Kız kardeşinin kollarında ölmüştü.

Kız kardeşinin kollarında ölmüştü.

Ben ölmek istemiyorum,amademki günden güne tükeniyorum,bizi yaratan biri var.

 Alman düşünür,Nietzsche'ye göre üst-insan!

Aslında(ateist)denilirdi,daha  sonra bir çok dinleri araştırmıştı.

(Kız kardeşini kolları arasına vefat etmişti. )

Alman filozof Friedrich Nietzsche,Tanrı’nın öldüğünü ilan etmesiyle ünlüdür. Bu yüzden birçok kişi onu hiççi (nihilist) sayar. Aslında nihilizm, Nietzsche’nin düşüncelerinin varış değil, başlangıç noktasıdır.

Nietzsche,Tanrı'nın öldüğünün ilan ederken değer dünyamızda ortaya çıkan krize dikkat çekmek ister.

Nietzsche'ye göre modern insan, aydınlanmanın etkisi ile yolunu kendisi tayin etmeye başlamıştır. Modern insanın yaşamında batıl itikatların, dini ve geleneksel değerlerin etkisi giderek azalmaktadır. Ancak öte yandan mevcut değer sisteminin yıkılması, insanlık için korkunç bir durumdur çünkü bu aynı zamanda hiçlik içinde kaybolmak demektir.

Ortaya çıkan boşluğu ancak ve ancak kendimizin daha üstün bir versiyonuyla doldurulabiliriz. Bu durumda ihtiyacımız olan normal insanlardan daha üstün bir varlıktır. Bu varlık, yeni değerler yaratabilmeli, neyin önemli neyin önemsiz olduğuna karar verebilmelidir. İşte bu varlığa Nietzsche üst insan der. O bir savaşçıdır, bir fatihtir ve kendisini beğenmiştir, sadece kendini ve kendi yapacaklarını düşünür.

Biraz Daha Detaylara inersek..

Aslında üst-insan kavramı ilk olarak, 17. yüzyılda Heinrich Müller tarafından kullanılmıştır. Nietzsche ise üst-insanın evrenin amacı ve aynı zamanda sebebi olduğunu ileri sürer. Bu kavramla son-insan (übermensch/insan üstü) olarak adlandırdığı üst insanın anti-tezini tanımlar.

Son insan; yaşamdan bıkmış, risk almayan, yalnızca huzur ve güvenliği düşünen kişidir. Son insan maddi teselli peşinde koşarken üst-insan, yaşamını büyük emeller uğruna harcamaya hazırdır. Onun amacı iyinin ve kötünün ötesine geçmektir.

Kendisini üst-insanın habercisi sayar ve bu görüşlerini şöyle dile getirir. “İnsan bir iptir ki hayvanla üst-insan arasına gerilmiştir. Uçurumun üstünde bir ip gibi...

"Tehlikeli bir geçiş,tehlikeli bir yolculuk, tehlikeli bir geriye bakış, tehlikeli bir ürperiş ve duraksayış.

Tankit,Eleştiriler. 

 *NIETSCHE'DEN DEYİMLER.

Şüphesiz, Nietzsche üst-insan kavramıyla ne kadar büyük bir tepki çekeceğini farkındaydı. Hatta şu ifadeleri ile bunu açıkça göstermektedir:

“İddia ederim ki benim üst-insan dediğime, siz şeytan diyeceksiniz.”

“Panayırda kimse üst-insanlara inanmaz. Orada konuşmak isterseniz halk tabakası göz kırpar ve "Biz hep eşitiz" der.”

Haydi haydi, ey üst-insanlar! Bunlar geleceğin doğum sancısıdır. Tanrı öldü, şimdi dileriz ki üst-insan yaşasın!”

* NIETSCHE'NİN GÖRÜŞLERİ,NAZİLERİNKİNE BENZESE DE...

Nietzsche görüşleri kadar kendisine yöneltilen eleştirilerle gündeme gelmiştir.

Ancak tarihin de pek çok defa kanıtlamış olduğu gibi bir düşünce, kendisinden sonra gelen insanların üzerindeki etkilerine göre değerlendirilemez.

Yani,Nazilerin Nietzsche'yi sevmeleri görüşlerini kendi görüşlerine yakın saymaları,Nietzsche’nin görüşlerinin Nazilerin görüşlerine benzediği anlamına gelmez.

Nietzsche hakkında derinlemesine çalışmalar yapan pek çok araştırmacı, Nietzsche’nin Naziler tarafından yanlış anlaşıldığını ve kullanıldığını öne sürmüştür.

* * * 

Derleyen;Yeliz Zeynep Yeniyurt.9.06.2020

Yazar Hakkında
0 Yorum
Yorum Yapın