Sağlam,millîlerden,Altan Deliorman

Sağlam,millîlerden,Altan Deliorman

22 Ağustos ölüm yıl dönümünde Altan Deliorman

Bilge Kağan,

ALTAN DELİORMAN'NIN ARDINDAN* Mehmet Ali (2)

(Her fırsatta,kendilerini"Millî"olarak tanımlayan,teşkılat,çevrelerden dahi,hak ettiği desteğı alamamıştı,"gurbette Bayrak dergisi.Bir de,"Ah!.şu okuma alışkanlığına, aşına olabilseydik, yokmu ydu!..)

Altan Bey'i Avrupa,Almanya'da yayınlanan iki gazete(Hürriyet ve Tercüman)biri oalna Tercümanda ki,”İşin Doğrusu"köşe yazılarından, gıyaben tanışıyorduk.

YURT DIŞINDAKİ  TÜRKLERE MİLLÎ DEĞERERİ AŞILAMAK, BULUN DUK LARI TOPLUMA YUMLU OLMALI,ANCAK ASİMİLE OLMAMALI,TEZİ AŞILAN MAKTA İDİ.

BU DERGİMİZE,BAZI FAŞITLERCE TEPKİ MESAJLARI ALDIĞINI BİLİYORUZ.

Daha sonra,Türkiye'ye izinde iken,İstanbul,Bab-i âli'de bulunan,"Boğaçiçi Yayınları" Yazıhanesinde ziyaret ederek,şifa ile tanışmıştık.

1985 yılların başında,”gurbette Bayrak”dergisi çalışmaları ile,bağlantılar kurmak,kurum, kuruluş,dernek,federasyon larla irtibata geçip,dergini amaç,gayesi,faali yet leri hakında detayli bilgileri,birinci elden aktarmak,des tek arama şeklinde idi.

Gelmişken Münih yakınında,Dachau'da bulu nan Yahudi-cüzide olsa,Roman,Kafkas kökenli Türk- toplama kampı nı da gezdirmiş, bilgiler edinmek,resim ve dokumanları yakından izle me fırsatı doğmuştu.

O zamanlar,Türkiye kökenli Tercüman ve Hürriyet gazetesi'ın yanında, Almanya da haftalık yayın yapan Anadolu Gazetesi vardı...

1985 yıllarda,uy du yayınları fılan yoktu.Basın,gurbetçinin gözü, kulağı idi.

Radyo'dan Anakaranın sesi,her lisan-dilden yayın yapan Alman resmî devlet- Radyosu DW.Doğu Almanya,DDR'den köminizm propaka ndası yapan,”sahibinin sesi radyosu”,ayrıca, yabancı işçiler için yayın yapan,Türkçe bölümünde,cel Pazarkaya' nın ve arada bir,Şenol Yurdatapan(olmalı) spikerliğini yaptığı Köln radyosu.

AKLIMIZDAN KALANLARDA BİR KAÇI...

Tâ Türkiye'deki,sağ-sol çatışmalarının,buralara kadar uzananan kardeş kav gaları. Böyle bir dönemde,Yurt dışında,birlik beraberliği tesis edecek,kardeşlığı pekiştirecek,şağla yacak""fikirde,dilde,işte birlik” sağlam,güçlü bir Dergi Hayatı düşünülmüştü.

Çileli,meşaketli,heycalı bir basın organı olarak,sahneye çıkıyordu, ”Yurd dışındaki "Türklerin Aylık Dergisi,gurbette BAYRAK”.

Baş yazarlığını,"Bir Bayrak Altına"köşeşi ile Altan Bey,usta gazeteci ve Türk Edebiyatı Vakfını kuran,usta gazetecı,yazar,merhum Ahmet Kab aklı,tarihçi,merhum,Cemal Kutay;Ziyad Ebbüz ziya;Müfit Öner, merhum,Reha Oğuz Türkkan; Gürbüz Azak,gibini, Bab-i Âlinin en meşhur üsta da,değerli kalemler yer alıyordu.

"HASAN İLE HANS'IN" VECİZ KONUŞMALARINI RESİMLİYEN, USTA KALEP,VEHİP SİNAN'DI

Günlük siyaset, tarih,makale,sosyal faaliyetler...

"Gurbet Şiirleri" say fası.Okuyucu köşesi;en arka sayfada da,Vehip Sinan'ın, Nasrettin Hoca vari kaleminden çıkan,”Hans ile Hasan” Türkçe- Al amnca,aktüelir onik,karikaturler...

Almanya genel temsilcisi; Mehmet Ali Yeniyurt,Avrupa Muhabirleri,Fran sa'da,hâlâ devam eden eski bir gazeteci,Tansu Sarıtaylı, Hollanda,İsceç,Avusturya...

Dergiye ilâve olarakda,muhabirlerin göndermiş oldukları haber,yorumların yer aldığı sayfa lar..Bunların ayanısıra,”1985 Altın Şiir Antolojisi”Kitap...

Yurt Dışında ki Türklere,kalıcı,yol gösteric,aşırı uçlardan gençliği koruyucu,hizmetlerden birisi idi,Bilge Kağan,Altan DELİORMAN.

BAZI  MİLLİ ve ÜLKÜCÜ CEMAATLERE GİDİP DESTEK İSTEMİŞ,ABONE OLMALARINI İSTEMİŞTİK.

 BÖYLE BİR FİKİR,BİLGİDE,YAYINDA ZENGİN BİR DERGİYE SAHIP ÇIKILMASINI,TALEP EDEN,TANITIM DERGİLERİ GÖNDERMİŞTIK...

Bu,değerli dergi de,“Senin dukkanın,benim dukkanım” mantığı ilede,hak ettiği desteği,”Millî” Geçinenlerden bile alamamıştı.

Maalesef,üçüncü se neye varmadan,bir çok gazete, dergiler gibi,bir, hüzünlü"Vedâ" ile,tarihî yerini almıştı.

Bu,çileli mücadeleler,Altan Bey'i çok yıpratmış olabile ceğini, şahsen-düşünüyorum.

Bunlara rağmen,son nefesine kadar,belirli bir fikrin bayraktarlığını yapan,Orkun Der gisi'nin devamini sağlamak için,insan üstü gayret göstermişti.

Okullara Ders kitapları,Tarihi roman,Makaleler, konferans,panellerle geçen,âbidevî bir hayat,kuşaktan kuşağa, me şale gibi devam edecek eserlerler bırakmıştı.Kurtuluşun, ancak, her sahada”Millî” fikirle olabilece ğini, savunan lardan "Millî " olanlardan birisiydi Altan Deliorman Bey...

HER SAHADA  MİLLÎ DEĞERLER OLMALIDIR.

"Hristiyan âlemin kopyası ile,hüsrandan başka birşey olamayacağını,yakin tarihimizden; Türkiye' nin çevresinde ve içinde,ceryan eden,hain,nakör olayların,bir parçası ol duğunu;bunu,ancak ve ancak,”Millî "olan şuurla,eğitimle aşılabile ceğini,anlatmaya çalışıyordu;en a zından ben,böyle anlıyordum,son sohpetimizde,merhumun....

*TEK OĞLU'NUN ADINI BOZKURT KOYMUŞTU

O kadar,Millî idi ki,sevgili,tek evladı olana,adını, "Bozkurt",koymaktan,kendini geri alamamıştı.

(Bozkurt Deliorman;İstanbul'da Avukatlık yapmaktadır.)

*Bir kaç sayfaya sığdıracak,bir zad de ğildi Altan Bey...

Onu,ölüm ötesi,Berzâh âleme,at üstün de,ufuklara,anı yol culuğu...

O zaman,tarihlerde,Gaziantep'te-22-Ağustos-2012'de ceryan eden,hain, saldırıların oluşu,son yolculuğuna,uğurlamaya gelemeyenleri,ikinci kez üzmüştü. (...)

Altan Deliorman'ın ikinci bölümü.

(Bu yazıyı,her vefaatının yıl dönümünde aktarmaktayız.Rahmetle yâd ederiz.) 

Bir vesile,ölüm ötesine göç etmiş olan,adi geçenlerin cümlesine rahmet ola.

YAŞANMIŞ HAYATLARDAN ALTAN BEY

Mehmet Ali,Münih,21.08.2019

Mehmet Ali Yeniyurt/Münih/22.Ağustos / 2022

Yazar Hakkında
0 Yorum
Yorum Yapın