Batı Tarya'da İlk Türk Devleti

Batı Tarya'da İlk Türk Devleti

Osmanlı'nın dağılmasından sonra

İLK TÜRK CUMHURİYETİBalkan Savaşlarının hemen akabinde, Osmanlı’nın Rumeli topraklarından çekildiği esnada 1913’te kurulup üç ay kadar ayakta kalan Batı Trakya Bağımsız Hükûmeti (Garbi Trakya Hükûmet-i Müstakilesi), ilk Türk cumhuriyeti olarak tarihe geçti.

Batı Trakya'da İtthatçılar tarafından kurulmuştu.

alkan Savaşlarının hemen akabinde,Osmanlı'nın Rumeli topraklarından çekildiği esnada 1913'te kurulup üç ay kadar ayakta kalan Batı Trakya Bağımsız Hükûmeti (Garbi Trakya Hükûmet-i Müstakilesi), ilk Türk cumhuriyeti olarak taGarbi (Batı) Trakya Bağımsız Cumhuriyeti’nin bayrağırihe geçti.

 

Garbi (Batı) Trakya Bağımsız Cumhuriyeti’nin bayrağı

GARBI TRAKYA DEVLETİ

Garbi (Batı) Trakya Bağımsız Cumhu riyeti'nin Garbi (Batı) Trakya Bağımsız Cumhuriyeti’nin bayrağıbayrağı.

GEÇİÇİ HÜKÜMET İŞ BAŞINDA...

İlk önce Batı Trakya Geçici Hükûmeti (Garbi Trakya Hükûmet-i Muvakkatesi) adıyla kurulan ve yalnızca üç ay kadar (52 gün) ayakta kalabilen bu cumhuriyet, Yunanistan tarafından Dedeağaç kendisine teslim edilerek sıcak bakılsa da (Bulgaristan’a karşı),Osmanlı Devleti ve Bulgaristan Krallığı tarafından siyasi sebeplerle tanınmamıştır.

General Lazarof komutasındaki Bulgar kuvvetleri 30 Ekim 1913 tarihinde bölgeyi tamamen işgal ederek bu cumhuriyete son verdi.

Garbi (Batı) Trakya Cumhuriyeti’nin kurulduğu bölge.

  GENERAL LAZAROF(OF) TAKISINA BAKINCA RUS OLMALI.(yhy)

General Lazarof komutasındaki Bulgar kuvvetleri 30 Ekim 1913 tarihinde bölgeyi tamamen işgal ederek bu cumhuriyete son verdi.

O ZAMANKI HARITADA, BATI TRAKYA DEVLETİ

Garbi (Batı) Trakya Bağımsız Cumhuriyeti’nin kurulduğu dönemde Kırcaalili milisler, eşraf ve halk.

  POMAKLAR VE DE...

 

Batı Trakya’da Türkler ve Pomaklar başta olmak üzere çoğunluğu Müslüman ahali tarafından bu devlet ayrıca" Kuva-yi Milliye" tabirinin ilk defa Batı Trakya mücadelesinde kullanılmasıyla da tarihe geçmiştir.Garbi (Batı) Trakya Cumhuriyeti’nin kurulduğu bölge

Nitekim, bu cumhuriyeti ileride kurulacak meşhur Teşkilat-ı Mahsusa’nın bünyesinde yer alacak,Türk subaylar tarafından kurulmuştur.

KENDI POSTA PULUNUDA YAPMIŞTI.

DAHA SONRA,İSTANBUL ANLAŞMASIYA BU DEVLET.

Kendi posta puluna ve posta teşkilatını,ordusunu, resmi gazetesini hatta milli marşını dahi oluşturmuş Batı Trakya Cumhuriyeti, 29 Eylül 1913'te Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında yapılan İstanbul Antlaşması ile Batı Trakya'nın Bulgaristan'a terk edilmesine tepki olarak tarih sahnesine çıkmıştı.

* * *

*BUNCA TARTİŞMALARDAN SONRA,BURASINI DE TÜRKİYE'YE KATMAKLAZIM...

..YAHUT,YENİDEN BAĞIMSIZ BİR DEVLET OLARAK AÇIKLAMASILAZIM.(yhy)

* * * 
Kaynak; qha /Derleyen YeniyurtHaberYorum.

Yazar Hakkında
0 Yorum
Yorum Yapın