Tarihte bugün

Tarihte bugün

Selçuklu devleti'nin Anadolu'ya akınları

Tarihte bugün/26 ağustos/ Sultan Alparslan Anadolu'nun kapılarını Türklere açtı

Tarihte Bugün gerçekleşen olaylar arasında; Sultan Alparslan'ın Anadolu'nun kapılarını (Müslüman)Türklere açmıştı.

26 Ağustos 2019

Tarihte bugün (26 ağustos): Sultan Alparslan Anadolu'nun kapılarını Türklere açtı

GÜNÜN ÖNEMLİ  OLAYLARINDAN BAZILARI

(Harıtada,Trabzon Rup İmparatorluğu, yer alıyor.O zamanlar,böyle bir devlet yoktu.yhy)

Sultan Alparslan Anadolu'nun Kapılarını Türklere Açtı (1071)

Bizans imparatoru Romen Diyojen Anadolu’ya yapılan Türk akınlarını kesin şekilde durdurmak istiyordu.

Bu amaçla büyük bir ordu oluşturarak yola çıktı.

Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan bu orduyu Malazgirt ovasında karşıladı.Sultan Alparslan’ın barış önerisi korktuğuna yorumlanarak kabul edilmedi.

Savaşın kaçınılmaz olduğunu gören Sultan Alparslan askerleri ile birlikte Cuma namazını kıldı ve onlara moral verici bir konuşma yaptı.

Savaş,harp,Türk atlı birliklerinin saldırısı ile başladı. Bozkır taktiğine aldanan Bizanslılar ağır bir yenilgi aldılar.imparator Romen Diyojen esir düşmüştü.

 Böylece Bizans’ın gücü kırılmış, Anadolu'nun kapıları sonsuza kadar(Müslüman) Türklere açılmıştı.

Alpaslan kimdi?

Sultan Alparslan (1029-1072)

Çağrı Bey’in oğlu olan Sultan Alparslan amcası Tuğrul Bey'in 1063 yılında varissiz ölmesi üzerine Büyük Selçuklu Devleti’nin ikinci büyük hükümdarı olarak ağabeyi Kavurt ile yaptığı taht mücadelesini kazanarak başa geçmiştir. Tuğrul Bey’in başlattığı Anadolu’nun fethi çalışmalarını hızlandırmış Ani ve Kars'ı ele geçirmiştir. En önemli hizmeti ise Malazgirt Savaşını kazanmasıdır.

Sultan Alparslan 1072 yılında uğradığı bir saldırı sonucu şehit oldu. Sultan Alparslan’ın Malazgirt Savaşını kazanması Türk-İslam ve dünya tarihinin akışına büyük tesir etmiştir.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ HADİSE,OLAYLARI

IV.Murat Kardeşlerini Öldürmüştü (1635)

Sultan IV.Murat,bazı olaylar yüzünden,(Devletti-Aliye'nin bekâsı için)bazı sıkı önlemler almak zorunda kalmıştı.

Hatta,devletin düzeni için ilk kez şeyhülislam idam ettiren padişah olarak da tarihe geçmişti.

Otoritesi karşısında hiçbir pürüz istemiyordu. 26 Ağustos 1635’te kardeşleri Şehzade Süleyman  (23) ve Şehzade Beyazıd’ı (20) idam ettirdi. Bu durum pek hoş karşılanmasa da kimse ses çıkaramadı. Arkasından şehzade Kasım’ı da idam ettirmesi ileri devletin başına ruhi sorunları olan Sultan İbrahim’in  geçmesinin önünü açtı.

Fransız İnsan ve Vatandaşlık Hakları Betannamesi (1789)

1789 Fransız İhtilali'nin hemen ardından, insan haklarını korumak amacıyla,Fransız İnsan ve Vatandaşlık Hakları Beyannamesi yayınlanmışti.Bu bildiri Avrupa'daki ilk insan hakları bildirgesi,gibi kabul gördü.26 Ağustos 1789′da Fransa Millî Meclisi'nde kabul edildi. Daha sonra düzenlenen  Fransız Kanun-Anayasalarında ön söz olarak yer aldı. İnsan ve Vatandaş/Yurttaş Hakları Bildirgesi bir önsöz ve 17 maddeden oluşmaktadır.

Osmanlı Bankası Baskını (1896)
1896 yılı 26 Ağustos günü Taşnak komitesi üyesi bir grup ermeni Osmanlı bankasını bastı. Teröristler bazı isteklerde bulunmuşlar, kabul edilmezse bankayı havaya uçurma tehdidi yaptılar. Sonuçta Banka Genel Müdürü Sir Edgar Vincent’in  ve  Rus Sefareti’nin de  devreye girmesi ile sorun çözüldü. Sağ kalan 17 Eylemci,kendilerine verilen garanti sonrası gemi ile Fransa’nın  Marsilya şehrine gittiler. Böylece eylem sona ermiş ancak bu olay Ermeniler ile Müslüman ahali arasında kanlı çatışmalara neden olmuştur.

Büyük Taarruz Başladı (1922)

(İngilizler'in sahaya sürdükleri,Palakaryalar/Bunun hikâyesi derindir.)

Amacı Yunanlıları Anadolu’dan tamamen söküp atmak olan  26 Ağustos 1922 Cumartesi sabahı Başkomutan Mustafa Kemal düşmana taarruz emrini verdi. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, yanında Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa(Çakmak),Batı Cephesi Komutanı(Çerkez Ethem) İsmet Paşa (İnönü) ile birlikte muharebeyi Kocatepe'den idare etti.Topçuların saat 5'teki yoğun atışı ile Büyük Taarruz başladı. Topçu atışı ile başlayan taarruz piyadelerin hücumu ile devam etti. Taarruz gizli tutulmuştu hatta TBMM’ne taarruz o gün bildirildi. Taarruzun Malazgirt savaşı ile aynı güne denk gelmesi,bir tesadüf olmamalıydı.

Türkiye İş Bankasının Kurulması (1924)

(Müslüman Hindistan(Pakistan)lıların yapmış oldukları yardım paraları.)

İzmir iktisat kongresinde alınan karar doğrultusunda Türkiye Cumhuriyetinin ilk özel bankası olan İş bankası kuruldu. Banka 1000000 TL sermaye ile kuruldu. Kurucusu Mustafa Kemal ilk genel müdürü Celal Bayar’dır.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ YAŞANMIŞ LARDAN BAZILARI 

683-Medine saldırıya uğradı ve yağmalandı.

1877-Süleyman Paşa bütün gayretlerine rağmen Şipka Geçidini Ruslardan alamadı.

1932- İzmir Fuarı açıldı.

1936- İngiltere, -Süveyş Kanalı dışında- Mısır’a bağımsızlığını verdi.

1936- İlk sesli televizyon gösterimi BBC kanalından yapıldı.

1957- Transistörlü radyo piyasaya sürüldü. 1927’de yalnızca 7 olan radyo alıcısı sayısı, 1950’lerde 300 bini aştı.

1968- Ressam Cemal Tollu 69 yaşında öldü.

1986- Kamerun'da volkanik gölden çıkan karbondioksit ve hidrojen gazlarının karışımı sonucu,1500 kişi,hayatını kaybetmişti.

1991- İstinye Tersanesi kapatıldı.

(Cumhurbaşkanı ErdoğanMalazgirt Zaferi'nin 948. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, açıklamaları ndan satır başları isa,şöyledir..;

Eğer bugün millet olarak Malazgirt Zaferi'ni böyle bir coşkuyla kutluyorsak,o aksi projeyi hazırlayanlar çökmüş demektir. Zaferlerimize ne kadar güçlü sahip çıkarsak, bu vizyonu hayata geçirme iradesini o kadar diri tutarız. Ecdadımızın asırlar boyunca huzurla,güvenle yönettiği coğrafyalar bugün maalesef zulüm ve safalet içinde kıvranıyor. Hiçbir siyasi veya ekono mik çıkar,bizi hakkı söylemekten,hakkın yanında yer almaktan, mazluma ve mağdura destek vermekten alıkoyamaz. Bugün Suriye'de yıkım, katliam var.Rejim her gün masum kanı döküyor. Kudüs'te, Filistin'de zulüm var. Daha dün Balkanlar'dan Karabağlar'a uzanan katliamları unutmadık. (...)

*Tarihte bugün'den bazıları. YeniyurtTarihAraştırma. 26 Ağustos 2019

Yazar Hakkında
0 Yorum
Yorum Yapın