Ramazan ve Terhavi

Ramazan ve Terhavi

Ramazan berketi ve terhavi namzları

DERGAH'TA  TERHAVİ NAMAZI BAŞKADIR        

(Mescid-i Gaylân,Sufî Verein.Mü.e.V.)

(Terhavi Gebet in Sufî Degah,ganz anders)

İlahiler,tekbirler... "Allahummeselli ,alâa seyyidine Muhammed..". (...)

Terhavi namazı..İlahiler,tekbirler çekiliyor...

Cemaat Tük,Bosnalı,Afrikalı ve de...

*Mubarek Ramazan ayının gelmesiyle,camii, dergah,mescitlerde dolup taşıyor...

Hani,derler ya,”(namaza)ne kadar uzağa gidersiniz her adıma sebap yazılırmış” hesabi biz de arada bir uzaklara gidiyoruz.

Bir vesile,bazı tanıdıklarla yeniden müşerref oluyoruz, yeni cemaat dostları ediniyoruz.

KADIN,ŞARHOŞ... GELDİ KARŞIMIZA OTURDU!...

Sanki koca U-Bahn'da(metro) yer yokmuş gibi, geldi karşıma oturdu. Ben farkına varmamış gibi elimdeki kitaba göz atmaya çalıştık.. 50-60 yaşlarında,başınfda fötör,elinde bira şişesi,bi rabana bakıyor,bir de arada bir şişeyi ağzına dayıyor,içiyor gibi yapıyor...Bazen bu gibi durumlarada takılırdık da,bugün pek keyfimiz yok olmalı;bir şeydemedeim,kalkıp yerimide değiştirmedim kabalık,ayıp olmasın diye,U-Bahn bir kaç durak gidince,inicekmiş gibi yapıp kalktım,sözde tabelelere göz attık,”ineceğimiz yer burası değil” gibilerden, çıkmiyor,ta gideceğimiz yere devam ediyoruz...

*ABDULAH HOCA EFENDİ...

...VE DE GECENİN FÜTÜHATINA UYGUN AYETLERDEN BİR KAÇI.

Yaşlıca bir zat...ancak,maşallah 30-40 yaşları arasında bir azım, takva,münever bir şahsıyet...

BU GECENİN HÜRMETİNE,BİR KAÇ AYET AKTARALIM,DEMİŞ TİK...

"Hepsi fıtratlarına göre hareketlerde bulunu(17-84)

“Nerde olursanız,o siznle beraberdir(50-22)

“Andolsun sen bundan gaflete idin,işte senden perdeni kaldırdıık(57-4)

Allah dileseydi,elbette bütün insanlara hidayet ederdi.”(13-31)

“Allah onlardan razı,onlarda O'ndan..".(98-8)

(Sevgili Peygamberimizin dayısı Hz.Sad'ı(selâm olsun) "işitmedin mi?.." diye sorar.Ömrünun son yıllarında gözlerinde rahatssız olan(görmesi), seçememe azalmıştı.Peygamberimizin duası,berekâtı ile dediki;“Allâhu Teâlaya niyaz etsene!”,cevabı her idrak edenin ulaşacağı,kavraya cağınoktada değil di.Cevap; ”Allah'ın kazasını gözümden ziyade severim” der.( O kişilerde artık Rabbın”Hilmi ve ilmi” tecelli etmeye başlar.)

ALLAH KİME HİDAYET VERİRSE, O, GERÇEK YOLU BUL MUŞ OLUR.

Allah ile beraber bir tanrı daha edinme(28-88)

NERDE OLURSANIZ,O SİZİNLE BERABERDİR..” (57-4)

* * *

(Kadirî Dergahı'nda Dervişlerler vardı.Baş Deviş,Fakirullah Şerfettin Efendi,Tuhan Köz,Cemal,Hüseyin ve de...)

Bu gecenin suyu-hürmetine bir kaç ayetle de yâd etmiş olalım. Tervai öncezi biraz sohbet,getirmiş olduğum gazetelere de göz atmalar. Terhviden sonra da,dergah'ın oturma odasına geçiyoruz.

Bazılarıda,”yarin iş günü!” deyıp çekip gidiyor.

(Yarın ölecekmiş gibi ibadet etmek;hiç ölmeyecek gibi çalışmalıyız!.."),boşuna denilmemişti.

Saat gecenin 23.00 olmuştu.

* ŞAİRDEN CEYLAN Î DÖRTLÜKLERİ/ABDULKADİR GEYLANİ

Muhammed neslinden,Şah-ı Veliden,/Gonca Hüseyin’den, gül Fadime’den,

Zarif ve inceden, nurdan bir beden, /Sultanlar sultanı pir Abdulkadir.

Abidler içinde bir Abdulkadir./Hasan-el Basri’nin irfan yolundan,

Bağdatlı Cüneyd’in aşkın kolundan,/İrem bağlarının eşsiz balından,

Sultanlar sultanı pir Abdulkadir./ Aşıklar içinde şir Abdulkadir.

Kırklar, Yedilerin sultanı sensin, /Gavslar meclisinin imamı sensin,

İlim deryasının ummânı sensin,/ Sultanlar sultanı pir Abdulkadir.

Arifler içinde mir Abdulkadir./ Erenler bezminde dergâh kurulur,

Tüm veliler divanında bulunur,/ Hama erlerinden yolun sorulur,

 Sultanlar sultanı pir Abdulkadir./ Lütfunla rüyama gir Abdulkadir.

Halit ÖZDÜZEN

(Huzur,sukunet içinde ibadetimizi yapmamızı sağlayan Almanya/Bayern kurumlarına borçluyuz. Bir vesile,bütün cemaat adına teşekkürlerimizi sunar,iletiriz.yhy)

Bizde ayrılıyoruz...

* Din ve Ahlak.Dergah'ta terhavi bir başka huşu içinde.*[email protected]

Yazar Hakkında
0 Yorum
Yorum Yapın