Melik Şah

Melik Şah

Çocukluğu İsfahan(bu gün İran'da yer alan) ve civarında geçti.

MELİK ŞAH

SELÇUKLU HÜKÜMDARI I.MELİKŞAH

Birinci Melikşah 19 Kasım 1092'de doğdu.
Çocukluğu İsfahan(bu gün İran'da yer alan) ve civarında geçti.

Babası Alparslan, kabiliyeti ve cesareti ile dikkati çeken Melikşah ile yakından ilgilendi.

Melikşah uzun boylu, biraz şişmanca ve beyaz tenli olarak tasvir edildi.
Hükümdarlık döneminde (1072-1092) Büyük Selçuklu Devleti en geniş sınırlarına ulaştı.

NİZAM-İ MÜLK
Melikşah 1072'de sultan olduktan sonra babası zamanında vezirlik makamına getirilen Nizamülmülk'ü görevinde bıraktı.

Melikşah'ın hükümdar olduğu dönem Büyük Selçuklu Devleti'nin en parlak dönemidir.
Melikşah zamanında Büyük Selçuklu Devletinin sınırları Akdeniz ve Marmara Denizinden Kaşgar'a, Kafkasya'dan Yemen'e kadar uzanıyordu.

BAZI TÜRK AİLELER DE,ÇOCUKLARINA,"YEMEN" ADI KOYMUŞLARDI.

Melikşah askeri seferde olmadığı zamanlar İsfahan bölgesinde yaşamıştır. Bu nedenle İsfahan Melikşah döneminde Büyük Selçuklu Devleti'nin başşehri sayılmaktadır.

ÖLÜMÜ ÜZERİNE BİR KAÇ NOT

Bir şii kaynağa göre Melikşah İslam içinde ayrılan mezheplerin nedenini ve hak olanı bulmak amacıyla, Bağdat'taki Nizamiye Medresesi'nde, çeşitli ilimlerde kendilerine güvenilir 10'ar tane Ehl-i Sünnet ve Caferî büyük alimini mısafır eder. 

Sultan Melikşah'ın kendi başkanlığında ve tarafsız olarak Nizamülmülk'ün danışmanlığında, Nizamülmülk'ün damadı olan Mukatil b. Atiyye'nin kaleme aldığı konferans 3 gün boyunca sürmüş,Caferî alimlerinin, Melikşah'ın bütün sorularına eksiksiz olarak Kur'an-ı Kerîm'den ve Hadis-i Şerifler'den delil getirdiğini görünce, çok şaşırmış ve şu ana kadar düşüncesinin yanlış olduğunu görüp Şiî mezhebine geçtiğini konferansta dile getirmiştir.

BURADADA KARDEŞ KAVGASINI GÖRÜYORUZ!.. DÜŞMANA NE HACET!

Hemen ardından Nizamülmülk başta olmak üzere mecliste bulunan alimlerden de büyük bir kısmı Caferî Mezhebi'ne dahil olmuşlardır.

Fakat,daha sonra bazı Sünnî alimler Sultan Melikşah ile veziri Nizamülmülk'ün aleyhinde dedikodu,fitne,karalama politikası güdüp ve sonunda hicri 12 Ramazan 485 yılı (16 Ekim 1092) Vezir Nizamülmülk'ü ve izleyen dönemde de,Sultan Melikşah'ı daha 37 yaşında,katledilir.

Bazı kaynaklar Nizamülmülk'ün Hasan Sabbah'ın emrindeki Haşhaşiler tarafından öldürüldüğünü yazar.

HAŞHAŞİCİLER;,AFAYI ÇEKER,FIRSAT BULDUKÇA,SUNÎ ALİMLERE SUKAST DÜZENLERLERDI.

* * *

EVLİLİĞİ VE EŞLERİ

Terken Hatun (İbrahim Tamgaç Han'ın kızı, Ahmed,Davud, I. Mahmud ve Mah Melek Hatun'un annesi.)
Zübeyde Hatun (Emir Yakuti'nin kızı, Berkyaruk'un annesi.)
Taceddin Seferiyye Hatun (Cariye kökenli, Muhammed Tapar ve Ahmed Sencer'in annesi.)

ÇOCUKLARI
Cevher Hatun (Gazneli III. Mesut ile evlenmiştir.)
Mah Melek Hatun (Abbasi Halifesi Muktadi ile evlenmiştir.)
Seyyide Hatun (Abbasi Halifesi Mustazhir ile evlenmiştir.)

BİR ARA,MELİH ŞAH TURBESİNİ,SURİYE'DEN TÜRKİYE'YE TAŞINMIŞTI.

BU ARALAR,TRT 1.DE,DİZİ FİLİMLERİNE DE KONU EDİLMEKTEDİR.

SULTAN MELİKŞAH'IN EŞİ TERKEN HATUN'NUN,KISA HAYATI

"Uyanış; Büyük Selçuklu dizisinin başlaması ile birlikte Melikşah'ın eşi olan Terken Hatun'un hayatı ve tarihteki yeri de merak konusu oldu.

Selçuklu Devleti'nin hükümdarı Melikşah'ın eşi ve 1.Mahmud'un annesi olan Terken Hatun'un gerçek adı bilinmemekle birlikte "Terken" kelimesi unvanıdır.

Sultan Melikşah'ın eşi Terken Hatun'un hayatı gündemde araştırılan konular arasında yerini aldı.

Selçuklu Devleti'nin hükümdarı Melikşah'ın eşi ve 1.Mahmud'un annesi olan Terken Hatun'un gerçek adı bilinmiyor. Terken Hatun'un babası, Batı Karahanlıların kurucusu İbrahim Tamgaç Han'dır.

TERKEN HATUN KİMDİR?

Selçuklu Devleti'nin hükümdarı Melikşah'ın eşi ve I. Mahmud'un annesi.

Gerçek adı bilinmeyen Terken Hatun'un babası,Batı Karahanlıların kurucusu İbrahim Tamgaç Han'dır.

1064 veya 1068 yılında Sultan Melikşah ile evlenmiştir. Kocası hayatta iken oğlu Mahmud'un veliaht olarak atanması için üvey oğlu Berkyaruk taraftarı vezir Nizamülmülk ile mücadeleye girişmiştir. Kocasının ölümünü gizleyen Terken Hatun, Gazzali'nin oğlunun küçük yaşta olmasından dolayı sultan olamayacağına dair fetva vermesine rağmen kızının kocası Abbasi halifesi Muktadi'den oğlu adına hutbe okutmayı başardı.

Berkyaruk'u yakalatmak için İsfahan'a adam gönderdi ve İsfahan'ı teslim aldı. Nizâmülmülk’ün taraftarlarınca Rey'e götürülen Berkyaruk üzerine bir ordu gönderdi.

Ordu yenilince Berkyaruk, İsfahan'ı kuşattı. Berkyaruk'a 500.000 dinar verip Fars ve İsfahan dışındaki hakimiyetini kabul etti.

BUGÜNLERDE,ERMENİSTAN'LA SAVAŞ HALİNDE OLAN AZERBEYCAN. ONLARDA Şİİ MEZHEBİNDE İDİLER.

Azerbaycan meliki olan Berkyaruk'un dayısı İsmail bin Alp Sungur'a evlenme ve saltanatta ortaklık teklif etti.

İsmail'e yardımda bulunup ordusunu teçhiz etti ancak İsmail, Berkyaruk'a yenilerek İsfahan'a sığındı.

Kumandanlar Terken Hatun'un, İsmail ile evlenmesine mani oldular.

Mücadeleden vazgeçmeyen Terken Hatun, Emir Üner komutasında gönderdiği ordunun da yenilmesi üzerine tahtı ele geçirmek isteyen kayınbiraderi Tacüddevle Tutuş ile kuvvetlerini birleştirmek üzere İsfahan'dan ayrıldı fakat yolda hastalanarak geri döndü ve bir süre sonra İsfahan'da ölmüştü.

* * * Sultan Sencer kimdir?

ÖTE YANDA

SULTAN SENCER 

Türk hükümdarlardan Sultan Sencer...

 SENCER,1086 TARİHİNDE DOĞMUŞTU.

Babası, Melikşah annesi cariye olan Taceddin Seferiyye Hatun'du.

Ahmed Sencer veya Sultan Sencer ya da Muizzeddin Ahmed Sencer olarak biliniyor.

1097-1118 tarihleri arasında Horasan Selçuklu Sultanı, 1118-1157 döneminde Büyük Selçuklu Sultanı.

SURİYE SELÇUKLU DEVLETİ KURUCUSU

Melihşah'ın büyük oğlu olan Berkyaruk taraftarları tarafından Rey şehrine kaçırılıp Sultan ilan edildi ve Berkyaruk ve I. Mahmud güçleri arasında 17 Ocak 1093 Burûçird'de yapılan savaşta Berkyaruk galip geldi. Ahmet Sencer ve Berkyaruk'un amcası olan Tutuş, Suriye'ye ilerleyerek Şam ve Halep şehirlerini eline geçirip,"Suriye Selçuklu Devleti'i" kurmuştu.

Sultan Ahmet Sencer, 8 Mayıs 1157'de öldü. Merv'de bulunan türbesine defin edilmişti.

Sultan Sencer'in türbesi (günümüzde Türkmenistan'da) eski Merv Şehrinde bulunmaktadır.

*CENGİZ HAN'NI ANESİ TÜRKTÜ. CENGİZ HAN,TÜRKÇEDE BİLİRDİ.(yhy)

Bu türbe 1221 yılında Cengiz Han'ın emrindeki Moğollar tarafından Merv'in yağma edilmesi ve halkının tamamının neredeyse öldürülmesi sırasına Moğollar tarafından yıkılmıştı.

Derleyen,YeniyurtHaberTarih. 28.09.2020

Yazar Hakkında
0 Yorum
Yorum Yapın