Elçibey

Elçibey

Elçibey,Türkiye-Azarbaycan'ı birleştirme gayretlerinde olmuş,bir liderdi.

Azerbaycan'la Türkiye'yi birleştirmek isteyen lider;

Elçibey...

Azerbaycan'ın Rusya'ya bağlı olduğu dönemlerden itibaren bağımsızlık yanlısı bir tutum takınan, bağımsızlık sonrası ise ülkesinin Türkiye ile birleşmesini isteyen Ebulfez Elçibey,19 yıl önce bugün vefat etmişti.(Rahmetle yâd ederiz.yhy)

*Kafkaslar

Azerbaycan'la Türkiye'yi birleştirmek isteyen lider: Elçibey

Azerbaycan'ın eski devlet başkanı Ebülfeyz Elçibey ölüm yıldönümünde Azerbaycan'da anılıyor.

Ebülfeyz Elçibey 20. yüzyılda Azerbaycan siyasi tarihini en fazla etkileyen, düşünce ve ideolojisini oluşturan iki önemli politikacıdan birisi oldu.

1918-1920 yılları arasında kurulan milli cumhuriyet lideri Memmed Emin Resulzade'den sonra milli düşüncenin yaşanmasına hizmet eden en önemli devlet adamı olarak tarihe geçti.

(RUS İGALİNDA KANLAR,ADLARIN SON EKİ"OF"LARI,ELÇİ BEY KALDIRMIŞ,"ELÇİBEY" OLARAK,GOĞRU OLAN YAPMIŞTI.yhy).

Gerçek ismi Ebülfeyz Aliyev olan Elçibey, Nahçivan'ın Keleki köyünde doğdu. Erken yaşlarda babasını kaybetti. Babası Kadırkulu Bey ikinci dünya savaşına katılmış ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. İlk eğitimini Nahçivan'da tamamladıktan sonra Azerbaycan Devlet Üniversitesi'ni kazanarak  Arapça bölümünde eğitim aldı. Üniversite yıllarında bağımsızlık düşüncelerini savundu ve bu düşünceleri öğrenci arkadaşları ile kurduğu derneklerde yaygınlaştırmaya çalışmıştı.

RUS İŞKALİNDEN KURTULMAK İÇİN,BAĞIMSIZLIK İÇİN MÜCADELE ETMİŞTİ.

Bir dönem Mısır'da tercüman olarak görev yapan Elçibey yetmişli yıllarda KGB tarafından gözaltına alınmış ve 18 ay hapis yatmıştı. Hapis hayatından sonra Azerbaycan Milli İlimler Akademisinde görev yaptı ve 1989 yılında kendisi tarafından kurulan Azerbaycan Halk Cephesinin başkanı seçildi. SSCB'nin 1991 yılında dağılmasından sonra 1992 yılının 7 Haziran tarihinde devlet başkanı seçildi. Başkanlık süresi bir yıl sürdü. Dönemin askeri komutanlarından Süret Hüseynov'un isyanı nedeniyle ülkeyi bölünme tehlikesinden kurtarmak için Haydar Aliyev'i Bakü'ye davet etti.

Haydar Aliyev ile yaptığı sekiz saatlik görüşme sonrasında doğduğu Keleki şehrine giderek yönetimi Aliyev'e bıraktı. Aliyev'in Bakü’de isyancıları desteklemesi sebebiyle kardeş kanı dökülmemesi için Haydar Aliyev lehine iktidarı bıraktı ve Keleki’ye geri dönmüştü.

 Bir röpörtajında" Azerbaycan ve Türkiye arasında sınırların kalkması ve iki ülkenin birleşmesi gerektiğini "yorumun da bulunmuş,belirtmişti.

Hayatının ve Azerbaycan siyasi tarihinin en büyük hatasına imza attığını anladıktan sonra Bakü'ye dönme kararı aldı.

1997 yılında Bakü'ye gelerek Haydar Aliyev karşıtlarını bir çatı altında birleştirmeyi başardı.

1998 yılında çok önemli muhalif gösteriler düzenlendi ve Aliyev iktidarını korku sardı. Ancak gösterilere yüzbinlerce vatandaşın katılmasına rağmen beklenmedik bir şekilde muhalifler seçime katılmama kararı aldı. Böylece Haydar Aliyev tekrar devlet başkanı seçilmiş oldu.

Elçibey,Tek Azerbaycan Yolunda, Siz Halkın Sevgisiyle Hakka Ulaşacaksınız, Tolunoğulları Devleti ve Bağımsızlık isimli dört kitap yazdı.

2000 yılında yakalanmış olduğu hastalık sebebiyle Ankara’da GATA’da tedavi altına alınan Elçibey aynı yılın 22 Ağustos gününde hayatını kaybetti.

Basında Elçibey.22 Ağustos 2019

Yazar Hakkında
0 Yorum
Yorum Yapın