Çaka Bey

Çaka Bey

Dedikodu yüzünden,damadı,Selçuklu Sultanı I. Kılıç Arslan tarafından öldürülmuştu.

 DENİZLERİN  FATİHİ  AMİRAL  ÇAKA BEY

Bugün tartışma konusDamat kılıcıyla katledilen büyük denizci: Çaka Beyu olan,Ege Adalarını kendine bağlayan,büyük asker,Çaka Bey

Çaka Bey'in büyük Türk denizcisi,olamasına rağmen,düşmanları da çoktu.

Dedikodu yüzünden,damadı,Selçuklu Sultanı I. Kılıç Arslan tarafından öldürülmuştu.

Daha Malazgirt Zaferi'nden birkaç yıl sonra Batı Anadolu'ya gelip kendisine filo kuran,Bizans'a korku salan,Çaka Bey...

ÇAKABEY,KİLİÇ ASLAN TARAFINDAN ZEHİRLENMİŞTİ. HRİSTYANLIĞI VE PAPA'NIN İSTEKLERİNİ RED EDEN CEM SULYAN'DA TOSKANA'DA ZEHİRLENME YOLU İLE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ.BUNUNDA,TARİHÎ HİKÂYESI UZUNDU...

DAHA DÜN,RUS MUALİF,ZEHİRLENMİŞ,TEDAVİ İÇİN,ALMANYA,BERLİN'E GETİRİLMİŞTİ.

YAŞANMIŞ GERÇEK TARİHÎ OLAYLAR

Malum,1071'den sonra (aslında öncesi de var) Türklerle Bizanslılar, sanıldığı gibi durmadan savaşan iki devlet değildi.

Arada bir savaşlar olsada,aralarında çok iyi ilişkiler de kuruluyordu.Birbirlerine yardım ediyorlar,asker veriyorlar, her sahata iyi ilişkiler,ticarı,iktisadî bağlantılarada oluyordu.

Bugün,devletler arasındaki" iyi-kötü"ilişkiler gibi...

YUNANCA VE LATİNCE BİLEN TÜRK BEYİ

HRİSTİYAN TÜRKLER...

Bizans'ın (Doğu Roma) zirvesinde,dünyanın geri kalanından çok da farklı olmayan bir anlayış ama belki biraz daha yoğun bir şekilde taht kavgası vardı; hep vardı, hep de oldu.

1078 yılında Selçuklular,bu taht kavgalarından birinde taraf oluyorlar ve Nikephoros Botaniates,Türklerin yardımı ile imparator oluyor. Bu sırada, bir iddiaya göre savaşta esir düşerek, bir iddiaya göre daha belirsiz şekilde, Konstantinopolis'te Çaka diye bir Türk var. (Birçok Hristiyan,Gök Tenriye inanan Türklerde vardı. İstanbul’da.) İmparator Botaniates de bu Çaka'yı epey seviyor, ona itibar gösteriyor ve gösterilmesini sağlıyordu.

TÜRK TÖRELERİNDE,BİR KAÇ DİL-LİSAN BİLME ŞARTI VARDI.HÜKÜMDARLAR ve  KUMANDANLAR,BİR KAÇ LİSAN BİLİRLERDİ.BU UYGULAMA, BUGÜN DE GEÇERLİDİR.

Çaka Bey,bir kaç lisan,dil de biliyordu. Yunanca konuşan bir imparator ve çevresiyle ancak Yunanca konuşulabilir. Güzel geçen üç yılın ardından 1081'de imparatorluk tahtına I. Aleksios Komnenos geçer.Yeni imparator Komnenos, Çaka'ya gıcık oluyor. Eskiden sahip olduğu tüm ayrıcalıklarını ortadan kaldırıyor ve onu dışlıyor.

Damat kılıcıyla katledilen büyük denizci: Çaka Bey

ÇAKABE BEY'IN HARITASI.

İZMİR'E YERLEŞİYOR

 Çaka da İstanbul'dan ayrılıp soluğu İzmirde alıyor. Onu çok kıymetli kılan hikâyesı de, bundan sonra başlıyor zaten.

ANA,ÇAKA BEY HAYRANIDIR...

Çaka ile ilgili en önemli kaynağımız, imparator Aleksios Komnenos'un kızı Anna.

TARİHÎ OLAY,HADİSE,HAVADİSLERİ ve GÜNLÜK OLAYLARI KAYIT DÜŞMEK,OLMASAYDI,BU AKTARILANLARDAN HABERDAR OLMAYACAKTIK.

Anna,sarayda prensesler gibi yaşamak yerine oturup koskoca bir tarih kitabı yazmıştı. Anadolu'daki ilk dönemi hakkında bu kadar etraflıca bilgiyi başka bir yerde bulamazdık. Biz zaten kayıt altına almamışız pek çok tarihî akışları. 

Anna Komnena, kitabına da babasının adını vermişti. "Aleksiad." Tabii sadece Türkler değil,ilk Haçlı seferi sırasında Batı'dan gelen ordunun İstanbul'a nasıl zararlar verdiğini,nasıl bir talan edildiğini de aktarıyordu,kıtabında ANNA.(Toprağı bol olsun.)

GEMİLERDE TALİM VAR. *İZMİR'DE GEMİ USTALARI İLE BULUŞUR...

Çaka Bey,İzmir'e gidince, burada gemi ustaları ile tanışıyor. Tabii hepsi Bizanslı. Yani,eski rumlardan.Daha öncede kayıt etmiştik.  "Yunanlı’"demek, "Romalı" demektı.. Rum adınıa, Arapça konuşanlar koymuş olduğu söylenir. Rus gemi ustaları ve gemicilerle gayet iyi anlaşan Çaka, burada kendisine bolca gemi yaptırıyor, Türklerden oluşan ordusunu oluşturuyor ve başlıyor denizden akınlara.

Gemicilerin hepsi Rum, askerlerin hepsi Türk. Türk askerlerin başta gemilere binmek istemedikleri rivayet edilir. Bunun altında, “Yahu birkaç sene önce biz bu adamlarla savaşmıştık, şimdi ne diye aynı gemiye binip kanka(kan kardeş) olmuştuk.Bazı kaynaklar,ikisini de zikrediyor. Bir şekilde aynı gemiye biniliyor ve Çaka, İzmir’de beyliğini ilan edip Çaka Bey oluyor.

Damat kılıcıyla katledilen büyük denizci: Çaka Bey

Elimizde Koyun adalaır Savaşı’nın resmi yok ama 13. yüzyıldan kalma bir Bizans resminde deniz savaşı tasvir edilmiş. Muhtemelen benzerdir.

BÜTÜN ADALAR,ÇAKA BEY'İN ELİNDEDİR.BUNU,DAMADI DA,KISKANIR 

 Urla,Foça, Midilli, Sakız kısa sürede Çaka Bey'in eline geçiyor. İstanbul’da herkes şaşkın. Üstüne donanma gönderiyorlar, Çeşme ile Sakız arasındaki Koyun Adaları önlerinde Çaka Bey’in donanması Bizans donanmasını fena yenilgiye uğratıyor.
Biz zannediyoruz ki Anadolu’ya gelen bütün Türkler bir aile gibi hareket ediyorlar, her yaptıkları koordineli ilerliyor. Hayır öyle değil. Çaka Bey ayrı, Anadolu Selçukluları ayrı. İşte bu yüzden Çaka Bey, Türkiye Selçukluları ile iyi ilişkiler de kurmaya çalışıyor. O sırada Selçuklu Sultanı olan I. Kılıç Arslan'a kızını veriyor ve Sultan’ın kayınpederi oluyor Çaka Bey. 

Çaka Bey, Çanakkale'ye ilerlemiş, yüzünü Batı'ya çevirmiş, boğazları geçip Avrupa'ya doğru yönelme gayreti içinde.

Yani aslında Türkler, Osmanlı’dan çok daha önce Batı’ya genişleme olanağı bulmuş ve Çaka Bey’in önünde kimse gerçek anlamda duramıyor. Çaka Bey, donanması ile Avrupa’ya adım atmaya hazırlanırken, Kılıç Arslan, kendi egemenlik alanında başka bir egemen görmenin büyük rahatsızlığı içindedır. Bu esnada Kılıç Arslan'la, elbette kendi toprakları tehdit altında bulunan Doğu Roma İmparatoru Komnenos da görüşmekte.

BİZANS OYUNU DEVREDE !..

Anna Komnena'dan(Komnena  hanedanı Karadenizlidir,Koman Türklerindendır.Tranzon Kralı Alexis gibi.yhy), İmparator Aleksios Komnenos,Kılıç Arslan'a mektup yazar.Elçilerle gönderir.
"Şanı büyük Sultan Kılıç Arslan!
Biliyorsun ki Sultanlık sana baba mirası olarak geçmiştir. Oysa senin kayın baban Çaka Bey,görünüşte Rum devletine karşı silahlanıyor ve kendisine "Basileus" dedirtiyor ama besbelli ki bu bir aldatmacadır. Aslında, öylesine büyük deneyim sahibi bulunan ve son derece bilgili bir kişi olan o, kendisinin Rumlar üzerinde basileusluğa hiçbir hakkının bulunmadığını ve bu kadar büyük bir devletin başına geçmesinin olanaksız olduğunu biliyor. Kurduğu bütün tezgâh sana karşı yönelmiştir. Bu durum karşısında sen ne onu başıboş bırakmalısın ne de cesaretini yitirmelisin; yapman gereken, erkinden yoksun bırakılmamak için uyanık durmaktır. Bana gelince, ben, Tanrının yardımıyla onu Rum ülkesinin sınırlarından kovarım; seni de kendi çıkarın için, ülkelerini ve egemenliğini uyanıklıkla korumaya ve olabilirse barışçı yollardan, o bunu istemezse silahla onu yeniden kendi buyruğuna almaya davet ederim.

BUNUN ADI,AKRABA CİNAYETİ

Damat kılıcıyla katledilen büyük denizci: Çaka Bey

Çaka Bey'in, antik Abydos şehrii (bugünkü Nara Burnu) dolaylarında ordugâhı var. Fakat, tam da o sırada Kılıç Arslan,ordusuyla kayınpederinin üzerine doğru geliyor. Çaka Bey her şeyin farkında. Bir tek başına gelecekler hariç. Bir tarafta Rumlar, diğer tarafta damadı ve kandaşı Türk ordusu. Elbette bu durum, epey çaresiz bir durum. Çaka Bey de doğru tercihi kullanıp damadı ile görüşmeye gidiyor.

 NARA BURNU.
Anna,şöyle aktarır,buluşmayı. "Çaka, Sultan'ın çadırına girince Kılıç Arslan ayağa kalkıyor, son derece neşeli şekilde kayınpederini karşılıyor, sarılıyorlar ve sofraya oturuyorlar. Yemekler içkiler...Kayın pederi nin iyice gevşediğini gören Kılıç Arslan,kılıcını çekip Çaka'nın böğrüne daldırıyor! (Bazı kaynaklar,yemeğine zehir katılarak,öldürülür,der.)Çaka, oracıkta can veriyor."

YIL,1096. Birinci Haçlı Seferi’nin Başladığı Tarih!

SELÇUKLU DEVLETİ, KARDEŞ KAVGASI YÜZÜNDEN,DAĞILMIŞ,YIKILMİŞTI.

Ertesi gün Kılıç Arslan, Aleksios Komnenos'a elçiler gönderip durumun kontrol altına alındığını, artık barışın bölgede egemen olacağını söylüyor. Komnenos bayılıyor bu habere tabii. Çaka'nın aldığı İzmir ve çevresi, derhal Türklerin elinden çıkıyor, yeniden Roma sınırlarına dâhil oluyor. Türklerin Batı'ya uzanma olasılığı da yaklaşık üç asır öteleniyor. Zarar bununla sınırlı kalmıyor, Fatih’e kadar gerçek bir Türk donanması oluşmasının da önü kesilmiş oluyor çünkü Kılıç Arslan karada kalmayı, denizleri, onları zaten asırlardır kullanan Rumlara bırakmayı tercih ediyor.

BİZANS ENTRİKA,FİTNE, OYUNLARI,MEŞHÜRDÜ...

Şimdi, Bizans imparatorunun yazdığı mektubu ve tavrını Bizans oyunu,fintnesi olarak göre biliriz.

Komnenos,elinden geleni yapmıştı. 

SAKA DEVLETİ'NIN KRALINI,PERSLER,YEMEĞİNE ZEHİR KATARAK ZEHİRLEMİŞLERDİ.BUNUN İNTİKAMİNİ,YİNE SAKA DEVLETİ'NIN TORUNLARI ALMIŞTI.

Bu tarihî yazıyı yıllar önce  derlemiştik. Ege Adaları tartışması gündem olunca,yazımızı arayıp bulduk.

PEKİ,EGE,İZMİR'DE ÇAKA BEY,ÂBİDESİ,HEYKELİ VARMIDIR?

Sakaoğlu,Mehmet Ali.(Mehmet Ali Yeniyurt)Münih.21.09.2020

Yazar Hakkında
0 Yorum
Yorum Yapın