Yakarış,dua ile

Yakarış,dua ile

Herşey olur"ol" deyince..

YAKARIŞ...

Yârabbim,huzuzurunda secde durdum âh ile,

İsimini zikr'eylerimaffet beni günah ile.

Mazhar olmak isterim sınırsız hoş görüşüne.

Doksandokuz besmele çekerken eyvâh ile

Kabul eyle duamı bu gece sabah ile.

*

Karanlık günlerimi ışığınla nurlandır.

Tüketme umudumu ateşle közü yandır.

Bu günahkâr bedenini elleri sana açık.

Gaflet uykusu kâbus Rabbim beni uyandır.

Yaşadığım bu azap sana ayan beyândır.

*

Canım dediğim canda canım acı çekiyor.

Gönül gözüm şuursuz gözümden yaş döküyor.

Yüreğimdeki ateş kavurur Cehennemi.

Bu acı öyle acı bunakatlamnak çok zor.

Dil çaresiz,çareyi iste Allah'tan diyor.

*

Bilirim”ol!” dediğin anda olur olmazlar.

Bilirim huzurunda bulur niyâzlar.

Yârabbım huzurunda cevap bulur niyâzlar.

Yârabbım boş çevirme sana açtığım eli.

Binbir derde devayı verir binde birazlar,

Kâbul eyle duamı derde derman sende var..

*

Yârabbim huzurunda secde durdum âh ile,

Bilirim ol dediğin anda olur olmazlar.

İsmini ziker eylerim affet ben günâh ile.

Bilirim huzurunda cevap bulur niyazlar.

Binbir derde devâyı verir binde birazlar.

Gülten Çiçek-Tural,

(Size dergisi,Sayı;359,Eylül 2003/ Mehrume Şair

2005'de de hakka kavuşmuş,Biga'da yatmaktadır.

Bir vesile rahmetler diliyoruz.Mehem Ali,Size dergisi Avrupa ülkeleri genel temsilçisi.)

RAHMETLİ GÜLTEN'DE ŞİİR ÇOK.BİR TANE DAHA İLAVE YAPALIM,İSTEDİK.

AKIL ve DİL

Sus! Diyen dil susmayı bilmiyorsa kimin suç?

Kul aç! Niyet etmezse olurmu oruç?

Herkes bir yol tutturmuş,günü yaşamak için.

Kimi makul noktada,kimisinde hedef uç.

Dünya döner döndükçe insana verir sonuç.

*

Akıl! Akıl kavrayan insana yol gösterir.

Dilde sülenir sözler,sohbet nasıhat verir.

Boş yere tüketilen bunca kelime niçin?

Bir cümlenin içinde saklanır binlerce bir,

Gözler özü ararken,yüreğin özü erir.

Akıl,aklı kavrayan insana yol gösterir...

*

Dil sustu göz görmüyor,kul kula oldu muhtaç.

Yaşamak istiyorsan usda saklı ihtiyaç.

*

Gülten Çiçek- Tural

31.03.2003,Saat 18.25 Size dergisi,Nisan 2006

*

Rahmetli Şaiere Gülten'de,çok değerli Şiirler vardı.

Yazar Hakkında
0 Yorum
Yorum Yapın