Çin seddi

Çin seddi

Birbirleriyle savaşan beylikleri tek bir imparatorluk altında birleştiren Qin Shi Huang Çin Seddi'nin de temelini atmıştı.

Qin Shi Huang; Terakota Askerlerin Ardındaki İmparator

 

İlk Çin imparatoru,Qin Shi Huang,antik Çin'i birleştiren ve Çin Seddi’nin temelini atan gaddar bir hükümdardı. 

Birbirleriyle savaşan beylikleri tek bir imparatorluk altında birleştiren Qin Shi Huang Çin Seddi'nin de temelini atmıştı.

Birbirleriyle savaş halinde olan eyaletleri ilk imparatorunun emri altında birleştiğinde Çin’in hali hazırda oldukça uzun bir tarihi vardı.

Sarı ve Yangtze Nehri vadilerindeki yerleşimler tarıma dayalı bir medeniyet haline gelmişti. MÖ 5. ve 3. yüzyıllar arasında, Muharip Devletler Dönemi olarak bilinen bir zaman dilimde, en az yedi beylik Çin'de üstünlük kurmak için birbirleriyle savaşıyordu.

Nihayetinde savaşı MÖ 221’de Sichuan ovalarında koğuşlana,kapm kuran,acımasız Kral Zheng önderliğindeki Qin beyliği kazanmıştı. Savaşta galip gelen hükümdar kendine,Qin Shi Huangi, İlk "Çin İmparatoru",unvanını vermişti. 

Vahşi bir kişiliğe sahip olan, Shi Huang, bu farklı beylikleri kendisine tabi olacak tek bir Çin imparatorluğu altında birleştirmeye başladı. Toprakları her biri bir vali, bir komutan ve bir imparatorluk müfettişi tarafından idare edilecek 36 komut alanına böldü.

Yüz binlerce nüfuzlu aileyi kendi beyliklerinden,sıkı gözetim altında tutulacakları başşehir Xianyang'a taşımıştı.  

Silahlar toplandı ve eritildi. İmparatorluğa ait yeni bir para birimi oluşturuldu. Ağırlık ve uzunluk ölçüleri standartlaştırıldı. Yük arabalarının dingilleri bile Çin yollarındaki olukların arasında sığabilsinler diye belirli bir ölçüye göre üretildi.

İmparator Çin yazısının,bütün kelimelerin ülkenin çeşitli dillerinde aynı anlama geleceği ve aynı karakterlerle ifade edileceği tek bir formda düzenlenmesini emretti.

(Terakota Ordusu'na Ait Silahların Sırrı Anlaşıldı)

Shi Huang muhaliflerini acımasızca ortadan kaldırıyordu. Bazı kaynaklara göre,460 bilgini bir araya toplayıp idam ettirmişti, iktidarını eleştirmek için kaleme aldıkları metinler ele geçirilip yakılmıştı. Her kesimden vatandaş birbirlerini gammazlamaya teşvik ediliyordu; suçlu bulunanlar idam ediliyor, sakat bırakılıyor veya ağır iş cezasına çarptırılıyordu.

(Bugünde,Uygur Türklerine uygulanan metot)

Dünyanın en büyük mühendislik harikalarından biri olan Çin Seddi bu antik medeniyetin ne denli büyük olduğunu gözler önüne seriyor.

Çin ordusunda hizmet veren yüz binlerce asker, kuzeyde Xiongnu’lara, güneyde diğer kabilelere karşı savunma kurmak için seferber olmuştu. Yüz binlercesi ise saraylar, kanallar ve yollar inşa etmek için ağır şartlar altında çalıştırılıyordu. Han Hanedanı’ndan tarihçi Sima Qian’a göre, Sarı nehir boyunca savunma hatları da inşa edilmiş, nehre bakan, surlarla çevrili 44 bölge kenti kurulmuş ve bunun için hükümlü işçiler kullanılmıştı. Tüm savunma hattı 10.000 li (neredeyse 5000 km) boyunca uzanıyordu. Sayısız işçinin can verdiği bu proje Çin Seddi’nin başlangıcıydı.

Ölümsüzlük,ebedi yaşama  arzusu

Zorba imparator, tahmin edilebileceği gibi birtakım suikast teşebbüslerinin hedefi olmuştu. Shi Huang, bu duruma belki de bir tepki olarak ölümsüzlük fikrine saplantı duymaya başlamıştı. Sima Qian’ın belirttiğine göre, akıl hocaları onu etrafta gözlere görünmeyecek şekilde dolaşmadıkça kullandığı ölümsüzlük otlarının etki etmeyeceğine inandırmıştı. Bu yüzden sarayları arasında geçitler ve yürüyüş yolları inşa ettirdi böylece sözde görünmez gibi dolaşabilecekti.

(Çin’in İlk İmparatoru Ölümsüzlük İksiri için Emir Vermiş)

Projeleri arasında şüphesiz en megalomanca olan devasa mezarı ve zorunlu çalıştırılan 700.000 asker tarafından inşa edilmiş içinde piyade erleri, okçular, atlı savaş arabaları, memurlar, hizmetçiler ve hatta müzisyenler gibi göstericiler de dâhil gerçek insan boyutunda binlerce figür bulunan terakota orduydu.

(Terakota ordusundaki,atlı savaş arabaları,yanda)

Ordu düzenine sokulmuş askerler, üzerilerinde bir zamanlar onları renklendiren parlak boyanın izlerini taşıyor. Tek düze bacaklar ve çökük gövdeler gibi standartlaştırılmış parçalardan oluşturulmuşlarsa da hiçbiri tam olarak aynı gözükmesin diye son dokunuşlar elle yapılmış. Antik ordu, imparatorun ölümden sonraki yaşamında ona korumalık etmeleri için mezarını çevreleyen nekropolisin hemen doğusuna yerleştirilmiş.  Akrobat ve müzisyen figürlerinin imparatoru sonsuz yaşamı boyunca eğlendireceği düşünülmüş.

Hiçbiri birbirinin aynısı olmayan bu binlerce asker bulundukları yere imparatoru ölümden sonraki hayat,yaşamında korumaları için konulmuş.

İmparator MÖ 210’da öldüğünde hala yapım aşamasındaydı. Günümüzde devasa terakota ordusu Shi Huang’in saltanatının ve tek bir Çin imparatorluğu kurmak için ortaya koyduğu çabanın ne denli büyük ve gaddarca olduğunun mükemmel bir isbat,delili.

HANİ,BU SIRALARDA,ÇİN,HİNDİSTAN GERİLİMİ DE VARDI YA...

BİR DE, BİTMEYEN ŞÜ,CORONA VİRÜS VEBASI DA,ÇİN SEDDİNİ AŞARAK YAYILMIŞTI.(yhy)

* Yazar: Perrin Margaryan,5 Haziran 2019

BU ARADA,KUBİLY HAN'I DE HATIRLAMAK LAZIMDI

Çin Fatihi Kubilay Han 

Moğolların Çin’i yenmesini sağlayan Kubilay Han, büyükbabasının tarihin en büyük imparatorluklarından birini kurma tutkusunu yerine getirdi.

Kubilay Han'ın portresi 1294’teki ölümünden sonra resmedildi ve Tayvan, Taipei Ulusal Saray Müzesi’nde asılı.

CENGİZ HAN'NIN,TORNU OLMALIYDI

Dördüncü Moğol hükümdarı,Möngke 1259 yılında hayatını kaybettiğinde kardeşi Kubilay Han,bir an bile tereddüt etmeyerek kendini hükümdarlık tahtına attı.

Möngke Moğol hakimiyetini batıda Suriye’nin içlerine kadar ilerletmişti, Kubilay ise bugün güneybatı Çin ve Vietnam sınırlarında kalan toprakları fethederek askeri dehasını kanıtlamıştı. Kubilay’ın savaş meydanındaki cesaretinden şüphe yoktu, ancak tahtta gözü olan çok kişi vardı.

Kardeşi, Böke'nin de hükümdarlık niyetinde olduğu Kubilay’ın kulağına kadar gelmişti. O sırada 45 yaşında olan Kubilay bunu duyunca, ne yapılacağına karar vermek üzere alelacele başkent Shangdu’daki sarayına yol aldı.

Kubilay,Möngke’nin yerini alacak kişinin Çin’in kuzeyinden Pers diyarına oradan Rusya’ya kadar uzanan devasa toprakları bir arada tutabilmek için askeri becerilerin yanı sıra olağanüstü bir diplomatik başarıya da ihtiyaç duyacağını çok iyi biliyordu.

Arık Böke tehdidini ortadan kaldırmak için ona sarsılmaz bir meşruiyet getirecek etkileyici bir yol buldu. Akıl hocalarına danıştıktan sonra, hem Konfüçyüsçülük,hem de Taoizm'e dayanan bir antik Çin kehanet sistemi olan Yi Ching'e başvurarak hükümdarlığını sağlamlaştırdı. Düzenlenen ayinde, eğer doğru yolda ilerlemeye devam ederse Kubilay’ın olağanüstü bir başarıya ulaşacağı ortaya çıkmıştı.

Kubilay’ın Moğol adetleri  yerine,Çin öf ve adetlerini benimsediğ söylenir. Bu ne derce doğru olduğunu,kesin olarak bilemiyoruz.

Kubilay, Bütün Çin’i Moğol hakimiyeti altında bir araya getirmeyi isteyen büyükbabası Cengiz Han'ın gerçekleşmeyen hayaliyle hareket ediyordu. Çin’i fethetmek ayrı, yönetmek ayrıydı. Bir yandan Moğol sadakatini sürdürürken diğer yandan yeni Çinli tebasına hitap etmek için hassas bir denge kurmak zorundaydı.

Dindarlık ve siyaset karışımı kareografı olan Yi Ching ayini planlandığı gibi sonuç vermişti. Kardeşi,Arık Böke’yi yenerek tahta oturan Kubilay Han Pasifik’ten Karadeniz’e uzanan dünyanın en geniş bitişik kara imparatorluğunun tek hükümdarı oldu.

Bir Moğol savaşçı kaskı,Kubilay Han'ın iki başarısız Japonya işgali sırasında ganimet olarak alındı. 

CENGİZ HAN, DAĞINIK MOĞOL KABİLE,HALKINI BİR ÇATI ALTINDA TOPLAMIŞTI.

Cengiz Han 1206'da Moğol kabilelerini bir araya getirerek gözlerini tüm savaşçıllığıyla topraklarının ötesine dikmişti. 1227’de hayatını kaybettiğinde Çin’in kuzeyindeki Jin Hanedanlığı hariç neredeyse bütün Asya’yı fethetmişti.

"Han" kelimesi, “hükümdar” anlam,manası taşıyordu.Bu nam,unvan,"Kağan" olarak yazılırdı.

Cengiz’in ölümünün ardından oğlu, Ögeday ikinci, onun oğlu Güyük'se üçüncü kağan olmuştu.

1251'de hükümdarlık Cengiz’in oğlu,Tuluy'dan olma torunu,Möngke'ye geçti.

(...)

Kısaca,Kubilay Han'dan da bahsetmiş olsduk. Derleyen; YeniyurtTarihEdebiat

Yazar Hakkında
0 Yorum
Yorum Yapın