Cahil insanı nasıl fark edersiniz?

Dünyanın çeşitli üniversitelerinden farklı yüzlerce denek üzerinden yapılan ve sosyal deneylerle desteklenen araştırmalar sonucu bazı ortak izlenimler elde edilmiştir...İşte karşımızda,göz atınız...

Çevrenizdeki Cahilleri Artık Ayırt Edebileceksiniz;

Cahil İnsanların 4 Ortak Özelliğine,göz atarsak...

Sözlük anlamına göre cahil, belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan ya da öğrenim görmemiş,okumamış kimselerdir. Ancak,toplumsî saha, alanda da duruma baktığımızda durum,çok daha başka görüntü, manzar aları dile getiriyor.

Tek bir kalıba ve cümleye sığdıramayacağımız bu kelime ise toplum ları zora sokan ve ciddi sıkıntıları oluşturan bir durumdur.

Gelin bakalım,çevremizde bu tanıma uyan veya cahil insanları değerlendirebileceğimiz ortak özelleri nelerdir?..


1) Mantık dışı senaryoları vardır ve güvenilmez olurlar.

Cahil insanların ortak özelliklerinden biri ise rasyonel düşünemedikleri için güvenilmez olmalıdır. Onlar için her zaman" tek bir imkan ve tek bir kişi,şahıs vardır". Ancak, mantık dışı geliştirdikleri olasılıklara daha çok sahip çıkarlar ve öngörülemeyen davranışlar karşısında güven verici değildirler.


2) Neden-Sonuç ilişkisini yok sayarlar.

Doğumumuzdan bu yana neden-sonuç ilişkisini kurmak için öğrenim yolu şarttır. Olaylar arası bağ kurmak için zekâ ve gelişmişlik gerekir. Gelişimle beraber deneyimler kazanılmaya başlanır ve eylemler sonuçları düşünülerek yapılır. Halk,toplum içinde de empati yeteneği kazanmaya olanak sağlar. Cahil insanlar ise yetersiz entelektüel bilgileri nedeniy le neden-sonuç ilişkisi kurmakta zorlanır ve empati duygusundan mahrum kalırlar.


3) Kendileri gibi düşünen insanlarla beraber olurlar ve eleştirel bir bakış açısından korkarlar.

Neden ve sonuç ilişkisinin yetersizliği sebebi ile kişi bilgi birikimine katkı sağlamak ta başarısız olur. Yaşadığı çevreyi de kendilerine benzetip,korkuyu en aza indirmeye çalışırlar. Bunun için kendilerini rahat hissettikleri gruplar içerisinde yer alır ve bu gruplar da kendilerine ilke edinecekleri kutsallaş tırılmış değerler yaratma ihtiyacı hissederler. Bu gruplar toplum geneli olarak bir din,futbol takımı,siyasi parti, ırk ve ideolojilere göre ayrılır. Kendini geliştirmeyen ve bu anlamda bir amaç hissetmeyen kişiler, hiçbir katkısı olmayan bu gruplara kendilerini adarlar. İç dünyasının yetersizliği sebebi ile dış dünyaya karşı yaşadıkları bu korkuyu ancak bir yere bağlılık ile bastırabileceklerine inanırlar.


4) Fanatizm ve nefret kültürüne sahip olurlar.

Fanatizmin özü,karşıtlıktır ve devamlılığı için çıkarı olan insanların katkıları ile cehaleti temel felsefesi yapar. Fanatizmde, nefret ve öfke duygularını kontrol edemeyen ve bu konuda kendini geliştirmeyen insanlara ihtiyaç vardır. Karşıtlığında bulunduğu fikirlere ise ancak bunları empoze ederek saldıraca ğının farkında olup, cahil kişileri grubun temsili yapar.


Derleyen Yeliz Zeynep;[email protected]

Bu mevzularda,ilginizi çekebilir;

CAHİLLER CESARETLI OLUR SOSYOLOGİE ANALIZI

Günümüzün sıkıntı,meselesi, Cahil Cesareti Olarak da Adlandırılan Dunning-Kruger Sendromu

"Dünyanın en büyük problemi, akılsız ve fanatik kişilerin kendilerinden son derece emin olması, buna karşılık zeki insanların sürekli şüpheler içinde olmasıdır."
-Bertrand Russell

Dunning-Kruger günümüzde pek çok sorunun kaynağı ve kişiye karşı en tehlikeli psikolojik etkilerden biri gösterilen çağımızın problemidir. Kısacası,"şahıs,fertlerin az bildiği konu hakkında çok bildiğini hissetmesidir."

Etki toplumun her tabakasından insanda baş gösterebilir durumdadır. Çünkü hiçbir toplumsal ünvana/statüye dayanmaksızın hemen her kesimden insanın bazen bilinçsiz ve farkında olmadan yaptığı davranışlarda bazen nadir de olsa kasıtlı yapıldığı için kendini direkt ele veren bu psikolojik rahatsızlık toplumun genel düzeninden insan ilişkilerine kadar birçok alana son derece zararlı bir sendrom haline gelmiştir.


Dunning – Kruger Etkisi nedir?* " Her şeyi ben bilirim!" hastalığı

“Dunning-Kruger Etkisi” ya da “Dunning-Kruger Sendromu”, Cornell Üniversitesindeki iki psikolog olan Justin Kruger ve David Dunning’in tanımladığı algılamada yanlılık eğilimidir. Daha anlaşılır bir ifadeyle..;

"belli bir konuda beceriksiz veya bilgisiz insanlarda görülen, "hayali (sanrılı) üstünlük hissi"ne verilen isimdir. Bu kişilerde, tipik olarak, beceriksiz/bilgisiz oldukları konulardaki becerileri/bilgileri sorulduğu nda, gerçekte olandan çok daha yüksek olduğunu iddia ettikleri görülür. Yani bu kişiler, cehaletlerinden ötürü sahip oldukları cesaret nedeniyle, kendilerini aslında bilgisiz oldukları bir konunun uzmanı ilan edebilirler.

Danning Kruger Etkisi hangi olaya dayanıyor?

1995 yılında 44 yaşındaki McArthur Wheeler isimli şahıs, limon suyunun "tuhaf" olarak tanımladığı kimyası ile ilgili çok derin bilgilere sahip olduğu iddiasıyla, yüzünü limon suyuna buladı ve 2 bankayı üst üste soymaya kalktı. İddiasına göre, limon suyunun görünmez yazılar yazmakta kullanılabilmesini sağlayan "gizemli" kimyası sayesinde,kendisini de "görünmez" kılacak ve bankadaki kameralar onu kaydedemeyecekti. Bankaları soymayı başardı; ancak tabii ki kameralar sorunsuz bir şekilde kaydı yaptı ve aynı gün içerisinde polis, Wheeler'ı kolayca yakaladı. Kimya ve muhtemelen genel kültür hakkında derin bir cehalete sahip olmasına rağmen, cahilliğinin farkında değildi ve kendini bu konuda uzman görüyordu. Dolayısıyla bilgilerinin ortalamadan üstün olduğunu ve polisler ile teknolojiyi kandırabileceğini sandı.

"Beceriksiz ve Farkında Değil; Kişinin Kendisinin Cehaletiyle İlgili Bilgisizliğinin,Kendisini Abartılı Değerlendirmesine Nasıl Neden Olduğu Üzerine..." başlıklı tezlerinde ikiliye 2000 senesinde, Nobel Ödülü'nü satirik bir şekilde alaya alan Iq Nobel Ödülü verildi.


Dunning-Kruger Sendromu Yaşayan Kişiler Nasıl Davranır?

Dünyanın çeşitli üniversitelerinden farklı yüzlerce denek üzerinden yapılan ve sosyal deneylerle desteklenen araştırmalar sonucu bazı ortak izlenimler elde edilmiştir;

► Her şeyin en iyisini kendilerini bildiğini iddia eden bu insanlar genellikle bilgiyi ve eğitimi aşağılama eğilimindedir.

► Yaptıkları işlerde de son derece gürültü çıkarıp çok iş yaptığı havası yarat maya çalıştığı sanılan bu insanlar çoğunlukla bu durumların farkında değillerdir. Mesela biri sizin verdiğin 10 lira ile başka birine 1 liralık yardımda bulunur ancak 10 liranın 100 katı nkadar gürültü çıkararak dünyanın en büyük işini yapıyormuş gibi davranır ancak farkında değillerdir.

► Normalde kişinin bilgisinin eksik olduğu konularda uzman kişilere o alanı bırakma eğilimindeyken bu sendromdan muzdarip kişilerin matematikten mimariye, kimyadan edebiyata kadar her alanda üstün fikirleri olduğunu düşünür ve kendilerine sorulma dan yapılan her iş onlara göre eksiktir.

► Hakkında hiçbir fikri olmayan, öngöremediği olaylar karşısında bile sanki bu olayı yıllar öncesinden görmüş gibi davranmayı severler. Hiçbir hazırlığının olmadığı konularda sanki bunun geleceğini biliyormuş da ona göre hazırlıklarını yapmış gibi hareket etmeye düşkündürler. Sizi de buna inandırmak için çırpınırlar.


Dunning-Kruger Sendromundan Nasıl Korunulur?

Yine konu hakkında yapılan araştırmalar, bu etkinin iki taraflı olduğunu göstermiştir: Bir konu hakkında gerçekten ortalamanın üzerinde bilgiye sahip veya gerçekten uzman olan kişiler, kendi bilgilerini küçümsemeye ve olduğundan az görmeye meyillidirler. Bu kişilerde daha yoğun olarak alçakgönüllülük, spesifik bir konudaki bilgilerinden (aslında doğru olmasına karşın) emin olmama, mütevazı tavırlar ve konu hakkındaki bilgi düzeylerini önemsememe gibi davranışlar görülür.

Eğitimin kalitesi, insanların ego savaşlarından sıyrılması ve birbirilerini rakip olarak görmek yerine birlikte daha da yükselebilme duygusunun aşılanması ve en önemlisi sürekli öğrenme ve okuma alışkanlığının çocukluktan beri kazandırılması en önemli kişilik niteliği olarak sayılabilir. Üretimden çok kaliteli üretim ve tatmin duygusunun genişletilmesi de toplumsal olarak son derece önemli kriterler arasında gösterilmektedir.


Özet olarak, öğrenmeye çalıştığımız konuda yüzeysel bilgilerin tatlılığına kapılmak yerine, öğrenme şevkimizi kaybetmeden konuya derinlemesine dalmalıyız.

(...)

Yazar Hakkında

Yeliz Zeynep Diğer Makaleler