Yeni bir kaynak,SAKALAR

Yeni bir  kaynak,SAKALAR

Tarihte Sakalar olarak da bilinen İskitler'in M.Ö. 10. yüzyılda Tanrı Dağları'nda

TARİH BOYUNCA  SA16-xkqy2b74r9kogccrnqps0ke0r6f1pb7ren6cbtwr.jpegKA DEVLETİ

(SAKAOĞLULARI)

Tarihte Sakalar olarak da bilinen İskitler'in M.Ö. 10. yüzyılda Tanrı Dağları'nda başlayan tarihsel serüveni,8. yüzyılda Doğu Avrupa ile Orta Asya arasında bulunan bölgeye yerleşmeleriyle devam etmiştir. Avrasya steplerinde yedi yüz yıl hüküm süren İskitlerin hakimiyeti M.Ö. 3. yüzyıl da Kırım'da sona ermiştir.

SAKALARIN İZLERİ,KIRIM,ROMANYA'DA DA VARDI.

M.Ö. 8. yüzyılda Hazarlar üzerinden Tuna boylarına ulaşmayı başa ran İskitler/Sakalar ,Doğu Avrupa ile Karadeniz'in kuzeyine hakim oldular.

M.Ö. 6. yüzyıldan sonra zayıflayarak Anadolu’dan çıkmak zorunda kaldılar. M.Ö. 3. yüzyıla kadar Kuzey Karadeniz civarında yaşamış,Gotlar ve Sarmatlar tarafından yıkılarak asimile olmuşlardır. 

İSKİT/SAKA/LERİN SOYU,IRKI

Yunan kayıtlarında Skytai, Asur kaynaklarında İşkuza, Pers kaynaklarında ise "Sakalar" olarak yer alırlar. İskitler, kökenleri Sümerler’e dayanan ve Sümerler'in tarih sahnesinden silinmeleriyle batıya göçen Ön Türk toplumlarından bir tanesidir.

(BUGÜNKÜ SAKALARIN TORUNLARINDAN BİR KAÇI)

İskitler ile yakın ilişkiler kurmuş olan ve bunu yazılı belgelere de döken Yunanlılar (Grekler) bu topluluk için pek çok bilgi vermek tedir.

AMASYALI TARIHÇİ,HERODOT'UN AKTARDIKLARINA GÖRE...

Medeniyetler Tarihi konusunda bir otorite olarak kabul edilen Herodot da,İskitler döneminde yaşamıştır. Ünlü tarihçi İskitler'in Türk olduğuna dair önemli kanıtlar sunmuştur. 

Mücevheri ilk onlar yaptı, soma kültürü onlardan geldi; İşte Atatürk'ün ilk incelettiği Türk Devleti Altaylar'dan Anadolu'ya uzanan,örf ve adet, gelenek; Tunceli'de de Türk'ün damgası; Koç başları vardır.

Yapılan tetkikler ve bulgular da İskitler'in Turanid bir kavim olduğunu ortaya koyar.

Persleri kültürel yö16-ytin7gpjm6ngl5zvqkekvulylavg6wojjcwgh6pk.jpegnden etkilemiş olan Soğd kültürü ile tanışmaları Persler'den de önceye dayanır.

Herodot da İskitler'in, kültürel vasıfları ve fiziksel görünüşleri itibariyle Persler'e hiç benzemediğini ortaya koyar. 

Tuva Cumhuriyeti'nde bulunan İskit kurganı.

(SAKAOĞLULARIN'DAN,HÜSEYİN,HASAN,ŞÜKRÜ)

BATILILAR,BAZILARI İSKİT DER,BAZILARI DA SAKALAR,ŞEKLİNDE TELAFÜS EDERLER.

İskitler'in Türk olduklarına dair en önemli belgelerden biri de,Hemşin'de bulunun Uskut Dağı ve  Koç heykeller.Ön Türklerde kurgan, ilgili topluluğun Turanid kavminin bir parçası olunduğunun simgesidir. Ölümden sonraki hayata olan inancı simgeleyen kurganlar, devlet büyüklerinin mezarlarını korunaklı hale getiren anıtlardır. Hizmetkarlarının mezarı ise kurganların yakınına konumlandırılmıştır.

GENETİK BİLİMİ, İSKİTLER VE AKIBETLERİ 

  SAKALARIN İZLERİ,KARADENİZ'DEN BALKAN,AFRİKAYA KADAR YAYILIR

Genetik bilimi ışığında elde edilen bilgiler İskit genlerinin melezleşmeksizin müstakilen Türk coğrafyasında bulunduğunu ortaya koymuştur.

Onların İç Asya'dan Anadolu'ya gelişlerini, göç hareketleri ve Kafkasya-Anadolu hattındaki kurgan(kavim/halk)ları inceleyen Dr. J.D. Kimball, İskitler'in kadın savaşç ıları üzerinde araştırmalarda bulunmuştur.

(HEMŞİN'DE "ÜSKÜT DAĞİ" VARDIR.BU SAKALARIN VERDİĞİ AD, İSİMDİR.)

İskit/Saka/ler tarihe altın ustası olarak geçmişlerdir. Yarattıkları eserlerden altın elbiseli kadın bir dünya hârikasıdır.
Pazırık bölgesinde çıkan Pazırık Semer halısı ,Türk halı san'atının şaheserlerinden biridir ; Batı bunu hemen İran kültürüne bağlamak istemiştir.

Fakat, Halının ortasında 24, iç çerçevesindeki 62 sayıda OQ-OĞ damgaları 2'nci iç çerçeveyi süsleyen 65 adet ÖG-AT damgası vb. halının Öz-Türk eser olduğunu ispat ederler...

SAKALAR'I,ALMAN KAYNAKLARI DA ÇOK İŞLEMİŞTİR. SAKALRIN ALTINDAN YAPILI FİGÜRLERİ ALMAN MÜSELERİNDE SERGİLENİR.

Kaynak Yeniçağ; Nustefa Kemal Atatürk,ilk onları inceletmişti! Anadolu'nun gizlenen eski Türk halkı; İskit/SAKALAR!

*BU KOÇLAR,HEMŞİN YÖRESİNDE DE GÖRÜLÜR.

*BİR SAKAĞLU TORUNU OLARAK,BU TARIHΠMEVZÜYÜ, BİR KAÇ DEFA,DEĞİŞİK ANALIZLE AKTARMIŞTIK.

HAKKI (SAKAOĞLU)YENİYURT,İZMİR'DE SÖZÜ GEÇEN BİR ŞAHSIYETTİ.

Rahmetli,Hakkı Sakaoğlu(Yeniyurt)İzmir,Basmahane'de karşılaşmıştık,bir Bademezmesi alıp,üçe(3)e böldü,Osman'la bana," az veren gönülden,çok veren(haramdan)verir",demişti. Şık giyimli fotorlu ve uzunboylu idi.

TORNU HAKKI YENİYURT,İZMİRDEN,BUGÜN POSTALADI.

Mehmet Ali Sakaoğlu(Yeniyurt)/5.10.1990/Münih

Yazar Hakkında
0 Yorum
Yorum Yapın