Melih Şah

Melih Şah

Melikşah'ın kaç oğlu ve kaç kızının olduğu merak edilenler arasında yer aldı. 

GÜNDEM OLAN MELİK ŞAH

BUGÜNLERDE, TRT1 EkMelikşah'ın oğulları kimdir? Sultan Melikşah'ın kaç oğlu kaç kızı vardır?ranlarında Pazartesi akşamları ekrana gelen tarihi dizi Uyanış Büyük Selçuklu ile merak konusu oldu.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde bu-du- akşam Melikşah'ın büyük oğlu olan Berkyaruk karakteri diziye dahil oldu.

Melikşah'ın kaç oğlu ve kaç kızının olduğu merak edilenler arasında yer aldı. 

Peki,Melikşah'ın oğulları kimdi?

Sultan Melikşah'ın kaç oğlu kaç kızı vardı?

Sultan Melikşah 20 yıl boyunca hüküm sürmüştü. Sultan Melikşah'ın,çocukları da  merak edilir. 

İŞTE,MELİK ŞAH'IN EVLATLARI...

Sultan Melikşah'ın Ahmed (ö.1088/481),Dâvud (ö. 1082/474),Berkyaruk, Muhammed Tapar, Sencer, Tuğrul, Emîr Humar, Mahmud adlarında sekiz oğlu; Gevher (Cevher), Mâhmelek ve Seyyide adlarında üç kızı vardı. Bunların harıcında kaynaklarda isimleri geçmeyen ve küçük yaşta ölen iki erkek çocuğu daha bulunuyordu. Oğullarının en büyüğü ise, Ahmed'di.

Sultan Melikşah Kasım 1087 tarihinde 10 yaşındaki büyük oğlu Ahmed'i veliaht tayin etmişti.

Bu melik bir yıl sonra Merv şehrinde hayatını kaybedince Sultan, o sırada hayatta bulunan oğullarından yaşça en büyüğü olan Melik Berkyaruk'u veliaht ilan etti. Sultan Melikşah 19 Kasım 1092 (16 Şevval 485) tarihinde vefat ettiğinde hayatta kalan oğulları içinde en büyüğü Berkyaruk idi.

Haziran-Temmuz 1081 (Muharrem 474) tarihinde dünyaya gelmişti; yani babası vefat ettiğinde 12 yaşında idi. Sultan Melikşah’ın hayatta kalan oğullarından yaşça ikinci büyük olanı Muhammed Tapar ise,21 Ocak 1082 (18 Şaban 474)’de “Tâceddin Seferiye Hatun” adlı bir cariyeden dünyaya gelmişti. Kaynaklarda çocukluk dönemine ait pek bir bilgi bulunmamaktadır. Babası vefat ettiğinde henüz 11 yaşında idi ve onunla birlikte hilâfet merkezi  olan,Bağdat'ta bulunuyordu.

Melikşah’ın vefatı sonrasında üvey annesi Terken Hatun ve onun öz oğlu Mahmud ile birlikte İsfahan’a gitti. Sultan Berkyaruk burada Terken Hatun ile Mahmud’u kuşatma altında tutuyorken, Muhammed Tapar bir fırsatını bularak,Terken Hatun'un yanından kaçtı ve annesi Seferiye Hatun’un da bulunduğu Berkyaruk tarafına geçti.

KARDEŞ,AKRABALAR ARSINDAKİ ÇEKİŞMELER,DEVLETLERİDE YIKILMASINA NEDEN OLMUŞTU

Bunun üzerine Sultan Berkyaruk 1093'te Bağdat'a giderken Muhammed Tapar'ı da yanında götürdü.

Gence ve çevresini kardeşine ikta ettiği gibi aynı zamanda onu Gence Meliki tayin etti. Yanına da güvendiği adamlarından Emîr Kutluğtekin’i atabeg olarak atadı.

İRAK,BAĞDAT,SURİYE/ŞAM  VB.TÜRKLERİN COĞRAFYASI 

Melik Sencer'e gelince, 27 Kasım 1084 (25 Receb 477) tarihinde doğmuştu; yani babası öldüğünde henüz 8 yaşında idi.

Seferiye Hatun Sencer'e hamile iken Sultan Melikşah onu yanında Suriye seferine götürmüştü; bu yüzden Sincar şehrinde dünyaya geldi.

Sultan Berkyaruk sonradan kardeşi Melik Sencer'e Horasan Eyaleti’ni ikta etti. Böylece Sencer, Sultan Berkyaruk ve ondan sonra tahta geçen Muhammed Tapar dönemlerinde Horasan Meliki(Hükümdarıolarak önemli bir görevi başarıyla yerine getirdi.

Melikşah'ın kızları ise;

Cevher Hatun (Gazneli III. Mesut ile evlenmiştir.)

Mah Melek Hatun (Abbasi Halifesi Muktadi ile evlenmiştir.)

Seyyide Hatun (Abbasi Halifesi Mustazhir ile evlenmiştir.)

Melikşah'ın eş,hatunları ise..; 

Terken Hatun (İbrahim Tamgaç Ha'ın kızı,Ahmed,Davud, I. Mahmud ve Mah Melek Hatun’un annesi.)

Zübeyde Hatun (Emir Yakuti’nin kızı, Berkyaruk'un annesi.)

Taceddin Seferiyye Hatun (Cariye asıllı,Muhammed Tapar ve Ahmed Sencer'in annesi.)

TARİHTEN BİR YAPRAK

Derleyen;Yeliz Zeynep.Y.Yurt,21.12.2020

Yazar Hakkında
0 Yorum
Yorum Yapın