Ana Sayfa  /  Tarih  /  Darbelerin Hatırlattıkları
  • Facebook da Paylaş
Darbelerin Hatırlattıkları
  • 16-07-2018
  • 0 yorum
Tâ,1655-1826'larden,Bugüne;

Bugün,15 Temmuz 2018,Pekii,Ne Değişti?

* KANLI ÇINAR AĞACI VE DE..

...ve de yılarca süre gelen darbe,ihtilâl faliyetleri.

Osmanlı İmparataorluğu'nda,bilhassa 17.asırdan beri darbe girişiminde bulunanlar çoktu.

Hatta,Fatih Sultan Mehmed'in ilk olarak,tahtan indirilişi ; Yavuz Sulatan Selim'in babası II.Bayazid'in tahtan inmeye, istifaya zorlanması da,bir ihtilal,darbe idi.

II.Abdulaziz'i nasıl katletmışlerdı?..  Bunları unutmamak lazımdı.

*

II.Abdulhamid Han,tahtinden indirilmiş,Selanik'e sürgüne gönderilmişti.

( Elbetteki hepsinin uzunca bir tarihî hikâyesı vardı.)

TC.kuran askerler de,mensubu oldukları Devlet-i Âliyye'ye darbe yapmışlardı.

*Kısaca,görüldüğü gibi,bu darbeler sadece,Türkiye'de olmadı.

1792 Fransız ihtilâli..;Giyotin ile gövdelerinden vurulan-koparılan başlar!..

*

Çin'de,Mao'nun,Rusya'da,(Avrupa destekli) Lenin'in darbe,infazları...

*1914 Temmuz'unda,Rusya Bolşefik İhtilâl-darbesı..

(O zamanlar,Türk-Müslümanlarında Başkanı olan,Mehmed Ali Paşa dede miz, Kırım,Akmescit'te,“Eyvah Mehmed,Mafolduk!.. Moskof,Boşefikler inkilapı yaptı!..“,şeklinde kardeşi Mecid haberdar eder.(Her ikiside Kırım,Akmecit'te yatmakta,rahmet ile,yâd ederiz)

Her darbe,inkılâpın ardında,devletler vede milletler de çılgın ca çığlıklar atarak,pembe hayallere,adeta kanat çırpıyorlardı...

* 15 Temmuz 2016 'da,çırkın,hain,(adına ne derseniz deyin),Türk milletinin iradesine yapılmak istenen darbe teşebbüsü, geçmişteki darbe,inkilâpları hatırlatmıştı.

Bugün,15 Temmuz,hain darbe girişiminin 2. yıl dönümü.

Biz,her ne kadar uzaklarda olsak ta,ana vatanda olup bitenleri takıp etmekteyiz.

* * *

O GÜNDEN BUGÜNE, NE DEĞİŞMİŞTİ?..

Bugün Sultanahmet parkı içinde kalan çinar,İstanbul ağaçları içinde,ismi tüylerimizi ürpeten kanlı bir ağaçtır.

Bu ağaç,Osmanlı devleti devrinin en kanlı olaylarına şahitlik ettikten başka,,bu olaylara da bizzat karışmıştır.

1648 'de Sultan İbrahim'i Tahtan Hal etme,indirme 1648 yılında Sultan İbrahim'i tahtan indirmek üzere harekete geçen Yeniçeriler, ilk önce,Sadrazam Ahmet Paşa'yı yakalamışlar,Vezir Sofu Mehmed Paşa'ya teslim etmişlerdi.

Mehmed Paşa,Sadrazam Ahmed Paşa'ya,"canını kurtarırım amma, bütün servetini de isterim!“ tek lifini yapar.

Diğer taraftanda,Müftü'ye ulak-haber uçurup idam için fetva istemişti.

Sadrazam,bütün malını vermekle canını kurtardığını zanne derken,cellat Kara Ali ansızın,pusuya düşürüp,başını uçurmuştu. 

*

Sadrazamın başı kesilen cessdi sürüklenerek,At Meydanı'na getirilimiş, burada bulunan büyük çinarın altına bırakılmıştı.

YENİ ÇERİ KİYAFETLİ BİRİSİ...

                                           HEZARPARE AHMED PAŞA

Ertesi günü,Yeniçeri kılığında bir serseri haydut,“ insan ya ğı,mafsal ağrılarına iyi gelir“,diyerek,Sadrazam'ın ağaç altındaki cesedini parça parça kesip,zorla halka satmıştı.

Ahmed Paşa bu tarihten sonra,(Hezarpare Ahmet Paşa) diye anılır olmuş,ve de bu adla tarihe geçmişti.

BİR DİGER KANLI ÇINAR AĞACI İSE...

Kızlar Ağası,Kapı Ağası,derken...

Bu kanlı çınar hakkında yazılan,diger bir olay da şu sekilde vuku bulmuştur.

* * * 

Yıl,1655,Yeniçerilerin ulûfeleri-askeri maaşları- nin geç ödenmesinden kaynaklanan“ isyan“ yüzundan çıkan kanlı olaydı.

Çok şımaran Yeniçeriler,ulûfelerinin geç verilmesini bahane ederek,bunun müsebebi olarak ta,Kızalar Ağası,Kapı Ağa sı,Musahip ve Mülki Kalfa'nın başlarını(kellesini) isteyen bir liste düzenlemişlerdi.

BU LİSTEDE YER ALANLARIN...

Bu listede yer alanların kellesi-başları-kendilerine teslim edilmedikçe, dağılmayacakları beyan edilmişt.

Saray,isyanın büyümesini ve daha kanlı bir hâl almasını önlemek için, liste de adı geçen şahısları boğdurarak,cesetlerini,kesik başları ile birlikte Yeniçerilere atılmıştı.

Kudurmuş köpek gibi cesetlerin üzerine saldıran Yeniçeriler, kendilerine fırlatılan bu cesetlerın başlarını kesmişler ve kan sızan başları,çınar ağacının dallarına,asmışlardı.

İSTANBUL HALKI DEHŞETE DÜŞMÜŞTÜ

Gözleri dehşetle dışarıya fırlamış kesik başlar,günlerce dallar da asılı kalmış,bu kanlı olaylar,İstanbul halkını dehşete düşürmüştü.

Buyüzden,Sultanahmet'teki bu çınara,“Şecer-i vakvak“ adı verilmiş, dakılmıştı.

TAŞ ODADA BOĞDURULUR,SES DIŞARIYA ÇIKMASIN!

En son1826'da ki,Yeniçeri isyanında yakalanan,isyancı Yeni çeriler, Sultanahmet Camii mahveli altındaki taş odada boğ durulanların(Osmanlı da kan akıtma adedi yoktu) ceset leri de bu çınar ağacının altında getirildiği, bilinmektedir.

(Hatırlanacağı gibi II.Mahmud,Yeniçeri Ocakları'nı kapatmış, yeni bir askeri nizam kurmuştu.)

YÂ BEYAZIT MEYDANI'NINDAKİ DUT AĞACI...

İstanbul,her köşesi tarih kokan,dünya'nin kalbı sayılırdı.

Bir çok medeniyetler de,beşıklık yapmıştı.

II.Abdulhamd Han zamanınada kadar,eski Harbiye Binası, şimdiki,(1988) Ünüversite'nin Beyazat Meydanı'na açılan ana kapısı yanında bir dut ağacı bulunmakta idi.

Padişah Abdülaziz'ın tahtan indirilmesine,ona çok bağlı olan,Binbaşı Çerkez Hasan(Bu aralar,TRT de de dizi halinde fili yapılan) çok fazlasıyla üzül müştü.

Bu hiddetle gelen Binbaşı Hasan,Abdulaziz'in tahtan indiril me sinde parmağı olan Hüseyin Avni Paşa;Hariciye Nazırı Reşit Paşa ve Yâver Şükrü Bey'i öldürtmüştü.

*Saray,bu hadise,olay üzerine,hemen" Fırka Divan-i Harbı" toplanmıştı.

Yapılan mahkeme-yargılama- sonunda,“Binbaşının rütbe,unvanının geriye alınmasına ve idamina“ karar verilmiş,ve karar da hemen infaz edilmişti.

* * *

1876 senesi,Hazıran ayının bir Cumaertesi günü,Binbaşı Çerkez Hasan'nin öldürüldüğü cesedi de,Harbiye Nezareti kapısında yer alan bu dut ağacına asılmıştı.

Bugün(1988) o yerde bulunmayan bu dut ağaçı,II.Abdulha mid Han'nın kestirdiği söylenmektedir.

Yâ,zamanında,Mısır  Vilayetimiz'in Vali,Vekili Kavalali Mehmed Ali Paşa'nın isyana benzer kafa tutması!..o da başka bir hikâye...

* * *

Bugün,15 Temmuz darbe girişiminin 2.yıl dönümüydü,demiş tik.

Kutlamalar,konuşmalar,tv ekranlarında izledik.

İzledik de, yukarıda aktarmaya çalıştığımız,yaşanmış olan tarihî vakalar, tibki bugünleri hatırlatıyordu.

Hatta,dah da fenasını.

Aradan yıllar,asırlar geçmişti..,hâlâ, benzer hadise,olaylarla karşılaşı yorsak,şapkamızı önümüze koyup,iştişare etmemiz lazımdı.

Nerelerde yanlışlar yapıyoruz?..

Hangi saha,konularda,başkalarının dolduruşu,oyunana geliyoruz?..

*

Bu aktarmaya çalıştıklarımız,çoğaltmak mümkündü.

* * *

Sakaoğlu,M.Ali,15.Temmuz 2018

YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler
MAKALELER YAZARLAR
GAZETE İLK SAYFALAR
HAVA DURUMU


RIZE

KÜNYE   I  REKLAM   I  İLETİŞİM   I  SİTENE EKLE