Alman asıllı İngiliz

Alman asıllı İngiliz

Sir Francis Baring'in ölümü üzerine şirketin yönetimi, daha sonra Ashburton 1.

Alman Asıllı, İngiliz Aile Hakkında Bilgiler

Baring ailesi hakkında bBaring Ailesiilgi. Alman asıllı bir İngiliz aile olan ve 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren aktif/faal olan Baring Ailesi tarihçesi.

Baring ailesi, 18. yüzyılın ikinci yansından sonraki ticareti ve mali girişimleriyle ün kazanmış Alman kökenli İngiliz ailesi. Sonradan “sir” unvanı alan Francis Baring tarafından John & Francis Baring & Company adıyla 1763'te Londra’da kurulan aile şirketinin ortaklan, başlangıçta başka tüccarlar için ihracat ve ithalat acentalığı yapıyordu. Çok geçmeden kendi adlanna satış yapmak amacıyla mal almaya başlayan ortaklar, ticari poliçe biçiminde kredi verme ve kişisel dostîarı ile müşterilerinden mevduat toplama işine giriştiler.

Baring ailesi 1792’den sonra İngiltere’nin devrimci Fransa’ya karşı yürüttüğü savaşın giderlerini karşılamaya yardım etti. Şirket 1806’da adını Baring Brothers and Company olarak değiştirdi. Deniz sigortası işine de el atan Francis Baring’e, Doğu Hindistan Kumpanyasına işlerlik kazandırılmasmdaki rolünden dolayı “baronet” unvanı verildi. Baring İskoçyalı iktisatçı Adam Smith’in yandaşı, Yararcılık akımının önde gelen adlarından reformcu Jeremy Bentham’ın arkadaşı ve başta genç VVilliam Pitt olmak üzere birçok İngiliz siyaset adamının danışmanıydı.

Sir Francis Baring'in ölümü üzerine şirketin yönetimi, daha sonra Ashburton 1. baronu unvanını alan ikinci oğlu Alexander Baring’e (1774-1848) geçti.

Alexander Baring Pennsylvania’nın en zengin ailelerinden birinden gelen Anne Bingham’la evlendi. Bu evlilik şirkete, ABD bonolarının satışında ve ABD dış ticaretinin finansmanında, Amerikan İç Savaşı’na (1861-65) değin sürecek bir önderlik sağladı. Lord Ashburton, 1842’de İngiltere’nin ABD büyükelçisi sıfatıyla ABD dışişleri bakanı Daniel Webs-ter ile Maine-New Brunsvvick arasındaki sının belirleyen Webster-Ashburton Antlaşmasını imzaladı.

Lord Ashburton’ın 1848’de ölmesinden sonra işin başına geçen Thomas Baring (1799-1873), 1844’ten ölümüne değin Parla-mento’da Huntingdon milletvekili olarak yer aldı. Onun büyük kardeşi Sir Francis Thornhill Baring (1796-1866) Portsmouth milletvekilliği (1826-65), maliye bakanlığı (1839-41) ve deniz bakanlığı (1849-52) görevlerinde bulundu. 1866’da da Northbrook baronu oldu.

Bu unvanı devralan en büyük oğlu Thomas George Baring (1826-1904) 1876’da kontluğa yükseltildi. Northbrook 1. kontu büyük ölçüde devlet işleriyle uğraştı ve değişik zamanlarda birçok önemli resmî görevde bulundu. Asıl ününü Hindistan genel valiliği (1872-76) sırasında kazanan Northbrook’un son resmî görevi deniz bakanlığı (1880-85) oldu.

1873’te Thomas Baring’in ölümüyle şirketin yönetimini Henry Baring’in oğlu ve Sir Francis Baring’in torunu Edward Charles Baring (1828-97) üstlendi. Baring ailesi bu dönemde zenginliğinin doruğuna ulaştı. Sonraki yıllarda Baringlerin aracılığıyla Arjantin’e büyük miktarda İngiliz sermayesi aktarıldı. Borçları üstlenen ve faiz ödemelerini garanti eden Baringler, Arjantin hükümetinin sürekli ödeme güçlüğü içine girmesi nedeniyle büyük zararlara uğradılar.

Ağır yükümlülükleri nedeniyle giderek genel bir mali bunalıma sürüklendiler. 1890’ın sonuna doğru borçları 21 milyon pounda varan şirket, ödemeleri durdurmanın eşiğine geldi.

İngiltere Merkez Bankası’nın ülkenin önde gelen anonim bankalanyla birlikte tam zamanında müdahale ederek borçları üzerine almasıyla, daha büyük bir felaket önlendi. Ardından Baring Brothers 1 milyon pound sermayeli bir limited şirket olarak yeniden örgütlendi. Bu operasyonla rahatlayan şirket ve Baring ailesinin bireyleri sonunda borcun tümünü ödediler. II. Dünya Savaşı sırasında şirketin yönetim kurulu başkanı İngiltere’nin ABD’deki sabit varlıklannın tasfiye edilmesi işiyle görevlendirildi.

Ailenin öteki tanınmış üyeleri, 1883-1907 arasında İngiltere başkonsolosu ve temsilcisi olarak Mısır'ı fiilen yöneten Cromer 1. kontu Evelyn Baring (1841-1917) ve edebiyatçı Maurice Baring’dir (1874-1945).

Geçmişte,yaşanmış hayatlar.

(Devamı var. )

Derleyen; Yeniyurt HaberYorum.

Yazar Hakkında
0 Yorum
Yorum Yapın