Azerbeycan'nın Kısa Tarihi

Azerbeycan'nın Kısa Tarihi

Azerbaycan tarihi oldukça eski zamanlardan başlamaktadır.

Azerbaycan Tarihi

GARDAŞ,AZERBEYCAN'IN KISA TARİHİ

DEMİR  KAPILARIN KIRILMASIYLA,SOYETLER BİRLIĞI'NDEN AYRILAN AZERBEYCAN VE DE...

(GURCİSTAN ve DİĞER TÜRK DEVLETLERI)

AZERBEYCAN BAŞBAKANI BİR TOPLANTIDA İŞTİŞARE HALİNDE

Azerbaycan tarihi oldukça eski zamanlardan başlamaktadır.

Farklı imparatorluklar bünyesinde bulunmuştur. 1918 yılında bağımsızlığına kavuşmuştu.

ŞİMDİKİ CUMHUR REİSİ İLİHAN ALYEV. EŞİ MEHRİBAN ALİYEV

ALİYEV,ERDON'LA BRLİKTE

İLK CUMHUR BAŞKANI ELÇIBEY'DI.

ELÇIBEY,"RUSÇA"YEV"İ DEĞİŞTİRMİŞTİ.

BUGÜNKÜ CUMHURBAŞKANI  "ALİYEV" OLRAK DEVAM EDER.

BABASININ'ADIDA,"HAYDAR ALİYEV'Dİ

(HALK,GENLEDE,ALEVÎ,HZ.ALİ'YE BAĞLIDIR.)

Azerbaycan Tarihi, Azerbaycan'ın resmi adı Azerbaycan Cumhuriyeti'dir. Adı hakkında değişik görüşler ortaya atılmaktadır. M.Ö 323 yıllarında burayı yöneten Atropates'ten ve od anlamına gelen Azer kelimesinden adını aldığı iddia edilmektedir.

En çok kabul göreni ise, bölgede uzun süre hüküm süren Hazar Türklerinden alındığı yönünde olmaktadır.

Azerbaycan coğrafyası pek çok hanlığın, devletin ve milletin yönetimlerine tanık olmuştur. Türkler ilk olarak M.Ö Saka-istik dönemde bu topraklara girmişlerdir. M.S 395 yıllarında ise Hun Türklerinin bölgede hüküm sürdükleri bilinmektedir. Selçuklu döneminde Azeri topraklarında Türklerin çoğalmaya başladığını, Akkoyunlu ve Karakoyunlular döneminde ise Türk nüfusunun en fazla olduğu görülmüştür.

Azerbaycan'da Hüküm sürmüş Hanlık ve Milletler

Topraklarda sonraki dönemlerde sırayla Safeviler, Afşarlar, Kaçarlar hüküm sürmüşlerdir. Daha sonraki dönemlerde ise Azerbaycan'da, Şeki,Gence, Bakü, Derbent, Kuba, Nahcivan, Tebriz, Urmiye ve Erdil hanlıkların hüküm sürmüştür. Azerbaycan Rus egemenliğine girdikten sonra, Ermeniler yerleştirilmiştir.

Azerbaycan Tarihi

AZERBEYCAN CUMHURİYETİ KURULMUŞTU.

Azerbaycan Cumhuriyeti, Kafkasya bölgesinin güneybatısında yer almaktadır. Güneyde İran, batıda Irak, kuzeyde Gürcistan ve kuzeydoğuda Türkiye ile komşudur. Azerbaycan 78.000 mil kareyi kapsıyor ve 7.6 milyon nüfusa sahip. Başkenti Bakü, en büyük şehri Ceyh Azerbaycan'dır. Genel olarak, Azerbaycan zengin bir tarihe sahip petrol zengini bir ülkedir.

1800'lerin sonlarında Azerbaycan Rus İmparatorluğu'nun bir parçası olarakgörülüyor du. Ancak Rusya'dan ayrılmak isteyen birçok devrimci vardı. Bu devrimcilerden birinin adı Sabchakhch Jafar Sultanoglu-Slotevich idi. Tiflis'te (şimdi Tiflis) Rus İmparatorluğu'na karşı bir ayaklanmaya öncülük etti ve ayaklanmayı kendisi bastırdı.

Bu,Rus İmparatorluğu ile vassalları arasında bir güven kaybına yol açtı ve birçoğunun Sultanoğlu-Sloteviç'in davasının yanında yer almasına yol açtı. Nihayetinde bu, Rus İmparatorluğu'nun 1800’lerin sonlarında vassallarının kontrolünü kaybetmesine yol açtı.

Sovyetler Birliği, diğer tüm cumhuriyetlerde olduğu gibi, 1939'dan 1991'e kadar Azerbaycan'ı işgal etti. Sovyetler Birliği, herhangi bir ayaklanmayı bu şekilde daha iyi bastırabileceklerine inanıyordu. Azerbaycan ve Türkmen askerlerini kullanarak milliyetçi hareketleri zorla bastırdılar. Ayrıca, milliyetçi hareketleri daha da bastıran ülkenin askeri üslerinin çoğunu işgal ettiler. Buna ek olarak, Sovyetler Birliği tüm büyük şehirleri işgal etti ve toplum üzerinde güç kullanarak sıkı bir kontrol sağladı. Radikalleri sınır dışı ederek, muhalifleri idam ederek ve isyancı hareketlerin bazı kısımlarını toplumdan zorla çıkararak milliyetçi hareketleri bastırdılar. Bu işgal, birçok milliyetçi hareketi bastırdığı gibi Azerbaycan tarihine de kara bir bulut bıraktı ve Azerbaycan'ın geçmişine karanlık bir miras bıraktı.

Ancak bu dönemde de umut ışığı vardı. En dikkate değer olay, Başkan Abulfaz Elçibey'in 1988'de Sovyetler Birliği’ne karşı başarısız bir devrime öncülük etmesiydi. Helikopter savaş gemileri kullanarak Sovyetler Birliği'ni Bakü'den devirmek için ordusunu seferber etti. Ne yazık ki Elçibey için devrimci güçler zayıftı ve böyle bir çabaya hazır değildi. Liderleri yıllar önce Sovyetler tarafından tutuklanmış ve geriye sadece Elçibey'in davasını destekleyen yarı hazırlıklı milisler kalmıştı. Kötü planlanmış devrim, bu liderlik eksikliği sayesinde başarısız oldu; Elçibey sonunda Sovyetler tarafından hapse atıldı ve 1989'da hayatını kaybetmişti.

(SOVYETLER BİRLİĞİ'NDE AYRILDIKTAN SONRA,NAHÇIVAN'DA YERLEŞEN İLK BAŞBAKAN ABDULFAZ ELÇİBEY)

Güncel olaylara göre Azerbaycan, Hazar bölgesinin en büyük ekonomilerinden biri olmasının yanı sıra toplam petrol üretimi açısından da önde gelen ülkelerinden biridir. Ulus daha önce işgal altında acı çekti, ancak devrimci faaliyetlerin sıcak noktası olarak tarihi sayesinde zorlu zamanlar boyunca direndi. Yakın tarihin zor zamanlarına rağmen, Azerbaycan halkı kadim tarihiyle gurur duyuyor ve geleceğe cesaret ve kararlılıkla ilerlemeye devam edecek!

HAZAR DENİZİNDE PETROL KAYNAKLARI VAR

AZERNEYCAN,ŞEY ŞAMİL'IN KOMŞUSUAzerbaycan Yer Altı Kaynakları Zengin mi

Kafkasya'nın güneyinde bulunan ve coğrafi şartların getirdiği durumdan yararlanan Azerbaycan yer altı kaynakları açısından çok zengin bir ülkedir.. Orta doğunun petrol ve doğalgaz kaynaklarına yakın bölgesinde bulunan Azerbaycan doğal kaynaklar yönünde gelişmekte olan bir ülkedir. Ülkede bulunan ham maddelerin çıkarılması için son dönemlerde bu bölgede yaşayan iş adamların yatırımları bulunmaktadır. Azerbaycan ekonomik anlamda bakıldığında para birimi olarak ülkemizden daha güçlü bir paraya sahip gözükse de, alım gücü olarak aynı denkliğe sahip olduğu için burada yaşamayı tercih eden kişiler ülkemizdeki masraflarla aynı masraflara sahip olmaktadırlar.

Son yıllarda çok sayıda üniversite öğrencisi daha kaliteli bir üniversite eğitimini devletimizdeki aynı eğitim harcamalarıyla alabilmek için bu ülkeyi tercih etmektedirler. Fiziki olarak incelendiğinde küçük bir yapısı olan Azerbaycan, önemli iş adamlarıyla birlikte ülke ekonomisini büyütmeye çalışmaktadır.

Devlet işadamlarına verilen destek diğer ülkelere örnek olması gereken düzeydedir. Bu devet/ülkede yaşayan bazı önde gelen girişimciler zaman zaman bizim ülkemize de yatırımlarda bulunmaktadır.

Azerbaycan Yer Altı Kaynakları Zengin Mi?

 

AZERBEYCAN ZENGİN BİR DEVLETTİR

İŞADAMLARI

Kendi ülkelerinde bulunan iş adamlarını desteklediği gibi, değişik fırsat seçenekleriyle yabancı iş adamlarının da destekleyen bir devlet yapısı içerisinde bulunan Azerbaycan'da Azerbaycan doğal kaynaklarının çıkarılması işlenmesi ve satışın yapılması için son yıllarda dışarıdan önemli yatırımlar gelmektedir.

Doğal gaz ve petrol yönünden  rezervlere sahip olan ülkede son yıllarda Amerikalı iş adamların yatırımda bulunduğu görülmektedir. Doğalgazı Rusya gibi ülkelere ihraç ederek ülke ekonomisine de önemli faydaları da bulunulmaktadır.

AZERBEYCAN'NIN TABİΠKAYNAKLARI

Azerbaycan doğal kaynaklar açısından zengindir. Ülkenin çoğu Güney Kafkasya denilen bir bölgede yer almaktadır. Ülkenin adı, atların yeri anlamına gelen eski Avaza kelimesinden türetilmiştir. Başka bir deyişle, Azerbaycan kelimenin tam anlamıyla "At Ülkesi" olarak tercüme edilir. Horse Land, ağırlıklı olarak petrol ve doğal gaz rezervleri ile tanınır; ancak yüzeyin altında çok daha fazla kaynak var.

DEVLET'in petrol ve gaz rezervleri ağırlıklı olarak Hazar bölgesinde bulunuyor. Dünyanın en büyük petrol sahalarından biridir. Petrol rezervlerinin çoğu Bakü’de; ancak, diğer bölgelerde de vardır. Azerbaycan’daki petrol rezervlerinin toplamda 1 trilyon varilin üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Bu, yaklaşık 30 yıl boyunca gezegenin enerji ihtiyacını karşılamaya yeterlidir. Ne yazık ki petrolün çıkarılması pahalı ve zordur, dolayısıyla henüz yapılmamıştır. Henüz kendi petrol sahalarını kullanmamış başka ülkeler de var, bu yüzden Azerbaycan’ın kendi petrol sahalarından para kazanması birkaç yıl daha alabilir.

Doğal gaz rezervlerinin çıkarılması çok daha kolay ve şimdiden kullanılmaya başlandı. Şimdiye kadar, mevcut tüketim seviyelerinde 100 yılı aşkın bir süredir dünyaya tedarik etmeye yetecek kadar, 10 trilyon metreküpten fazla doğal gaz çıkardılar.

Bu kaynaklar, özellikle bol demir cevheri yataklarıyla birleştiğinde, Azerbaycan’ın bölgesel bir güç olma yolunda kalmasına yardımcı oluyor.

Azerbaycan demir cevheri, kalker ve mangan kaynakları bakımından da zengindir. Bu doğal kaynaklar, ülkelerinin altyapısını oluşturmaya yardımcı olur. Altın ve platin gibi diğer yeraltı kaynaklarını içerebilecek birçok keşfedilmemiş alan da var. Bazı jeologlar, bu keşfedilmemiş alanların daha önce keşfedilenlerden daha fazla kaynak içerebileceğine inanıyor.

Zengin yeraltı kaynakları sayesinde Azerbaycan bugün dünyanın en müreffeh milletlerinden biri haline geldi.

Doğal(tabiî) kaynaklarını nasıl kullanmak istediklerine karar vermek için bolca zamanları var, çünkü onları çıkarmak zor ve maliyetli bir iş, özellikle de tamamlanması gereken çok fazla operasyon varken.

HULASA,KARDEŞ DEVLET AZERBEYCAN'NIN GELECEĞİ PARLAK,GÖRÜNÜYOR!..

BİZİ TAKİP EDİNİZ,GEÇMİŞ,MAZIDEN HABERİNİZ OLSUN!..

(Profilresimde,"Birzamanlar Batı'da" filiminde,Heny Fonda'nın ailesi öldürülür,oda intikam peşindedir.(Uzanan,Fonda)

Diğer bir aktor,Frank Wolff;;"..Çal(muzika) hermonika,sen başka işe yaramzsın" der.

Daha sonrda;" Bay çuçu!.."

BİZE GÖRE BU FİLMİŞ BAŞ AKRORU FRANK WOLLFF'TUR

(Eli sakalında olan/ortada)

Kadin A.Fonda,eşini öldürürler,oda vasiyeti üzerine,yeni bir merkez şehir,yaptırır.Güzel bir filim,tavsiye edriz.)

"HEY ÇUÇU!"

CARLOS BRONSON'DA,BİR ZAMANLAR BATIDA ROL ALIR.

Mehmet Ali Yeniyurt/24.10.1999/Münih

Yazar Hakkında
0 Yorum
Yorum Yapın