Alp Er Tunga

Alp Er Tunga

Türk Efsaneleri bitmez

ALP ER TUNGAAlp Er Tunga destanı kime aittir? Alp Er Tunga destanı kısaca özeti

Alp Er Tunga destanı kime aittir?

 Alp Er Tunga destanı, kısaca özeti.

Destanlar, epik karakterli yaşayışın zaman, yer ve olaylar içerisindeki yansımaları ve olay örgüsünün anlatıldığı hikayelerdir. İki edebi türü karşıla mak üzere kullanılır.

Birincisi; toplumu büyük derecede ilgilendiren olayları konu edinir. İkincisi ise milletlerin yaşadıkları efsanev ve mitolojik olayların anlatıldığı eserlerdir.

*Bunlardan bir tanesi de,Alp Er Tunga destanıdır.

*Alp Er Tunga destanı kısaca özeti.

Alp Er Tunga,milattan önce 7. yüzyılda yaşamış, sevilen ve kahraman olan bir Türk hükümdarıdır. Alp Er Tunga destanında İranlılarla yapılan savaşlar anlatılmaktadır.

Firdevsi'nin Şehnamesi'ne dayanır ve Yusuf Has Hacip'in "Kutadgu Bilig "adlı eserinde,bu kahramanla ilgili beyitler de bulunmaktadır.

ALP ER TUNGA'NIN BUGÜNKÜ,YAŞAYAN TORUNLARINDAN BİR KAÇI.

ALP ER TUNGA DESTANI... 

SAKA DEVLETİ'NİN HAKANI,BAŞBUĞU

Alp Er Tunga, destanında Saka Hakanı Alp Er Tunga'nın İranlılarla yaptığı savaşlar anlatılmaktadır.

Konu ile ilgili bilgiler, Firdevsi'nin Şehnamesine dayanır.

CEPHANEDE MERTÇE SAVAŞAMAYANLAR,HİLEYE BAŞ VURURDU.

BUNLARDAN BİR DEVLETTE,PERSLERDI.

Aynı zamanda,Yusuf Has Hacip'in Kutagdu Bilig adlı eserinde,bununla ilgili beyitler bulunmaktadır.

Alp Er Tunga'nın genel olarak hayatı savaşlarla geçmiş olup uzun süre mücadeleler vermiştir. İranlı Medlerin hükümdarı Keyhusrev'in davetinde hile ile,(yemeğine zehir katılarak) Alp Er Tunga öldürülmüştü.

Asur kaynaklarında Maduva, Heredot'ta Madyes,İran ve İslam kaynaklarında ise Efrasyab adlarıyla Alp Er Tunga anılmaktadır.

Alp Er Tunga destanının metin hali günümüze ulaşmamış olup bir kısmı yukarıda belirtilen kaynaklarda Saka Hükümdarı ve kahramanı olarak belirtilen Alp Er Tunga ağıtı olarak yer almaktadır.

BUGÜN SAKA DEVLETİNİN TORUNLARI,DÜNYA'NIN HER KIT'ASINDA YAŞAMAKTADIR.

Bugünkü bilgilere göre; Alp Er Tunga ile ilgili en geniş bilgi İran destanı Şehname'de görülmüştür.

ALP ER TUNGA ÖLDİMİ?

Alp Er Tunga öldi mü? /Isız ajun kaldı mu?
Ödlek öçin aldı mu?/Emdi yürek yırtılur.

(Günümüz Türkçesi ile)

Alp Er Tunga Öldü mü/Dünya sahipsiz kaldı mı
Korkak öcünü aldı mı?/Şimdi yürek yırtılır

Ödlek yarağı içine aldun mi?/Oğrun tuzağ uzattı
Begler begin azıttı/Kaçsa kah kurtulur?

Begler atın urgurup/Kadgu anı turgurup
Mengzi yüzi sargarup./Korkum angar türtülür.

Uluşıp eren börleyü'/Yırtıp yaka urlayu
Sıkrıp üni yırlayu/Sığtap közi örtülür.

Könglüm için ötedi./Yitmiş yaşıg kartadı
Kiçmiş ödig irtedi/Tün kün kiçip irtelür

Felek yarar gözetti/Gizli tuzak uzattı.
Beylerbeyini kaptı/Kaçsa nasıl kurtulur.

Erler kurt gibi uludular/Hıçkırıp yaka yırttılar.
Acı seslerle bağırdılar/Ağlamaktan gözleri kapandı

Beğler atlarını yordular/Kaygı onları durdurdu
Benizleri yüzleri sarardı/Safran sürülmüş gibi oldular.

TÜRKLERİN DESTANLARI ENGİNDİR.

Giriş Tarihi: 30.9.2020

Yazar Hakkında
0 Yorum
Yorum Yapın