İkinci dünya savaşı ...

İkinci dünya savaşı ...

İkinci dünya savaşi hâlâ...

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI,HÂL  HAFIZALARDA

İKİNCİ  DÜNYA SAVAŞI DERS KITAPLARINDA ÖĞRETİLEN GİBİ DEĞİLDİ.

SOY KIYIM,DÜN OLDUĞU GİBİ,BUGÜNDE YAŞANMAKTADIR.

Soykırım neticesinde toplam 6 milyon Yahudi hayatını kaybettiği söylenir. Bazı tarıhçilerde,bu rakamı abartılı bulur.

 

 Yahudi sayısı(fazla gösterilsede) aslı daha fazlaydı. Kayda geçen 6 milyon kişinin yanı sıra, komünist, Sırp, Polonyalı, eşcinsel(schwul) yada sakat olduğundan kamplarda yaşamını yitiren 5 milyon insan daha vardı.

 Amerikan güçleri, ülkesi için canını vermeye hazır gönüllülerden oluşuyordu.

(Bunların çoğu da Batı'dan USA/ABD'e göç edenlerdi.)

Gerçekte Amerikan ordusunun 3'te 2'sini devlet tarafınca göreve getirilmiş askerler oluşturuyordu.

Geriye kalan askerler gönüllüydü.

*Sivil ölümlerinde en büyük kaybı Avrupalı Yahudiler yaşamıştı. Almanlarda çoktu.

(Almanya'yı çekemeyenler,başına bu belayı sarmışlardı.)

 

Harpte Sovyetler Birliği’nde hayatını kaybeden sivillerin sayısı 13 milyon, Japonlar tarafınca öldürülen Çinlilerin sayısı ise 14 milyon civarındaydı.

JAPONYA'YA ATILAN ATOM BOMBASI,HÂLÂ HAFIZALARDA CANLI

Harp süresince kullanılmış en tehlikeli bombalar Hiroşima ve Nagazaki'ye atılanlardı.

 

Söz mevzusu iki bombanın sebep olduğu âni ölümlerin bilançosu 80,000 ve 70,000 ölüme işaret ediyordu.

Öte taraftan 9 Mart 1945'te Japonya'nın başkenti Tokyo'ya atılan, toplamda 1.665 ton ağırlığındaki bombalar 100,000 kişi(aile vb.)nin ölümüne ve milyonlarca insanoğlunun yaralanmasına sebep olmuştu.

Mihver Orduları hiçbir süre Amerikan toprağına ayak basmamıştı.

 

Gerçekte 1942-1945 yılları aralığında Mihver Orduları'na mensup 400,000 asker ABD'ye ayak basmıştır; sadece bunların tümü cenk tutsaklarıdır.

*Harp suçu işlemiş tek grup Naziler gösterilmişti.

 

İtilaf Devletleri ve Japonya'nın da kayıtlara geçmiş pek fazlaca savaş suçu bulunmaktadır.

JAPONYA'DA...

Japonlar çoğu zaman 250,000 sivil üstünde yürüttükleri tıbbi deneylerle gündeme gelirken, Amerikan askerlerinin de toplamda 24,000 hanıma saldırı ettikleri bilinmektedir.

7. Efsaneleşmiş; Günü kurtaran ABD(USA) olmuştu.

İKİNCİ Dünya Savaşı sona erip Soğuksavaş  başladığında, ABD ve harpte onun yanında olan devletler savaşın tarihini yazarken yeni düşmanlarını şereflendirmek istemedikleri için başarıyı kendi üstlerine almışlardır; sadece aslen harpte başarı göstermiş olan devlet Sovyetler Birliği idi.

ATOM BOMBASI İLE JAPONLAR TESLİM BAYRAĞI ÇEKMEK ZORUNDA KALMIŞLARDI

Atom bombaları Japonların teslim olmasına sebep olmuştu.

Japonya'ya atılan iki atom bombasının öncesinde 66 Japon şehri Amerikalılar tarafınca bombalanmış, bu açıdan bakıldığında Japonların ölen insanlarla ilgili bir derdi olmadığı görülmekte olabilir.

 Öte taraftan ABD'nın ikinci atom bombasını attığı gün bununla beraber memleket/ülkeyi Sovyetler işgal etmiştir. Savaşacak kafi askeri kalmayan Japonya bu sebeple teslim olmuştur.

BİR TARAFTA SOVYETLER BİRLİĞİ,ÖTE YANDA  USA/ABD

Savaşı yönlendiren güçlerin ABD, Sovyetler Birliği, Birleşik Krallık(Gros Bıratanya),Fransa ,Almanya İtalya ve Japonya olduğu bir gerçekti, sadece harp zaman içinde hakikaten de bir dünya savaşına dönüşmüştü ve bu durumda yalnızca birkaç dünya ülkesi bunun haricinde kalmıştı.

BU SAVAŞA TÜRKİYE BİR FİİL KATILMAMIŞ,(İnöni Hukûmeti)ALMANYA'YA YARDIMLAR GÖNDERMİŞTİ.

BU HARBI USA/ABD İDARE ETMİŞTİ. 

ŞİMDİLERDE DE OLDUĞU GİBİ,BURNUNU HER YERE SÖKMEKTEDİR.ABD'NIN HAKINDAN RUSYA GELMEKTEDİR.

Evet, operasyonların başkumandanı Dwight D. Eisenhower,Amerikalı,bir general.

Sadece o dönemde,yaverlerinin hepsı İngiliz'di ve harpte vazife alan bir çok tayyare,vapur ve asker İngilizlere aitti.

DÜNYA NAZILERE KARŞI YAPILAN BİR SAVAŞ OLARAK GÖRDÜ.

 

 IDünya Savaşı, aslen senelerdir dünyanın pek fazlaca noktasında yaşanmış olan politik krizlerin ve anlaşmazlıkların yol açmış olduğu bir savaştı.

Bunlar içinde Japonya'nın Çin'i, İtalya’nın Afrika'yı salgın etmesi; Rusya ve Japonya içinde yaşanmış olan sınır anlaşmazlıkları, Avrupa'da komünist ler ve komünizm karşıtları içinde süregelen çatışmalar bulunmaktadır.

AVRUPA'NIN KÖMİNİSTLERİ,KAL-MAX  GİBİ

Bu konudaki belgeler belirsiz olsa da, Japonya'nın saldırıyı herhangi bir harp ilanı olamadan gerçekleştirdiği söylenir.

Bu hususta Japon kaynaklarına danışmaklazım.

AMERİKA-JAPONYA ÇEKİŞMESİ. ÖTE YANDA,FRANSA-ALMANYA   REKABETİ

Sadece buna sürpriz demek o denli da doğru değildi.

Bu hücum,ABD ve Japonya arasındaki gerilimin senelerdir sürmekte olduğu ve ABD'nın resmi olarak cenk planları yapmış olduğu bir zamanda gerçekleşmiştir.

Harp, 1939 senesinde başlamış,tâ Kafkaslara kadar uzanmıştı.

 

Bir çok kaynağa bakılırsa İkinci Cihan Savaşı, Nazilerin Polonya'yı işgal etmiş olduğu 1 Eylül 1939 tarihinde başlamıştı.

 Sadece,bazı tarihçiler savaşın başlangıcı olarak 1939 yılı Mayıs ayında yaşanmış olan Sovyet-Japonya çatışmasını, kimileri 1937 senesinde başlamış olan Çin-Japon Savaşı'nı, kimileri ise 1935 senesinde İtalya’nın Habeşistan’ı salgın etmesini göstermektedir.

II. Dünya Savaşı tamamen makinelerle gerçekleştirilmiş ilk savaştı.

Evet,İkinci Dünya Savaşı'nın makinelerle gerçekleştirildiği söylenebilir; sadece bu, vakaya tek taraflı bakmak anlamına gelir. Hep uçakları ve tanklarıyla hatırladığımız bu savaşın hatırlanmayan yardımcıları vardır.

AT,KATIR,EŞEKLER DE YER ALMIŞTI

 Atlar, Harp süresince Sovyetler 3.1 milyon, Almanya ise 2.75 milyon at kullanmıştır ve bu sayılar kullanılan mekanik araçların sayısından daha fazla olduğu söylenir.

ABD(USA), Pearl Harbor'a kadar savaşın haricinde kalmayı seçmişti.

 

ABD hakikaten de Pearl Harbor öncesinde (harp)cenk duyuru etmemiş ve asker göndermemiştir sadece bu, o ana kadar savaşın haricinde kaldıkları anlamına gelmemektedir.

Şu sebeple,ABD Pearl Harbor'dan 6 ay kadar ilkin İtilaf Devletleri’ne bugünkü parayla 659 milyar dolar değerinde savaş malzemesi göndermişti.

USA/ABD BUGÜN'DE  YUNANİSTAN VE DE BAZI TERÖR TEŞKİLATINADA YARDIMLARDA  BULUNUYOR.

Bir çok insanoğlunun bakış açısından firar etmiştir sadece,harp sonrasında soykırımda rol oynayan 9,000 Nazi adale tten kaçarak,Cenup ABD'ya kaştı,göç ettiler.

Harp sonrası yargılanan Nazilerin sayısı ise 6,495'ti.

NURUNBERG  MAHKEMELERİ MEŞHURDU

Demek oluyor ki (bazıları)suçluların yarısından fazlası elini kolunu sallayarak dolaşmaya devam etmişti.

FRANSA'YA GİREN ALMAN ASKERLERİ

 Fransız direnişçiler harpte büyük rol oynamıştır.

Bugün Fransız halkının yalnızca %2’lik bir kısmının direnişe dahil olduğu bilinmektedir. Bu öykü zaman içinde büyütülmüş olsa da, ne Fransız direnişçilerin sayısı fazladır ne de bu direnişçiler savaşın gidişatını ve sonucunu değiştirebilmişlerdir.

İKİNCİ CİHAN HARBI

II. Dünya Savaşı'nın başlama zamanı olarak gösterilen saldırılarda Almanlar hakikaten de Polonyalıları bozguna uğratmıştı, sadece Alman tanklarının bölgeye gelmesi bu bozgunun arkasından gerçekleşmişti.

Bu yaşanmış tarih,Polonyalıları aptal şeklinde gösterdiği için,Almanların sevilmiş olduğu ve korumayı sürdürdüğü bir hikayedir.

FRANSIZ ORDUSU,ALMANLARA FAZLA DAYANAMAMIŞTI..

BU YAŞANMIŞ HADİSLERİN FİLMLERİ ÇEKİLMİŞ,BİR ÇOK ROMANLARDA KAYNAK OLMUŞTU.

Almanların 1940 senesinde Fransa'yı yalnızca 6 haftada fethetmesinin sebebi Fransızların zayıf olması değil, Almanya'nın kullandığı yeni savaş taktiğine hazır değildi.

Winston Churchill'in zafer işareti.

Churchill savaş esnasında büyük kahram anlıklar yapmış bir liderdi.

Ancak,1945 seçimlerinde,kaybetmişti.

O tarihe kadar Churchill'in yürüttüğü siyaset,politika ların ülke insanına refah sağlamamış olması bir yana, bu hezimetin Churchill'in savaş taraftarı zihniyeti ve ilk gazlı bombayı Almanya'ya karşı kullanmıştı.

SAVAŞ DÜN OLDUĞU GİBİ,BUGÜNDE(maalesef) DEVAM EDEN DEVLETLER(Rusya-Ukranya) VARDI.

3.REICH/IMPARATORLUK WEIMER İKTİDARI VARDI

Savaşlar olmasın,yetim,sakatlar geride kalmasın.

İşte,Suriye,Sudan,Afkanistan,İrak vede...

YeniyurtTarih/Histori

Yazar Hakkında
0 Yorum
Yorum Yapın