Dünya'da Türk lisani

Dünya'da Türk lisani

Bu grupta Türkçenin dışında Moğolca ve Mançu-Tunguzca da yer alır.

DÜNYA'DA KONUŞULAN TÜRKÇEDünyada Türkçe konuşanların sayısı

ALMANYA ve Avustralya'da 40 bin kişi Türkçe konuşuyor.

Bugün, Çince'de 300, Arapça'da yaklaşık 2.000,Rusça'da ise yaklaşık 2.500 olmak üzere çok sayıda Türkçe kelime başka dillerde kullanılıyor.

Asıl/köken bakımından Türkçe, dünya dilleri içinde Altay dilleri arasında gösteriliyor.

Bu grupta Türkçenin dışında Moğolca ve Mançu-Tunguzca da yer alır.

Bazı araştırmacılara göre, Korece ve Japonca da bu gruba dahildir,iddiasındadır.

ZENGİNLİĞİN KAYNAĞI

Türkçe dünyanın en zengin dillerin(lisan)dendir.

Türkçeye bu zenginliği sağlayan çeşitli güç kaynakları var bunların başında tarih geliyor. Türkçe, kökleri binlerce yıl önceye uzanan yeryüzünün sayılı dillerinden. Türkçenin yaşını ortaya koymaya çalışan araştırmacılar Sümercedeki kelimelerle Türkçeyi karşılaştırmışlardır.

SÜMERCE İLE  168 KELİME ORTAK

Osman Nedim Tuna bu konuda araştırma yapan isimlerin başında yer alıyor. Tuna'ya göre Sümerce ile Türkçe arasında ortak 168 kelime vardır. Türkçenin dünyanın köklü dillerinden oluşunun bir başka kanıtı da, ortaya çıkışı yüzyıllar alan üst anlamlar ve mecazlı kullanımların Türkçede bolca kullanılması.

114 BİN SÖZ,KELİME VAR

Türkiye Türkçesinin yazı dilinin söz varlığı bugün 114 bini aşmıştır. Türkçe kelime hazinesi açıdan sahip olduğu bu zenginlik ile de dünya dilleri arasında önemli bir yere sahip.Türkçe, dünya dilleriyle etkileşim hâlinde olmuş ve olacak. Başka dillerden Türkçeye kelime geçtiği gibi Türkçeden de başka dillere kelimeler geçmiştir.

(Yunancada;Baklava,helva,lokum,pantolon,cacik vb. gibi)

TÜRKÇE,KONUŞMADA  (5) BEŞİNCI SIRADA YER ALIR

Bugün,Çincede 300, Farsçada yaklaşık 3000, Urducada 227, Arapçada yaklaşık 2.000, Rusçada yaklaşık 2.500 olmak üzere çok sayıda Türkçe kelime başka dillerde kullanılmakta.
1980'lerde UNESCO tarafından hazırlanan bir raporda Türkçenin konuşucu bakımından dünyanın beşinci büyük dili olduğu açıklanmıştır.

DÜNYA'DA KONUŞULAN TÜRKÇE/ BALKANLAR,BOSNA,HİRVATİSTAN,SIRBİSTAN,ARNAVUTLUK...

TÜRKÇE İLE DERDİNİZİ ANLATA BİLİRSİNİZ.

AVUSTURYA'DA DA TÜRK(PEÇENEKLER) KASABASI VARDIR.

ALMANYA,BAYERİN DE DE TÜRKENFELD KASABASININI UNUTMAMAK LAZIMDIR.

HEPSİNİN BİR TARİHÎ HİKÂYESI VARDIR.

BUNLARA İNTERNETTEN ULAŞMAK MÜMKÜNDÜR.

Türkçe'nin bugün yaklaşık 12 milyon kilometrekarelik geniş bir coğrafyada konuşulduğu bilinmektedir.
Türkolog Radloff'a göre dünya dilleri arasında Türk dili kadar geniş bir alana yayılmış başka bir dil yok.

Türkçe'nin sınırları Bosna Hersek'ten Çin Seddi'ne,Orta İran'dan Kuzey Buz Denizi'ne kadar uzanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı,Kültür Portalı sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada Türkiye ve Kıbrıs dışında Türkçenin konuşulduğu bölgeler ve konuşan sayısına baktığımızda ies karşımıza çok ilginç bir dağılım tablosu çıkıyor. Bu tablo şöyle: şöyle:

AVRUPA'DA

Batı Avrupa ülkeleri Türkiye Türkçesi (2 milyondan fazla)

Bulgaristan; Türkçe (yaklaşık 1 milyon), Tatarca (11.000), Gagauzca (yaklaşık 5.000) Makedonya: Türkiye Türkçesi (80.000)
Moldova; Gagauzca (150.000)/Litvanya; Karayca (50)
Polonya; Karayca (20)
Romanya; Tatarca (24.000), Türkçe (yaklaşık 24.000), Gagauzca
Eski/Yugoslavya; Türkiye Türkçesi (yaklaşık 20 bin)
Yunanistan; Türkiye Türkçesi (yaklaşık 120 bin)

ASYA'DA ;

Afganistan; Özbekçe (1.4 milyon), Türkmence (380.000), Kazakça (2.000), Karakalpakça (2.000), Kırgızca (500), Afşarca (45.000).

Azerbaycan; Azeri Türkçesi (6 milyon)

Çin; Yeni Uygur Türkçesi (7 milyondan fazla), Kazakça (1 milyondan fazla), Kırgızca (140.000), Salarca (yaklaşık 74.000), Sarı Uygurca (5.000), Tuvaca (400)

Ermenistan; Azeri Türkçesi (40.000)/Gürcistan; Azeri Türkçesi (300.000)

Irak; Irak Türkmence (yaklaşık 400.000)

İran; Azeri Türkçesi (13 milyon), Kaşgayca (1.5 milyon), Horasani (2 milyon),Türkmence (500 bin), Halaçça (28.000)

Kazakistan: Kazakça (7.3 milyon), Özbekçe (350.000), Tatarca (340.000), Uygurca (245.000), Çuvaşça (23.000), Gagauzca (1.000)

Kırgızistan; Kırgızca (2.4 milyon), Özbekçe (600.000)

Moğolistan; Kazakça (100.000), Yeni Uygurca (1.000), Tuvaca (6.000)

Rusya; Oyrotça, Teleütçe (52.000), Hakasça (58.000), Şorca (10.000), Tuvaca (200.000), Yakutça (400.000), Dolganca (5.000), Çuvaşça (1.125.000), Tatarca (3 milyon), Başkurtça (1 milyon), Kumukça (30.000), Nogayca (70.000), Karayca (70.000), Balkarca (40.000), Gagauzca (10.000) 

Tacikistan; Özbekçe (1.4 milyon)

Türkmenistan; Türkmence (3 milyon), Özbekçe (350 bin), Kazakça (80 bin)

Ukrayna; Gagauzca (32 bin), Kırım Tatarcası (300 bin)

RUS İŞGALI ALTINDAKI,KIRIM'DA BİR ÇOK YERİNDE TÜRKÇE KONUŞULUR. KONUŞULMAKTADIR.

Özbekistan; Özbekçe (16 milyon), Karakalpakça (450 bin),Kırım Tatarcası (200 bin), Kazakça (900 bin), Çuvaşça (9 bin).

AVUSTURTRAL'YA;
Türkiye Türkçesi (40.000)

DİL/LİSAN BİR KÜLTÜR,MEDENİYET ARACIDIR.

DİL/LİSANİ UNUTMUŞ HALK ASIMİLE OLMUŞTUR.

Derleme;Yeliz Zeynep  Yeniyurt /16.7.2021

Yazar Hakkında
0 Yorum
Yorum Yapın