Mahmûd Hüdayi Hz.

Mahmûd  Hüdayi Hz.

Bayram tatılı bitti,ancak...

Üsküdar'in en meşhürlarından,Mahmûd Hüdâyi Hz.

Mahallede,bir çok esnaf onun sayesinde rizik,

nasıbini almaktadır.

Mahmûd Hüdayi'nın kapı girşi karşısında,yolun altıda ise ;Orüç Dede yatmaktadır.

AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYİ HAZRETLERİ'NİN HAYATI 

Cihan Pâdişahlarına Yön Veren Eşsiz Bir Mâneviyat SultânıAZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ HAZRETLERİ (1541-1628) Osmanlı devri İstanbul velîlerinin büyüklerindendir. Asıl adı Mahmûd’dur. “Hüdâyî” ismi ve “Azîz” sıfatı kendisine sonradan verilmiştir. Cüneyd-i Bağdâdî Hazret

leri’nin neslinden olup, “seyyid” dir. Bunu ilâhîlerinin birinde; Ceddim ü pîrim sultan.(...)

Üsküdar'da sebil çeşmeler(Şerif Bey Çeşmesi/Salaha Mhl.,gibi)

Namazgâhlar,Sadakataşları,Turbe,Dergâh,Mevlevihâneler...

Osmanlı'nın izlerini taşımaktadır.

Kimisi bakımlı,bazılarıda kaderine terk edilmiş haldeler.

(Nede olsa,İstanbul Belediye Başkanı CHPli Ekrem İmamoğlu ya!..)

*Dün Aşinin ikincisini yaptırdık.

Sistem birinci aşının yapıl

madığını gösteriyormuş .

Şağlık Bakanlığına telefon ettik.

Sonunda işi hal olmuştu.

Bu arada bizim gibi aşı yaptırmaya gelenler çoktu. 

Bunlardan birisi de aslen Karslı olan genç bayanla da ayak ütsü sohbet ettik.

Adını sormadığımız Bayan,reklam,garafik işinde çalışııyormuş.

* * *

BUGÜN  CUMA ERTESİ

Zamanımız var  Hudayı Hz.lerini ziyaret edenlerdeniz.

"Destur" istiyerek resimler çekiyoruz...

ANLATIRLAR,KAYIKÇI ve YOLCU TAŞIYAN KÜÇÜK TEKNELER.

Hudayı Hazretleri,

balıkçılar ve yolcu taşıyan kayıklar rodos,firtinadan yolcu taşıyamiyorlarmış.

Hazret, bir  güzergah,

hat çizmiş,o hattan giden,takip edenlere bir şey olmuyormuş.

Mahmud Hudayi Hazterleri,Allah dostları olan Velilerden.

Anlatılan müziceleri de çoktu.

HER ZAMAN YÜZÜ GÜLEN ZAT  

Bembeyaz sakalı,nur yüzlü A.Gülen’e uğruyor.Kısa bir sohbetin ardindan,zemzem suyu,fes aliyor çıkıyoruz…

ÜSKÜDAR'DAN GİDERİKEN TUTTU DA BİR YAĞMUR...

 Bir ara yağmur yağdı,islandık.

Daha sonrada açtı.

İSTANBUL,ÜSKÜDAR NOTLARİ

YeniyurtHaberYorum/Üsküdar/24.Temmuz 2021

Yazar Hakkında
0 Yorum
Yorum Yapın