Arkadaş,dostluklar

Arkadaş,dostluklar

Herşeyi bildiğimi sanma

HAYATTA,İNSANÎ DEĞERLERLE AŞINA OLMAK             

İnsan var,dostlar için kan verir... inasan var dostlar için can verir...İnsanlar arası ilişkiler de dostluk çok önemlidir.

Bazı insan var,bugün dost görünür.Size bir işi düşmüştür.

Sonra,selâm bile vermez,isminiz geçtiğinde hatırlamak istemez...

Bazı insan var, umulmadık anda karşınıza çıkıverir,dostluğunu gösterir.

NE güzeldir dostluk,ne güzeldir kardeşlık duygusu...

Ve,ne güzeldır insan sevgisi...(...)

(Gülten Çiçek,Size dergisi,Şubart,1988.Bir vesile rahmet olsun.Biga'da yatmak tadır.)

* * *

GEÇMİŞLERİ,YENİDEN YAŞAR GİBİ AKTARMAK.

(M.Ali dedemin kardeşi,Kırım,Akmescid'te yatan,hukukçu,Mecid Sakaoğlu.)

ARKADAŞ,DOSTLUKLAR,NASIL OLMALI?

Dostluklar,arkadaşlıktan geçer.

Yıllarca süren arkadaşlıklar,“dostlukla“ perçinleşir.

Dostluk,Arkadaşlık,iki yürek arasında akan bir,"nehir gibidir.

Gittiği yeri de temizler, geldiği yeri de.

Bir çok şeyi seçmeden dünyaya geliriz. Seçtiğimiz ve hayatımızdaki en önemli şeylerden biridir" arkadaş" ve "dostlarımız."

DEĞİŞİK,farklılıklar olsa bile,insanlar arasında çok güzel arkadaş,dostluklar oluşabiliyor.

Fakat,ne üzücüdür ki bazen en büyük darbeyi,“dost,arkadaş bildiklerimiz“den yiyoruz.

Fındık kabuğunu doldurmayacak önemsiz şeyler için birbirimizi kırar,yargalar ederiz!..

Tercübelere dayanan,tavisiye,deyimler; “dostluk ve arkadaşlıkların oluşması için bir şeylerin maya tutması lâzım.”. Maya tutma yan dostluklar ve arkadaşlıklar geçici olduğunu unutmayalım.

Üzülerek yazmak zorunda kalıyoruz.Artık mütedeyyin insanlar arasında da bunlar yaşanıyor.

HERŞEYİ,"BEN" BİLİRİM,BENCİL,EGOSU

Bu da,toplum,halk arasında,İslâmî yaşantının ihmal edilmesinden ve insanların "ben" mer kezli yaşamasından ileri geliyordu.

Sevdiğimiz insanları üzdükten sonra kalpler de öyle yaralar açılır ki,bu yaralar bir ömür boyu,tedavi olmaz, kapanmayabilir.

 (FAİK FINDIK HOCA'NIN,TAYFALARI,TRABZON HATIRASI)

Öyleyse,bizler de o insanları,(arkadaş,dost) üzmemeye gayret göstermeliyiz.

Ve bu veciz sözdeki gibi hareket edelim. Arkadaş ve dostların ziyafetlerine yavaş gidiniz, felâketlerine koşa koşa gidiniz” (Khilon)

Kusursuz dost arayan dostsuz kalır”,der,Mevlânâ.

Mevlânâ, hakikî dostluğu ve arkadaşlığı,Zünnun-î Mısri'ye ait şu küçük hikâye vasıta sıyla şöyle anlatır;

“Zünnun-i Mısri'nin başına garip bir hâl geldi. Bu halini anlamayanlar onu delirdi diyerek tımar haneye yatırdılar. Bunu duyan dostları ve arkadaşları onu ziyarete gittiler. Zünnun-î, gelenlere kim olduklarını sorar.

Onlar da,“biz seni sevenleriz, buraya halini, hatırını sormak için geldik”,dediler.

Bunun üzerine,Zünnun-î, onlara taşlarla saldırdı. Ziyarete gelenlerin her biri korkusundan bir yana kaçarlar...

Bu hale gülen Zünnun-î;

 Ey arkadaşlık ve dostluk iddiasında bulunanlar geri dönün!.. Hakikî dostlar,ve arkadaşlar dostun, arka daşın cefa taşından sakınmazlar“ dedi.

İnsanlara,gerçek dost, ve arkadaşların nasıl olduğunu,yaşanmış bu hikâye ile, göstermiş oldu.

BU ARALAR, FRANSA İLE ARAMIZ PEKTE İYİ DEĞİL YA!

Meşhür,Fransız düşünür,Balzac,dostluk üzerine;

Bencillik,dostluğun ve arkadaşlığın zehiridir.”...

MEVLÂNÂ İSE...

van Pavlov,"Herşeyi bildiğimi sanma",der.

Hazreti Mevlânâ; " ..Ya düşündüğün gibi,yada,olduğun gibi ol!“ der.

İSLÂMA GÖRE,GERÇEK DOST

Sevgili Peygamberimiz;

Yalnızlık kötü arkadaştan daha hayırlıdır; sâlih bir arkadaş ise yalnızlıktan daha iyidir… (Hâkim, III, 343; Beyhâkî, Şuab, 256/4993)

Durum,sârîdir,yani,kişi,fert,şahıs,kişiye geçicidir.

"YANLIZLIK,ALLAH'A MAHSUSTUR."

Cenab-ı Allah insanı yaratırken tek başına yarat mamış; Âdem'le beraber Havva'yı yaratmıştır.

Sonra hayatta yaratılanlardan hiç bir şey tek değildir.

Bildiğiniz gibi,her şey çift yaratılmıştır.

(TÜRK SOYUNDAN GELEN BİR AİLE, ELVİS PERSLER)

Başkalarına ihtiyaç duymadan ve tek başına yaşamayı deneyenler,yaşadıkları hayattan zevk almamışlar, çoğu da ruh ve beden sağlığını kaybetmiştir.

İnsan,hayatının her devresinde mutlaka birilerine ihtiyaç duyar.

Örneğin;

*Çocuklar,oyun arkadaşı arar./*Gençler,gönül arkadaşı arar.

 *Olgunluk çağında da,vefalı gerçek dost-lar arar.

*Yaşlılığında da,hayat arkadaşı arar.

Bunların en önemlisi,genç yaşta edinilen arkadaşlıktır.Bu arkadaşlıklar,“dostluğa“ dönüşür,ebedileşir.

Genç yaştaki en ufak seçim yanlışlığı insanı perişan eder. Hayat boyu pişmanlık duymasına ve acı çekmesine sebep,neden olur. (...)

 Birçokları,hayatta gerçek "dost“ bulamamaktan dert yanar,serdenişlerde bulunur.

Aşık Veysel,rahmetlisi;

“ Dost dost diye nicesine sarıldım/Benim sadık yarim kara topraktır.”,der.

* * *

Hele,günümüzde her şey, menfaate dayandırılı yor,insanlar, "verdikleri sözleri yerine getirmiyor“.

Egoist,bencil hakim,fedakarlıklar "enayilik" olarak görülüyor.

*Eskiden, “önce canan, sonra can” denilirdi.

*Yâ şimdi, “önce can,sonra canan”...

*Zaman akışı ile,görüş,yorum,tavirlerde değişti.

*Menfaatların bittiği yerde,arkadaşlık,dostluklarda buharlaştı.

Arkadaş,dostluklar,uzun süreli,can dostluğu olmuyor. Bağlar,pamuk ipliği ile bağlı.

Böyle bir ortamda,gerçek ve gönülden "dost" bulmak da zorlaşıyor.

Dostluklar, "dar ağacına kadar, ölüme kadar“ olmuyor artık…

*Denilebilir ki; inancın ve örf ve adetlerin zayıflama sıyla,her şeyimiz zayıfladı.

*Arkadaş,dostluk anlayışımız da sekteye uğradı,zayıfladı.

GENÇLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Çağdaş denilen, arkadaşlık zorlaması ve baskısı ile gençler arasında "kız- erkek arkadaşlığı“ yani, flört teşvik edilmektedir.

Böylece flört meşrulaş tırılmaya ve yaygınlaştırıl maya çalışılmaktadır.

Şehvet arkadaşlığı,adeta teşfik eddilmekte, yaygınlaştırılmaktadır.

Ahlâk ve maneviyat düşmanı güçler; "kız- erkek arkadaşlığını,flörtü teşvik edin,meşrulaş tırın." 

Modada,"cinselliği ön plana çıkarın”,gibi öneriler de bulunurlar.

Magazın tv.de,sosyal medyalarda bunlar görülür.

CİNAYETLER ÇOĞALIYOR

Türklerin,örf ve adetlerine yakışmayan,metres yaşantılar,cineyetle sonuçlanıyor.

Arkadaşlığı,sadece cinsî,nefis yönden görürsek,o zaman," ar-haya "diye bir şeyimiz de kalmıyordu.

Giyim,kuşamı ile,kızlar,erkekleşiyor;bazı erkeler de,(saçı uzun,vb) erkek de kadınlaşıyor.

Bu tür arkadaşlıklardan kimse fayda görmüyor.

Bazı,arkadaş,dostluklar,“gönül eğlencesine“ dönüşüyor.

* BUNLARI AKTARMAYA VESİLE OLAN-LARA,FAYDALI ARKADAŞ,DOSTLAR NASIP OLSUN.

İnsan,hayırlı bir insanla arkadaş,dost olursa "hayıra", kötü biriyle birlikte olursa“ kötü“ tesire mâruz kalır. 

(Tan,İbrahim,Özlem,Altan(sağdan)İzmir hatırası,2019 )

Bu durum,insan psikolojisinin en ana kanunlarından biridir.

Bir atasözümüz; “üzüm üzüme bakarak yetişir.”,der.

Ayrıca,Kur'ân-ı Kerîm'de; “…Sâdıklarla bera ber olunuz!”,tembihlerde bulunur. (et-tevbe,119)

* PEKİ YA...

Peki,“arkadaş,dost,“bildiklerimiz, bunun neresindesiniz?..

Şair,bazı arkadaş,dostlar,kara benzer; ömrü,güneş vuranakadardır“,der.

Bir vesile,bunları derledik;uzunca bir yazı oldu.

Nice,koronavirüs,maskesiz günler dileği ile...

* * * 

*BU FANÎ DÜNYA'DA NİCELERİ HAKK'A KAVUŞTU.

AYHAN NART,AYDİN DİKMEN,AHMET KOÇ,FINDIK HOCA,CUMLESİNE RAHMET DİLİYORUZ.

* * *

HAYATIMIZDA,ŞU,MARAZI,TAKINTILARI,ÇİKARMALIYIZ!.

"Bir çoklarınının sayeside,insanların ne kadar mefaatçi,hazımsız,kiymet bilmez, çıkarcı,iki yüzlü, sinsi,fineci olduğunu bir kezdaha hatırladık...

Allah,hepimizi böyle insanlardan uzak tutsun!."

* YÂ HÛDA CÜMLEMİZİ...

"Allah'ım!..Cömertlığınden,beni kendine yaklaştırmanı diliyorum."(Hz.Ali/Selâm ile yâd ederiz.)

Selâm,dua ile...

Mehmet Ali/Münih,17.09.2020

Yazar Hakkında
0 Yorum
Yorum Yapın