder vergessen haben. Verpassen die Patienten außerdem Termine,die erst wenige Tage zuvor ausgemacht wurden,hilft es Notizzettel zu verwenden. Hier können wichtige Termine und Erledigungen aufgeschrieben werden, damit sie später nicht vergessen werden. Im Krankheitsverlauf wird dieser Gedächtnisverlust immer schlimmer, sodass eine frühzeitige Behandlung sehr hilfreich ist.)

Daha sonrada,Türkçe olarak araştırdık.İstanbul Acibadem Hastahanesi Doktor,Hekimlerinrın tavsiyelerini aşağda,sizlerle paylaşmak istedik. 

Bu derleme yazı ile,insanlığada bir katkıda bulunmak isteriz.

Elbette en iyisi,bu işin uzman Hekim,Doktorlarına baş vurmaktı.

(Untkanlık,hafıza-belekte bulunan bilgilerin bir şekilde yok olma sürecidir.Bir yerde,bilgi saray(pc)daki datayların "silinmesi",gibi bir hastalık.Bu silinmeyi önlemenin de yolları olmalıy dı.)

Bellek(hafıza) beynin çok önemli bir işlevidir ve değişik beyin bölgelerinin koordine çalışması ile oluşur. Burada bellekte saklanacak bilginin sık tekrarı,uyku gibi değişik faktörler de rol oynar.

Unutkanlık ise bellek(hafıza)te bulunan bilgilerin bir şekilde yok olması sürecidir. Bu bazı hastalıklar sonucun da olabilir. Ama,her "unutkanlık" da bir hastalık göstergesi değildir.Genel olarak "tekrarlanmayan ve çağrılma yan" bilgi unutulur.Dolayısıyla her unuttuğumuz bir hastalığın belirtisi değildir. Bunun yanı sıra bilgi işleme sürecinin istemli veya istemsiz zihin etkisinde de olduğu bilinir.Yani,bazen unutmak istediğimiz bir olay ya da kişiyi daha kolay ve çabuk unutabiliriz.

Yukarıda da özetlediğimiz şekilde,her unutkanlık bir hastalık değildir. Beynimizde bilgi işle me sürecinde,tamamen fizyolojik olarak yani normal kabul edilen "unutmalar" olabilir. Ama aynı zamanda unutkanlığın bazı hastalıklar için de erken bir belirti olabileceği akılda tutulmalı dır.Bazı günlük eylemleri yapmakta zorlanma; sık ve rutin yapılan işleri yapmakta güçlük, yakın kişilerin adlarının ve kim olduklarının hatırlanmaması, iş yerinde önceden kolaylıkla yerine getirilen işlevleri yapamama, önemsenmesi gereken durumlarıdır. Böyle bir durumla karşılaşıldığında mutlaka bir tıbbi değerlendirme yapılması gerekir.Çünkü her unutkanlık tedavi edilemeyen bir hastalığın göstergesi değildir.Unutkanlığın belirtisi olduğu bazı hastalıklar tedavi edilebilir. Yeter ki bu durumun tanısı(tesbiti) doğru bir şekilde konulsun ve kalıcı hasar oluşmadan tedaviye başlanılsın.

(Unutkanlığın,telefon,bilgisayar gibi elektronik cihazların kullanımı ile arttığına dair elimizde net bir kanıt yoktur. Bununla birlikte yoğun ve stresli ortamda çalışma, psikolojik bir takım faktörler bilgi işleme sürecini olumsuz etkiler ve unutkanlığa neden olur. Ama bu unutkanlık,çoğu zaman ciddi bir beyin hastalığının belirtisi değildir.)

UNUTKANLIK BİR HASTALIK DEĞİLSE,PEKİ NEDİR?
Unutkanlık bir "yakınmadır" ve belirtidir. Ama her unutkanlık bir hastalık değildir.Dolayısıyla ilk belirlenecek olan "unutkanlık" belirtisinin bir hastalık olup olmadığının belirlenmesidir. Eğer unutkanlık bir hastalık belirtisi olarak belirlenir ise;ikinci yapılacak şey, bunun hangi hastalığa bağlı olarak ortaya çıktığını belirlemektir.

Sonraki adımda ise tedavi planlamasının yapılması gerekir. Burada hastalığın ilerlemesinin engellenmesi, eğer olanaklı ise hastalığın tedavi edilmesi,mevcut kapasitenin en iyi şekilde kullanılmasını sağlayacak rehabilitasyon programları ve aile ile bakım yapacak kişilerin eğitimi, yine aileye sosyal ve tıbbi destek, oluşturulması gereken tedavi planlamasıdır.

Unutkanlık hangi hastalıklarda görülür?.. 

(GENELDE,TiROİT BOZUKLUĞU OLABİLİR)

Bütün unutkanlıklar Alzheimer değildir. Unutkanlık bir hastalık ise bu Alzheimer dışında çok sayıda başka hastalığa da bağlı olabilir.

Unutkanlık Alzheimer hastalığı dışında; damar tıkanmaları nedeniyle,tiroit bozukluklarında,B12 vitamini, folik asit gibi bazı vitaminlerin veya maddelerin eksikliklerinde, kalp hastalığı, karaciğer hastalığı, böbrek hastalığı gibi başka organların hastalıklarının beyni etkilemesi ile ve parkinson hastalığı gibi santral sinir sisteminin diğer hastalıklarında da görülür. Bunların dışında bazı genetik veya santral sinir sisteminin yıkımına yol açan bazı nadir hastalıklarda da unutkanlık hastalığın erken belirtilerinden biri olarak görülebilir. Bu nedenle unutkanlığın bir hastalık belirtisi olduğu saptanırsa,çok ayrıntılı bir nörolojik değerlendirme yapmak gerekir.

Unutkanlık durumunda ilk akla gelen hastalıklardan biri hipotiroidi,yani tiroit bezinin yeterli hormon üretememesi dir. Hipotiroidi,şikayetlerin tek nedeni olabileceği gibi ağırlaştırıcı bir faktör olarak da bulunabilir. Böyle bir durumda tiroit hormon tedavisi ile hastanın yakınmaları kısmen ya da tamamen düzelebilir.

Vücutta tiroit hormon düzeylerinin düşüklüğü hafıza ve öğrenme ile ilgili sorunlara neden olabilir. Hipotiroidi olan hastalar sıklıkla ama hafif derecede zor ve yavaş anlama, konsantre olamama, yakın geçmişe ilişkin hafıza kaybı gibi yakınmalar bildirirler. Bu şikayetlere halsizlik, soğuğa tahammülsüzlük, kabızlık, ciltte kuruma,kilo alma gibi tipik hipotiroidi belirtileri de eşlik edebilir.

İŞ VE SOYAL YAŞAM/HAYATI DA ETKİLER...

İster çalışma veya yaşam şartlarına bağlı olarak ortaya çıksın isterse de bir hastalık belirtisi olsun,unutkanlık hem sosyal yaşamı hem de iş yaşamını etkileyen önemli bir faktördür. Eğer unutkanlık bir hastalık belirtisi olarak ortaya çıkmış ise bu durumda çalışma yaşamının etkilenmesi daha şiddetli olur ve mümkün olduğunca iyi yönetilme lidir. Unutkanlığa yol açan her hastalığın,ne olduğuna bağlı olarak her yaş grubunda görülebilir.

Beslenme de önemli olabilir...
Sadece unutkanlık için değil, beynin genel olarak sağlıklı olması için bazı beslenme önerileri önemlidir. Örneğin; diyette tuzun kısıtlanması, damar sertliğine yol açacak gıdalardan kaçınılması, alkol ve tütün kullanılmaması, özellikle B vitaminleri, demir, magnezyum olmak üzere beynimiz için gerekli elementlerin yeterli miktarda alınması gibi sinir sistemimizin sağlıklı olması için uygun beslenme önerileridir.

Yaşam şartlarındaki olumsuzluk beslenmedeki yanlışlar, yetersiz uyku,unutkanlığı arttıran önemli nedenlerdir.
Beslenme ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi, sağlıklı bir beyin için ön şarttır. Bunun için yukarıda belirtilen beslenme önerilerine uyulması, sigara ve alkolde uzak kalınması, egzersiz ve düzenli, yeterli miktarda ve sağlıklı uykunun uyunması sağlıklı bir beyin için gereklidir.

Sık sık unutmaya başlayan kişiler mutlaka bir nörolojik değerlendirme yaptırmalıdır.

UNUTKANLIK VE TEDAVISI

Unutkanlık durumunda ilk akla gelen hastalıklardan biri "hipo tiroi" di,yani tiroit bezininyeterli hormon üretememesidir.Hipotiroidi,şikayetlerin tek nedeni olabile ceği gibi ağırlaştır ıcı bir faktör olarak da bulunabilir.

Böyle bir durumda tiroit hormon tedavisi ile hastanın yakınma ları,kısmen ya da tamamen düzelebilir. Vücutta tiroit hormon düzeyle rinin düşüklüğü hafıza ve öğrenme ile ilgili sorunlara neden olabilir. Hipotiroidi olan hastalar sıklıkla ama hafif derecede zor ve yavaş anlama, konsantre olamama, yakın geçmişe ilişkin hafıza kaybı gibi yakınmalar bildirirler.

Bu şikayetlere halsizlik,soğuğa tahammülsüzlük,kabızlık,ciltte kuruma, kilo alma gibi tipik hipotiroidi belirtileri de eşlik eder.

* * *

Araştırma,derleme bir yazı,unutkanlık,sinn/gedanken verloren krankheit.

Yazar Hakkında
0 Yorum
Yorum Yapın