Bilge Kağan

Bilge Kağan'nı kanunları

BILGE KAĞAN YAZITI

BİLİNEN EN ESKİ TÜRK ANAYASASI

(İslâmiyetin kabulundan önce)

1.) Tengrı(yaratan)Tektiri.

2.) Her kimki Tengri'den kut almak dilerse,başkasına yakarmasın.

3.) Bir İl,bir Kağan,,bir Tengri.

4.) Bir kına iki kılıç girmez.

Bir hatun iki er almaz ve bir budanda iki töre olmaz.

TÖRE tektır.Töre kesin ve keskindir.

Kimki töreye uya kutlanır.

5.) Kimse töreden üstün değildir.Dirlik ve birlik için töre bulur.

6.) Bir çoban sürüsünden,bie er ailesinden,bir Kağan budundan sorulur.

7.) Her eşine,atına,pusatına sahip çikacak.

8) Ana babay ve ataya tazim durulacak.

9.) Hısımına sarılacak,koşusunu gözetecek.

10.) Er kışı yalan söylemeyecek.

11.) Mal çalan,mülk çalan misliyle ödeyecek.

Hesabi ya malıyla,ya canıyla sorulacak.

12) Kimki bir ırza musallat olursa,canından olucak.

13) Her kim olursa olsun haksız,aldatıcı iş tutarsa hesabı hemen sorulacak.

14.)Cenkte beri duran yada kaçan kamuya/cehennem)uçacak.

15.) Aman dileyene kılıç üşürülmeyecek,sığınana arka dönülmeyecek.

16)  Baş kaldıranın başı alınacak,hak isteyenin hakkı verilecek.

17) Kimse kimseye üstünlük taslamayacak.Ne ak etin karadan,ne karanın kızıldan,ne kızılın sarıdan farkı olmayacak.

18.) KİN ve gururdan uzak olunacak.

19.) Mazluma merhamet,zalime azap duyulacak.

20.) Zayıfa,yaralıya,çocuğa ve kadına el kaldırmayacak.

21.) Kızı isteyen Kağan da olsa,bey de olsa kız istediğine verilecek.

22) Gereksiz yere ağaç kesmeyeceksin,suyu kirletmeyeceksin.

23. ) Bilmeyip de bildim demeyeceksi,bile danışacaksın.(baş vuracaksın)

24. ) Bugünü işini yarına bırakmıyacaksın.

25. ) Kusur görmeyecek,kusur aramayacaksın.

26.) Güçlüyken affet,zayifken sabret.

27.) Yazgına(kader) asi olma.

28.) Yaptığın iyliği unut,yapılan ıylığı unutma.

29) Herkes adaletle iş görecek.

30.) Her ne edersen et,yargılanacağını her daim akılda tut.

31.) Milletine yaban kalma.İpeğin iyisine,sözün güzeline kanma,onlara boyanma.

32.)Kağan odur ki,adaleti üstün tutsun,töreyi yaşatsın.Töre yok olursa İl yok olur.İL olmazsa budun kul olur.

33.) "Ey Türk Oğuz beyleri,ey milletim işitin..!!!"

"Üste mavi gök çökmedikçe,altta yağız yer delinmedikçe senin ilini ve töreni kim bozabilir.“

Bilge Kağan (âbide) Yazıtı,Moğolistan.

(Alıntı)

Kâmil İşler.) Berlin,21.08.2020

Yazar Hakkında

Kâmil İşler Diğer Makaleler