Moskof Ayısı'nın Zulmü

Moskof Ayısı'nın Zulmü

Aradan geçen onca yıllar,yaşanan acıları ve vatan toprağına duyulan hasreti...

Stalin'in Kafkasya'daki barbarlığı...Stalin'in Kafkasya'daki barbarlığı...

GÜRCÜ BOZUNTUSU,STALİN

Kafkasya'nın yerli halkı Karaçay Türklerinin, Stalin rejimi tarafından sürgün edilişinin bugün 77. yıl dönümü.

Aradan geçen onca yıllar,yaşanan acıları ve vatan toprağına duyulan hasreti hiç bir zaman dindirmedi.

VATAN AŞKI,GECE-GÜNDÜZ DÜŞÜM,HAYALİMDE

Tarihi soykırımlarla ve katliamlarla dolu olan, Josef Stalin rejiminin emriyle, 77 yıl önce bugün 2 Kasım 1943'te Karaçay Türkleri vatanlarından sürgüne yollandı. Karaçay-Malkar Türkleri, İkinci Dünya Savaşı'nın yoğun,hızıyla devam ettiği günlerde,Sovyet hükumetine karşı ihanet, vatan hainliği ve düşmanla işbirliği suçlamalarıyla ata yurtlarından koparılarak, Orta Asya ve Sibirya'ya sürüldü.

2-5 Kasım 1942 tarihharita 01inde SSCB Yüksek Kurulu emriyle SSCB'nin NKVD (İçişleri Halk Komiserliği) ordusu Karaçay-Malkar halkını ana vatanından sürdü. Sürgünün güç desteği için 53 bin 327 silahlı kişiden oluşan Kızıl Ordu askeri birlikleri görev aldı. Sovyet resmi kurumlarının verilerine göre o dönemde 69 bin 267 Karaçay-Malkar sürgün edildi.

 İKİ KASIM 1943

2 Kasım 1943'te Karaçaylıların yaşadığı sürgün felaketi, 8 Mart 1944'te, onların kardeş halkı Malkarlıların da başına geldi.

İNSANLIK TARİHİNİN EN BARBAR DÖNEMİ

STALİN ÖLÜRKEN,ÇOK ACI ÇEKMİŞTİ.BİR TÜRLÜ CANI ÇİKMİYORDU."NE OLUR BENİ ZEHİRLEYİN,BU ACILARDAN KURTULAYIM",DİYE YALVARMIŞTI.

Bugün yaşayan birçok insanın yakınlarının dahi hayatlarını kaybetmesinden sorumlu katil Stalin, yaklaşık 20 milyon insanın ölümüne sebep oldu. Diktatörlüğü süresince acımasız katliamların uygulayıcısı olarak bilinen katil lider Stalin hakkında tarih kitaplarına şöyle yazıldı:

“Stalin Sovyetler'in mutlak diktatörü olmak için kalburüstü komünistlere karşı kanlı bir katliam başlattı. Stalin devri o kadar vahşiyane ve kanlı geçiyordu ki, bu korkunç zulüm hareketinin "İnsanlık tarihinin en barbar dönemi' olduğunu bizzat önceki Sovyetler Birliği Hükümet Başkanı Kuruşçev itiraf etmişti.”

 AVAR,HAZAR,KARAÇAY TÜRKLERİ

RUSYA'NİN TÜRKLERE YAPTIĞI ZULÜM UNUTULMAZDI.

(Stalin,Lenin'le)

İŞKENCEDEN KAÇANLAR, DÜNYA'YA GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALMIŞLARDI.

Karaçay-Malkar Türkleri, günümüzde ata yurtları Kafkasya'da ve bunun dışında savaşlar ve sürgünler sebebiyle dağıldıkları pek çok ülkede, Türkiye'de, Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Özbekistan'da, Suriye'de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşamakta olan,anadilleri Türkçe'nin tarihi bir lehçesi olan Kuman-Kıpçak diline dayanan, etnik ve sosyal yapıları, kültürleri ile Kafkasya'nın ayrılmaz bir parçası olan bir Türk boyu ve Kafkasya halkıdır.

KAFKASLARIN ASILunnamed_11 SAHİPLERİ

Kökleri Kafkas Dağları'nın eski yerli kavimlerine ve bu kavimlerin meydana getirdiği milattan önce 3 binli yıllara dayanan Koban kültürü dönemine kadar uzanırken, günümüzden 2.500 yıl kadar önce kuzeydeki Avrasya bozkırlarından gelen atlı göçebe savaşçı kavimlerle yaşanan karışma ve bütünleşme neticesinde Karaçay-Malkar halkı Kafkasya'nın merkezinde, yüksek dağlarla çevrili derin vadilerde bir Türk dili konuşan Kafkasya halkı olarak ortaya çıkmıştır.

Karaçaylılar Kafkasya'dan sürülen ilk halktır.

ÇEÇEN VE İNGUŞ,MALKARALILAR

Onları,Çeçen-İnguşlar ve Malkarlılar takip etmiştir.

TARİHTE YAŞATILAN ACI,HAYATLAR.

Derleyen;YeniyurtTarih. 2.11.2020

Yazar Hakkında
0 Yorum
Yorum Yapın